Program vlády - Nezaměstnanost

Aktualizováno 9. 8. 2010 20:01
Vláda navrhne úpravy zákoníku práce, které povedou k větší flexibilitě pracovněprávních vztahů a k vyšší motivaci zaměstnavatelů při vytváření nových pracovních míst.
Ilustrační foto.
Ilustrační foto. | Foto: Jan Langer

Vláda v součinnosti se sociálními partnery navrhne úpravy zákoníku práce, které povedou k větší flexibilitě pracovněprávních vztahů a k vyšší motivaci zaměstnavatelů při vytváření nových pracovních míst.

Bude zvýšen maximální rozsah zaměstnání na základě dohody o provedení práce ze 150 na 300 hodin při současném posílení kontroly, aby nedocházelo ke zneužívání tohoto institutu. Uvolní se podmínky pro opakované uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou, čímž dojde ke zpružnění trhu práce.

Vláda zavede pružnější konta pracovní doby a umožní její flexibilnější nerovnoměrné rozložení. Firmy tak budou mít možnost lépe využívat pracovní dobu v návaznosti na množství zakázek.

Výše odstupného bude vázána na počet odpracovaných let u zaměstnavatele (do 1 roku práce – 1měsíční odstupné, do 2 let práce – 2měsíční odstupné, nad 2 roky práce – 3měsíční odstupné).

Vláda zváží úpravu zkušební doby tak, aby bylo umožněno sjednat po vzájemné dohodě delší zkušební dobu než 3 měsíce. Navrhne zrušení ustanovení o nekolidujícím zaměstnání v zákoně o zaměstnanosti. Upravena bude také povinnost zaměstnavatele hlásit nástup zaměstnance do pracovního poměru jeden den před dnem nástupu.

Vláda zefektivní využívání nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti tak, aby finanční prostředky vynakládané na tuto oblast byly více směrovány přímo k zaměstnavatelům.

Vláda podpoří nezaměstnané, kteří začnou podnikat. Nezaměstnaný bude moci v tomto případě pobírat plnou výši podpory v nezaměstnanosti po celou podpůrčí dobu.

Projděte si kompletní program vlády, kapitolu po kapitole.

 

Právě se děje

Další zprávy