reklama
 
 

Student Agency

18. 8. 2011 23:04
Student Agency je společnost podnikatele Radima Jančury zabývající se prodejem letenek, ubytování a doplňkových služeb, provozováním autobusové dopravy a nabídkou různých programů v zahraničí.

Student Agency je společnost brněnského podnikatele Radima Jančury zabývající se prodejem letenek, ubytování a doplňkových služeb, provozováním autobusové dopravy a nabídkou jazykových, studijních a pracovních programů v zahraničí.

Společnost Student Agency funguje od roku 1996.

Autobusová doprava

Jednou z hlavních zájmových oblastí společnosti je provozování autobusové dopravy, kde se její "žluté autobusy" staly díky svým cenám a poskytovaným službám velmi populárními. Vnitrostátní dopravě se společnost začala věnovat poměrně pozdě - v roce 2004. Již předtím však vypravovala vlastní zahraniční spoje.

Prvním pravidelným vnitrostátním spojem společnosti se stala linka Praha-Brno, záhy následovaná linkami z hlavního města do Plzně, Liberce, Ostravy, Karlových Varů, Zlína, Českého Krumlova (přes České Budějovice).

Od konce roku 2009 funguje také linka mezi Prahou a Hradcem Králové.

Vstup Student Agency do autobusové dopravy znamenal pro cestující změnu zejména v cenách a komfortu. V průběhu jízdy jsou servírovány nápoje a rozdávány časopisy, promítány filmy a pouštěna hudba. V Česku se stal "revolučním" krokem také systém prodeje jízdenek, který umožňoval nákup otevřených jízdenek na libovolné datum nebo rezervaci přes email či SMS.

Jak bylo zmíněno již výše, souběžně s vnitrostátní provozuje Student Agency též mezinárodní dopravu.

Kontroverze na silnici

Dravý vpád podnikatele Jančury na trh přinesl řadu konfliktů s doposud "monopolními" dopravci. Největší spor se rozhořel o provozování dopravy na lince Praha - Liberec, která byla dotována a neumožňovala tak vstup nového subjektu.

Magistrát hlavního města Prahy však přesto licenci Jančurově firmě nakonec udělil. Spor se vyhrotil do fáze, kdy nebyly autobusy Student Agency vůbec vpouštěny na liberecké autobusové nádraží. Demonstrativní jízdy za jednu korunu napadly ČSAD u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který však nakonec rozhodl, že monopolního postavení zneužil právě dopravce ČSAD a že má autobusům Student Agency opět umožnit vjezd na autobusové nádraží.

Kromě toho figurovala Student Agency také ve sporech o zastavování na autobusovém nádraží v Jihlavě a několikrát také vyšetřována kvůli nasazení dumpingových cen.

Železniční doprava

V roce 2006 oznámil Radim Jančura svůj úmysl proniknout do tří let také na pole železniční dopravy, doposud témě monopolně spravované státními Českými dráhami. Spolu s Janem Paroubkem a Jiřím Schmidtem proto založili společnost RegioJet, která nabídla provozování dopravy na lince Praha - Ostrava a následně se také neúspěšně pokoušela prosadit v regionální dopravě Libereckého kraje.

Společnost RegioJet byla soustavně vystavována monopolnímu tlaku Českých drah, které ve spolupráci s ministerstvem dopravy (těsně před nabytím platnosti evropského nařízení o povinnosti vyhlašovat výběrová řízení na veřejnou železniční dopravu) uzavřely v říjnu 2009 s jednotlivými kraji desetileté smlouvy s opcí na dalších pět let.

První "žluté vlaky" tak vyjely až 24. dubna 2010 a to na trati mezi Děčínem a Krupkou, respektive Ústím nad Labem a Litvínovem. V červnu a červenci téhož roku si RegioJet pronajal a provozoval také vlaky na trase Plzeň - Domažlice.

Na rok 2011 oznámila společnost zahájení provozu linek na trase Praha - Ostrava - Žilina (a následně Košice); kromě toho získala také licenci i na provozování regionální vlakové dopravy na Slovensku.

Zahraniční pobyty a zájezdy

Společnost Student Agency také nabízí studijní, jazykové a pracovní pobyty pro mládež a dospělé. Zprostředkovává také pracovní nebo au-pair pobyty v západní a jižní Evropě, USA, Kanadě a na Novém Zélandu. Kromě toho umožňuje také studium jazyků v zahraničí.

Provozuje portály dovolena.cz a ve spolupráci s Centrum Holdings také dovolena.centrum.cz zaměřené na nabídku domácích i zahraničních zájezdů.

Hospodářské výsledky

V roce 2010 dosáhla Student Agency obratu 4,5 miliardy korun, zisk se pohyboval okolo sta milionů korun. Na další rok firma počítá s desetiprocentním nárůstem obratu (v prvním pololetí roku 2011 přitom zvýšil svůj obrat dokonce o 35 procent).

Firma zaměstnává asi tisíc lidí, v roce 2011 hodlá přijmout dalších 250 zaměstnanců.

18. 8. 2011 23:04

reklama
Pokračujte dál
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama