Komunální volby v Praze 2014: Finance

Domácí Domácí
26. 9. 2014 6:43
V roce 2013 stouplo zadlužení hlavního města o téměř tři miliardy na 34,1 miliardy korun. Největší položkou byly dopravní projekty, které vedení metropole rozjela v minulých letech.
Foto: Vojtěch Marek

Výše dluhu tak omezuje možnost, jak rozjet další projekty, například stavbu čtvrté linky metra, která by měla spojit Pankrác s Písnicí. Podle odborníků by se proto nyní měl magistrát soustředit zejména na přitahování zahraničních investic.

Jak chtějí jednotlivé strany v následujících čtyřech letech hospodařit s majetkem města?

ANO

Hnutí ANO odpovědi nedodalo, přestože dotazy deníku Aktuálně.cz mělo k dispozici od 5. 9. 2014.

ČSSD

V prvé řadě musíme hledat úspory. Ty je zcela jistě možné nalézt v provozu úřadu a dalších organizací zřizovaných nebo vlastněných městem. Finanční úspory přinese také dokončení projektu centrálních nákupů a elektronických aukcí, který bude sloužit k nákupu vybraných komodit a služeb. Zavedeme pravidlo, že Praha nebude schvalovat žádné projekty, na které není zajištěno financování, a budeme usilovat o vyšší zapojení prostředků ze státního rozpočtu na pražské stavby celostátního významu.

Demokraté Jana Kasla

Investice na nezbytné stavby technické a dopravní infrastruktury bude třeba získat z nejvýhodněji dostupných úvěrů = od EIB a z dotačních titulů EU.

Hospodaření města začnou řídit skuteční ekonomové. Skončí parazitování kmotrů na městských zakázkách. Prvotním krokem bude kvalitní a ekonomicky promyšlené zadání a precizní projektová příprava; jeho efektivita a smysluplnost bude prověřena expertizou tak, aby Praha začala vykazovat úspory také u městských organizací, které zadání realizují.

KSČM

Město velikosti Prahy musí mít dlouhodobou finanční strategii, která umožní financovat velké investiční projekty (např. pražské metro nebo čistírnu odpadních vod) a současně zvládat řízení dluhové služby bez rozvíjení dluhové spirály.  Nyní je důležité aby Praha vygenerovala vlastní zdroje na úhradu již existujících závazků včetně obligací splatných po roce 2021.  Uleví se jí, když bude  přitom schopná  také čerpat zdroje z EU a získá i nějaké dotace ze státního rozpočtu.

Máte právo - trojkoalice Strany zelených, KDU-ČSL a Starostové a nezávislí

Prosazujeme rozpočtovou odpovědnost, strukturálně vyrovnaný rozpočet, snižování dluhové služby. Budeme zveřejňovat informace o investičních záměrech, včas zapojíme veřejnost do jejích projednávání. Zakázky musí být vypisovány maximálně transparentně. Důraz by měl být kladen na výhodný poměr ceny a kvality. Přehledně zveřejníme všechny smlouvy a objednávky městských organizací, zveřejníme databázi přidělených grantů.

ODS

Rozpočtová odpovědnost je jedním z ústředních bodů našeho programu.  Budeme prosazovat vyrovnané rozpočty od roku 2016 dále a zároveň musí existovat jasný výhled příjmů a výdajů do budoucna, aby každý občan měl přehled, jak si bude Praha stát finančně v následujících letech. Plánujeme snižovat běžné výdaje a slučovat duplicitní úřední agendy.

Piráti

Praha je silně zadlužená a splácení předchozích závazků zatíží rozpočet města na mnoho let. Piráti se zavázali k prověření všech podezřelých kauz jako např. tunel Blanka, Opencard nebo nákup tramvají za desítky miliard korun. Budeme vymáhat škody nejen po úřednících, ale i politicích. Hodláme napadnout nevýhodné smlouvy. V posledních letech Praha utratila několik miliard korun za počítačové systémy, které nejsou potřeba nebo nefungují. Další desítky miliard korun město utratilo za megalomanské stavby. Ušetřit se dá i na svobodném software, který mají v Mnichově a nyní se pro něj rozhodli i v Turíně. Piráti chtějí, aby město mělo dlouhodobě vyrovnaný rozpočet, resp. aby se dluhů postupně zbavovalo.

Pro Prahu

Toto je velký problém, celá společnost žije na dluh a město, které má rozpočet 50 miliard, by na dluh žít nemělo. Pokud provedeme optimalizaci řízení městských firem i samotného magistrátu, dá se vyčíslit, že dojde k úspoře až 7 miliard korun. Dále, Praha nesmí investovat do zcela zbytečných projektů, např. nákup Pražské plynárenské za 6 miliard, nebo předražení dopravních staveb. Finance v Praze jsou a Praha je má, jen chce lépe a efektivněji hospodařit. Dalším nešvarem je lepší využívání evropských fondů a dotací, v tomto cítíme velký potenciál.

Svobodní

Obce by měly hospodařit s vyrovnaným rozpočtem – to prosazujeme v analogii ke státnímu rozpočtu. Dluhy by obce měly dělat pouze v mimořádných případech, a to za souhlasu kvalifikované většiny. Prostředky by měly dávat hlavně na silnice, pořádek, čistotu – na tzv. veřejné statky. Případný přebytek by měly ukládat zásadně konzervativně, tj. do aktiv s co nejmenším rizikem.

V případě obecních zakázek není možné odvolávat se na obchodní tajemství. Svobodní podporují takové změny v zákonech, aby zůstalo co nejvíc peněz lidem, protože přerozdělování na jakékoliv úrovni považujeme za špatné.

TOP 09

Praha měla letos pod naším vedením po dlouhých letech přebytkový rozpočet. Chceme v tom pokračovat a nezadlužovat budoucí generace Pražanů. Problém je, že dřívější vedení města rozdělalo stavební investice za 70 miliard Kč a připravilo další za 250 miliard. Praha však má rozpočet 45 miliard Kč, (z toho na infrastrukturní investice 3-4 miliardy Kč) a další megalomanské stavby by vedly k bankrotu. Zarazili jsme zbytečné investice a revizemi nevýhodných smluv z minulosti ušetřili několik miliard.

Úsvit

Praha je nejbohatší město ČR a peníze má.  Jako takové by mělo jít vzorem ostatním a mít minimálně vyrovnané rozpočty. Zadlužení může být odůvodnitelné u měst, které nejsou v ekonomický silných lokalitách. Praha si na sebe musí vydělat.

Co strany chtějí změnit či zavést v dalších oblastech najdete zde.

 

Právě se děje

Další zprávy