reklama
 
 

Maximální povolená rychlost

20. 9. 2011 22:43
Maximální povolená rychlost se v jednotlivých evropských zemí liší a v některých jsou různé i předpisy pro motocykly a automobily.

Maximální povolená rychlost se v jednotlivých evropských zemí liší a v některých jsou různé i předpisy pro motocykly a automobily.

Rychlost v obci

Ve většině zemí je rychlost v obci omezena na 50 km/h, existují však některé výjimky. Zejména země východní a jihovýchodní Evropy - Ukrajina, Srbsko, Rusko, Moldávie, Makedonie (obě s výjimkou automobilů), Černá Hora a Bělorusko mají hranici na 60 km/h, naopak Andorra u aut a země z jihu Evropy - Řecko a Malta - u motorek mají limit na 40 km/h. Velká Británie, která měří rychlost v mílích, má maximální rychlost v kilometrech za hodinu stanovenu na 48 km/h.

Rychlost mimo obec

O něco větší rozpětí existuje na silnicích mimo obec, kde nejnižší hranici má Ukrajina u aut (70 km/h) a Řecko u motorek (taktéž 70 km/h), nejvyšší naopak Německo, Rakousko (u motorek i aut) a Monako (pouze u motorek) na 100 km/h. Jinak se limit pohybují mezi 80 a 90 kilometrovou rychlostí, ve Velké Británii na 96 km/h.

Rychlost na rychlostních silnicích

Většina, ale nikoliv všechny země omezují rychlost na rychlostních silnicích. Rychlostní limit je ještě variabilnější než v předchozím případě, od 80 km/h ve skandinávských zemích Dánsku, Finsku a Norsku až po 110 km/h v Itálii, Švédsku, Maďarsku, Lichtenštejnsku a Francii a 130 km/h v České republice, Slovensku a Německu. V ostatních zemích se povolené rychlosti pohybují v rozmezí 90 a 100 km/h, limit neexistuje například v Estonsku nebo Moldávii. U motorek je situace odlišnější, především existuje více zemí, v nichž maximální rychlost pro motocykly neexistuje (mezi nimi Česká republika, Francie, Řecko, Norsko, Portugalsko či Rakousko), ve většině zemí je limit stejný jako u aut; liší se například v Rusku, Lotyšsku (obě země pro auta 90 km/h, pro motorky 110 km/h), Chorvatsku či Irsku (obojí 100 km/h pro auta a 110 km/h pro motorky).

Rychlost na dálnicích

Podobná je situace na dálnicích. U motorek se limity pohybují od 80 km/h v Ukrajině a Turecku, resp. 90 km/h v San Marinu, Norsku, Maltě, až po 130 km/h v Bosně a Hercegovině, České republice, Francii, Chorvatsku, Maďarsku, Německu, Rakousku, Slovensku, Slovinsku a Itálii. Omezení neexistuje například v Rusku, Portugalsku, Lotyšsku či Moldávii. U aut jsou limity vesměs stejné, nebo vyšší než u motorek. Horší je pro automobilisty situace například v Lotyšsku, kde pro motorky omezení neexistuje, ale pro auta je 110 km/h, podobné je to v Monaku (auta limit 120 km/h), Portugalsku (stejný limit), Rusku (limit 110 km/h), v Norsku je limit pro auta pouze 80 km/h (pro motorky 90 km/h), v Turecku, San Marinu, Rumunsku, Polsku, Řecku či Bulharsku je zase situace „lepší“ pro automobily a na Ukrajině dokonce existuje limit pouze pro motorky. Hranice maximální rychlosti je u aut nejčastěji mezi 110 a 130 km/h, výjimkou je jen Norsko s 80 km/h a Bosna a Hercegovina se 100 km/h.

Pokuty za překročení rychlosti

Nejpřísněji překročení rychlosti trestají v Norsku, kde kromě pokuty od 36 eur hrozí odebrání řidičského průkazu, přísné normy platí také v Itálii (pokuta až 2000 eur), Francii (pokuta až do výše 1500 eur), Maďarsku, Portugalsku (v obou případech pokuta až 1200 eur) či Bulharsku (maximální výše pokuty 1023 eur). Nejnižší sazby jsou na nejvyšší hodnotě v Maďarsku a Francii (120, resp. 135 eur) a Španělsku (301 eur), Švýcarsko má jednotnou sazbu 425 eur. Nejmírnější jsou pokuty zejména v zemích Beneluxu, zejména Holandsku a Lcuembursku, a také ve Švédsku.

Česká republika patří spíše k zemím s mírnější sazbou. Překročení nejvyšší dovolené rychlosti o 40 km/h a více v obci nebo o 50 km/h a více mimo obec se trestá odebráním pěti bodů a pokutou 5 až 10 tisíc korun, v případě překročení o 20 km/h a více v obci nebo o 30 km/h a více mimo obec třemi body a pokutou 2 500 až 5 tisíc korun a překročení o méně než 20 km/h v obci nebo o méně než 30 km/h mimo obec pak dvěma body a pokutou 1000 až 2500 korun.

20. 9. 2011 22:43

reklama
Pokračujte dál
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama