Německo

Aktualizováno 11. 3. 2020 5:00
Ekonomicky silný stát se potýká s poklesem přirozeného přírůstku obyvatelstva, a to i přesto, že je hlavním cílem do Evropy mířících migrantů.
Německá vlajka
Německá vlajka | Foto: Aktuálně.cz

Spolková republika Německo je státem střední Evropy a její hranice tvoří Severní a Baltské moře, Dánsko, Polsko, Česká republika, Rakousko, Švýcarsko, země Beneluxu a Francie. Země je nejlidnatějším státem Evropské unie, avšak dlouhodobě dochází k poklesu přirozeného přírůstku obyvatelstva. Je členem NATO, OSN, G8 a EU. Roku 2002 přijala euro, které nahradilo historickou měnu marku.

Významnými pohořími jsou Alpy, Schwarzwald a Bavorský les. Mezi stěžejní řeky patří Labe, Dunaj, Odra a Rýn, největším jezerem je Bodamské jezero a svůj význam má též Meklenburská jezerní plošina. Ke státu patří Severofríské a Východofríské ostrovy, ostrov Helgoland a Neuwerk situované v Severním moři. V Baltském moři se nachází významný ostrov Rujána, dále ostrovy Fehmarn, Poel, Hiddensee a Usedom. Stát leží v mírném klimatickém pásu na pomezí oceánského a kontinentálního podnebí, které otepluje Golfský proud. Počasí je proto teplejší, avšak deštivé.

Hlavním městem je Berlín a mezi velká sídla se řadí Hamburk, Mnichov, Kolín nad Rýnem a Frankfurt nad Mohanem.

Základní údaje

Hlavní město: Berlín
Rozloha: 357 023 km²
Nejvyšší bod: Zugspitze (2962 m n. m.)
Časové pásmo: UTC+1
Světadíl: Evropa
Počet obyvatel: 83 190 556 (září 2020)
Hustota zalidnění: 240 ob. / km²
Jazyk: němčina
Národnostní složení: 91,5 % Němci, 2,4 % Turci, 2,3 % Asiaté, 2,1 % Afričané
Náboženství: římskokatolické, protestantské, muslimské
Státní zřízení: federativní parlamentní republika
Vznik: 23. května 1949, 3. října 1990 znovusjednocení Německa
Měna: euro (EUR)

Historie

Kolem roku 100 n. l. se kmeny Germánů usadily na území dnešního Německa podél řek Rýn a Dunaj. Germánské kmeny mezi sebou po staletí soupeřily. V roce 800 se uskutečnila korunovace Karla Velikého, který založil Karolínskou říši, jež se roku 843 rozdělila. Rozdrobená území byla sjednocena do několika významných vévodství a na císaře byl korunován Ota I. Veliký. V 11. století se součástí Svaté říše římské stala severní Itálie a Burgundsko.

Roku 1517 započal Martin Luther ve Wittenbergu protestantskou reformaci proti římskokatolické církvi. Existence luteránské církve vyvolala řadu konfliktů, které v letech 1618-1648 vyústily v třicetiletou válku. Německo bylo jako stát sjednoceno roku 1871 v zrcadlovém sále ve Versailles po porážce Francie v Prusko-francouzské válce. Ústředním státem německého císařství se stalo Prusko a hlavním městem Berlín. Kancléřem byl jmenován Otto von Bismarck.

Roku 1914 vstoupilo Německo do první světové války na straně Ústředních mocností a roku 1918 válku ukončilo jako poražená velmoc. O rok později podepsalo versailleskou smlouvu, na základě které muselo platit vysoké reparace státům Dohody. Po dlouhé krizi z let 1929-1933 jmenoval Hindenburg od roku 1933 Adolfa Hitlera novým kancléřem, kdy ve volbách zvítězila NSDAP. Pod jeho vedením vstoupilo Německo v roce 1939 do druhé světové války a v roce 1945 vyšlo z války jako poražený stát.

Během druhé světové války vznikaly koncentrační a následně vyhlazovací tábory, mezi největší patřily - na území Polska - Osvětim (Auschwitz - Birkenau), Majdanek, Treblinka, a pracovní tábory v Německu, např. Buchenwald nebo Mauthausen-Gusen. Počet obětí holokaustu za druhé světové války není přesně znám.

