Belgie

5. 11. 2011 17:35
Oficiální název Belgie je Belgické království, jedná se o federativní konstituční monarchii.
Foto: Aktuálně.cz

Základní charakteristika

Belgie leží v západní Evropě a hraničí na severu s Nizozemskem, na východě s Německem a Lucemburskem, na jihu s Francií, severozápadní hranici pak tvoří pobřeží Severního moře. Hlavní město Brusel je zároveň hlavním městem Evropské unie.

Historie

Základní údaje

Hlavní město: Brusel
Rozloha: 30 529 km²
Nejvyšší bod: Signal de Botrange (694  m n. m.)
Časové pásmo: +1
Světadíl: Evropa
Počet obyvatel:  11 151 495
Hustota zalidnění: 365 ob. / km²
Jazyk: nizozemština, francouzština, němčina
Národnostní složení: Vlámové 57 %, Valoni 33 %
Náboženství: římskokatolické 77 %, islám, protestanství, judaismus aj.
Státní zřízení: federativní konstituční monarchie
Vznik: 1830 (nezávislost na Nizozemsku)
Měna: euro

V době železné žil na tomto území keltský kmen Belgů, který byl roku 57 př. n. l. poražen Gaiem Juliem Caesarem. Římané potom v této části Evropy vytvořili provincii zvanou Belgium. Po pádu římské říše začaly v 5. století do Belgie pronikat germánské kmeny společně s Franky, kteří Belgii ovládali několik staletí. Po rozdělení Franské říše se na území Belgie vytvořilo několik malých nezávislých hrabství jako Brabant, Henegavsko, Flandry atd. Zejména ve Flandrech se vytvořilo velké množství nezávislých městských států, které byly ovládány obchodními elitami.

V 15. století se Belgie jako součást tzv. historického Nizozemí dostala pod nadvládu Burgundského vévodství. Po porážce se roku 1477 Belgie dostala do područí španělské větve habsburského rodu. Spojené nizozemské provincie byly v roce 1648 uznány nezávislými, ale Belgie zůstala jako tzv. Španělské Nizozemí stále v dědičném držení španělských Habsburků. Po válce o tzv. španělské dědictví se Belgie stala součástí říše rakouských Habsburků, nazývaného Rakouské Nizozemí. Tento stav trval až do roku 1795, kdy revoluční francouzské armády toto území obsadily a Napoleon jej opět spojil se severním Nizozemím do jednoho království. Jako Spojené nizozemské království bylo 1815 potvrzeno na Vídeňském kongresu.

Roku 1830 se Belgie od Nizozemí definitivně odtrhla. Během světových válek byla Belgie okupována Německem. Po druhé světové válce se Belgie stala jednou ze zakládajících zemí Evropského společenství a v současnosti lze Brusel považovat za hlavní město Evropy. Po abdikaci Leopolda III. nastoupil roku 1951 na belgický trůn Baudouin I., kterého po jeho smrti roku 1993 vystřídal král Albert II. O 20 let později abdikoval a předal vládu svému synovi Phillipovi.

Hospodářství

Belgie je evropský stát s vyspělým průmyslem i zemědělstvím. Má bohatá ložiska uhlí, železné rudy, uranu, lignitu, zpracovává se zde olovo, měď, zinek, kobalt, germanium a radium. Nejvýznamnější je průmysl strojírenský (zbraně a elektrotechnická zařízení), hutnický, chemický (hnojiva, plasty, umělá vlákna, a textilní (bruselská, či flanderská krajka). Známá je výroba piva, cukru a čokolády, hlavně pralinek. Zemědělství se soustřeďuje především na výrobu, chovají se zde vepři, drůbež a skot. Pěstuje se pšenice, ječmen, cukrová řepa, zelenina  a brambory.

Obyvatelstvo a náboženství

Nejpočetnější skupinou obyvatel jsou Vlámové (58%), pak Valoni (31%). Zbývajících 11% tvoří Francouzi, Němci a Italové, dále pak přistěhovalci  z Turecka, Maroka, Alžírska a dalších zemí. Nizozemsky mluví přibližně 60% obyvatel, francouzsky 40%, německy necelé 1%.  Belgie je převážně křesťanská země, římských katolíků je asi 88%, muslimů 2,5%, ostatních křesťanů 2,4%, zbytek jsou ateisté.

Politický systém

Belgie je konstituční monarchií s federální parlamentní demokracií. Hlavou státu je král a v čele vlády stojí premiér. Federální parlament je dvoukomorový, skládá se s Komory zástupců a Senátu. Podle principu územního je rozdělena na tři regiony: Vlámsko (Flandry), Valonsko a region Brusel. Každý region a každé společenství má vlastní vládu i parlament, jen Vlámsko a Vlámské společenství má orgán jediný. Pro všechny pak v zemi působí orgány federální.

Dovolená a cestování

Turisticky je Belgie velmi atraktivní. Je to země středověkých památek, umělců, země pulzující rušným městským životem. Rájem turistů je zejména severní část Belgie, Flandry a hlavní město Brusel. Na jeho území se můžeme setkat téměř se všemi stavebními slohy od románské architektury, přes gotiku, renesanci až po Art Deco. Antverpy jsou druhým největším městem Belgie. Leží při ústí řeky Šeldy do Severního moře a přístav je druhý největší v Evropě a pátý na světě. Historické centrum města se rozkládá okolo jedné z největších evropských katedrál, katedrály Panny Marie.

Zajímavosti

  • Hlavní město Belgie, Brusel, je někdy zároveň označováno za hlavní město Evropské unie.
  • V Belgii se nachází slavné místo Napoleonovy porážky - Waterloo.
  • Belgie je místem karnevalů a pestrých průvodů v historických kostýmech, jejichž kořeny sahají až do středověku.

Město Gent leží na soutoku Šeldy a Leie. Jsou v něm soustředěny nesčetné historické památky, je to vlastně středověké město na vodě, jednotlivé části spojovalo 76 mostů. Díky výrobě sukna to ve středověku bylo, hned po Paříži, nejbohatší město Evropy. Bruggy jsou jedním z hlavních evropských turistických center, díky síti kanálů bývají nazývány Benátkami severu. Jejich historie má počátky ve 2. století, jsou známy výrobou látek, byly sídlem burgundských vévodů a v 15. stol. tam vznikla výroba krajek, jako ozdoba oděvu bohatých lidí.

 

Právě se děje

Další zprávy