Osobnosti

Julius Fučík

Julius Fučík

Levicový novinář a komunista Julius Fučík se stal příkladem odboje za druhé světové války.
Ivan Klíma

Ivan Klíma

Ivan Klíma je přední český prozaik, dramatik, publicista a bývalý disident. Za války strávil několik let v terezínském ghettu.
Jan Drda

Jan Drda

Jan Drda byl český prozaik, dramatik, novinář a autor několika filmových scénářů. Spisovatel byl členem KSČ a několik let poslancem Národního…
Karla Šlechtová

Karla Šlechtová

Karla Šlechtová byla jmenována ministryní pro místní rozvoj v říjnu 2014 po odstoupení Věry Jourové. Šlechtová předtím pracovala na Úřadu vlády.
Eduard Bass

Eduard Bass

Novinář Eduard Bass uměl být jak spisovatelem, tak zpěvákem a recitátorem v kabaretu. Jeho vrcholným dílem byl Cirkus Humberto.
Karolína Světlá

Karolína Světlá

Spisovatelka Karolína Světlá byla aktivní v otázce postavení ženy ve společnosti a ve svých románech často kritizovala i povrchnost a morálku…
Josef Škvorecký

Josef Škvorecký

Český spisovatel Josef Škvorecký psal knihy s částečnou autobiografií a s postavou Dannyho Smiřického. Po roce 1968 emigroval.
Svatopluk Čech

Svatopluk Čech

Básník a prozaik Svatopluk Čech ve svém díle prosazoval národní uvědomění a používal alegorickou satiru, která přecházela do fantaskní podoby jako u…
Josef Václav Sládek

Josef Václav Sládek

Básník, překladatel a novinář Josef Václav Sládek zůstává veřejnosti znám jako autor poezie pro děti, včetně vyučované Lesní studánky.
Vladislav Vančura

Vladislav Vančura

Spisovatel a dramatik Vladislav Vančura proslul avantgardním stylem a jazykovými archaismy. Zemřel za druhé světové války.
Ivan Olbracht

Ivan Olbracht

Levicový novinář a spisovatel Ivan Olbracht byl členem KSČ a jeho nejvýznamnější tvorba se vztahuje k Podkarpatské Rusi.
František Palacký

František Palacký

Nositel obrozeneckých idejí a český historik František Palacký vytvořil Dějiny národu českého v Čechách i v Moravě. Přezdívá se mu Otec národa.
Tomáš Zima

Tomáš Zima

Profesor a doktor medicíny Tomáš Zima je od února 2014 rektorem Univerzity Karlovy.
Vítězslav Nezval

Vítězslav Nezval

Představitel sdružení Devětsil a jeden ze strůjců uměleckého směru poetismus Vítězslav Nezval byl v roce 1953 jmenován národním umělcem.
Eduard Petiška

Eduard Petiška

Spisovatel a básník Eduard Petiška proslul hlavně jako tvůrce mnoha knih pro děti a mládež, nového přepracování starých pověstí nebo příběhu o…
Jaroslav Vrchlický

Jaroslav Vrchlický

Básník, spisovatel, dramatik Jaroslav Vrchlický je autorem děl jako Noc na Karlštejně, Okna v bouři a Zlomky epopeje.
Ondřej Neff

Ondřej Neff

Spisovatel žánru sci-fi Ondřej Neff se počítá mezi průkopníky internetové žurnalistiky v Česku a je propagátor digitální fotky.
Jiří Wolker

Jiří Wolker

Proslulý český autor proletářské poezie z dvacátých let minulého století Jiří Wolker byl členem Devětsilu a Literární skupiny.
Josef Kajetán Tyl

Josef Kajetán Tyl

Významná osobnost českého divadla z doby národního obrození Josef Kajetán Tyl je autorem české národní hymny.
František Hrubín

František Hrubín

Básník František Hrubý se ve svém díle inspiroval pobytem v Posázaví, pražských Holešovicích a na Třeboňsku. Je autorem Romance pro křídlovku.