V roce 1947 si čtyři státy rozdělily Německo na čtyři okupační zóny (americká, britská, francouzská a ruská). V roce 1949 se tři západní sektory země sloučily a vznikla Spolková republika Německo, východní část náležící Rusku se začala označovat jako Německá demokratická republika. Stát byl znovu sjednocen 3. října 1990.

Hospodářství

V zemědělském sektoru jsou zaměstnána 3 % obyvatelstva a orná půda tvoří 34 % plochy země. Sektor služeb zaměstnává 64 % obyvatel a v průmyslu pracuje 33 % populace. Německo postupně ztrácí kvalifikovanou pracovní sílu. V sekundárním sektoru dominuje elektrotechnický, strojírenský, automobilový a chemický průmysl. Mezi velké společnosti patří Siemens, Allianz, Volkswagen, Daimler AG a Deutsche Bank.

Zajímavosti

  • Ve státě je zákonem zakázané fyzické trestání dětí, i pokud má výchovný charakter.
  • Země patří k jednomu z největších spotřebitelů biopotravin v Evropě.
  • Oblíbeným pokrmem je bramborák se skořicí a jablečným pyré.
  • Důchodového věku dosáhne Němec v 67 letech, respektive do důchodu v 67 letech odejdou všichni Němci narození v roce 1964 a později. V současné době muži i ženy odchází do řádného důchodu v 65 letech. Dnešní mladé Němce dost možná čeká důchod až jako sedmdesátileté.

Obyvatelstvo a náboženství

Počet obyvatel od roku 1972 neustále klesá a Německo se potýká s velice nízkou porodností. Země se stala ústředním cílem migrantů, díky nimž počet obyvatel neklesá v takovém množství. Státní občanství německé vlastní 91 % občanů, z nichž v minulosti získalo občanství na osm milionů migrantů. Nejvíce lidí žijících v Německu s jinou státní příslušností pochází z Turecka, Polska, Sýrie, Rumunska, Itálie, Chorvatska, Bulharska a Řecka. V roce 2016 mělo přistěhovalecký původ 22,5 % obyvatel Německa. Z původních etnických menšin pobývají ve státě Dánové, Frísové, Lužičtí Srbové a Romové.

Politický systém

Federativní parlamentně-demokratická a zastupitelská republika se člení na 16 spolkových zemí. Největší zemí je Bavorsko, s hlavním městem Mnichovem, nejlidnatější severní Porýní-Vestfálsko, jehož největším městem je Dortmund.

Jednokomorový parlament tvoří Německý spolkový sněm (Deutscher Bundestag). Často bývá za druhou komoru považována Spolková rada (Bundesrat), avšak to je omyl. Jedná se o samostatný ústavní orgán. Prezident je volen Spolkovým shromážděním na pětileté období. Nejvyšší ústavní orgán výkonné moci představuje Spolková vláda. Je tvořena spolkovým kancléřem a třinácti ministry.

Dovolená a cestování

Hlavní město Berlín s bohatou historií a různorodou architekturou láká ročně několik milionů turistů z celého světa. Hlavnímu městu spolkové země Bavorsko, Mnichovu, se přezdívá "skutečné hlavní město Německa", a to i přesto, že se jím nikdy nestalo. Druhá světová válka zničila řadu architektonických památek v Drážďanech, Brémách, Norimberku, Kolíně nad Rýnem a Frankfurtu nad Mohanem. Město Hannover nabízí turistům velké množství veletrhů. V krásné kopcovité krajině leží město Stuttgart, kde začal jezdit poprvé v Německu roku 1897 taxík. 

Krásný zámek Neuschwanstein v Bavorsku nedaleko městečka Garmisch-Partenkirchen se objevil v několika pohádkách a přestavuje cíl pro řadu turistů. Z přírody Německo nabízí výlet lanovkou na nejvyšší horu Zugspitze nebo návštěvu Meklenburských jezer a mnohá další místa.

Foto: iStock
 

Právě se děje

Další zprávy