reklama
 
 

Ministerstvo zemědělství ČR

28. 2. 2013 21:07
Ministerstvo zemědělství je ústředním orgánem státní správy. Ministrem zemědělství je Marián Jurečka (KDU-ČSL).

Ministerstvo zemědělství je ústředním orgánem státní správy pro zemědělství (s výjimkou ochrany zemědělského půdního fondu), pro vodní hospodářství (s výjimkou ochrany přirozené akumulace vod, ochrany vodních zdrojů a ochrany jakosti povrchových a podzemních vod) a pro potravinářský průmysl. Je rovněž ústředním orgánem státní správy lesů, myslivosti a rybářství (s výjimkou území národních parků).

Dále je ústředním orgánem státní správy ve věcech komoditních burz, které organizují obchody se zbožím pocházejícím ze zemědělské a lesní výroby, včetně výrobků vzniklých jeho zpracováním, ve věcech veterinární péče, rostlinolékařské péče, péče o potraviny, péče o ochranu zvířat proti týrání a pro ochranu práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat.

Ministerstvo zemědělství také řídí Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci, Státní veterinární správu České republiky, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský a Českou plemenářskou inspekci.

Ministrem zemědělství ve vládě Bohuslava Sobotky je od ledna 2014 Marián Jurečka (KDU-ČSL). Ministerstvo sídlí v Praze 1 na Těšnově.

28. 2. 2013 21:07

reklama
Pokračujte dál
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama