reklama
 
 

Daňová sleva na dítě 2016 a 2017 a daňový bonus

AKTUALIZOVÁNO 20. 4. 2017
Foto: Jan Langer
Počínaje příjmy za leden 2016 se tato daňová sleva zvyšuje, další zvýšení přichází od roku 2017.

Sleva na vyživované děti ve společné domácnosti - oficiálně nazývaná daňové zvýhodnění - počínaje příjmy za rok 2016 stoupla. Na první dítě se nemění - zůstává 13 404 korun ročně. Za druhé dítě si ale rodič může odečíst už 17 004 korun, za třetí a každé další dítě 20 604 korun ročně.

Počínaje příjmy za rok 2017 se pak slevy znovu zvyšují. Za první dítě zůstává 13 404 korun, za druhé si lze odečíst 19 404 korun a za třetí a každé další dítě 24 204 korun ročně. 

Zvyšování daňové slevy na vyživované dítě:

za rok 2014 za rok 2015 za rok 2016 za rok 2017
Sleva na první dítě 13 404 Kč 13 404 Kč 13 404 Kč 13 404 Kč
Sleva na druhé dítě 13 404 Kč 15 804 Kč 17 004 Kč 19 404 Kč
Sleva na třetí a každé další dítě 13 404 Kč 17 004 Kč 20 604 Kč 24 204 Kč

Zatímco podnikatelé si slevu uplatní zpětně za celý rok v daňovém přiznání, zaměstnancům ji každý měsíc průběžně odečítá zaměstnavatel (a mají tedy vyšší čistou mzdu).

Vládní koalice ČSSD, ANO a KDU-ČSL schválila také zvýšení slevy pro první dítě. Počínaje rokem 2018 by si rodiče mohli odečítat o 150 korun měsíčně více, tedy nově 15 204 korun ročně.

Nárok na daňovou slevu na dítě

Podmínkou pro využití slevy je, že jde o takzvané vyživované dítě, žijící s poplatníkem ve společné domácnosti. Dočasný pobyt dítěte mimo domácnost - například cestování po světě - vás nicméně o slevu nepřipraví.

Na slevu máte nárok jen za kalendářní měsíce, na jejichž počátku splňujete obě podmínky ("vyživování" a společná domácnost). V měsíci, kdy se dítě narodilo, lze slevu uplatnit vždy. Například při porodu na konci srpna si tedy můžete z daní odečíst pět dvanáctin roční slevy.

reklama
Daňové přiznání online

Daňové přiznání online

Využijte naši jednoduchou daňovou kalkulačku a vyřešte svoje daňové přiznání na tři kliky.

Otevřít daňovou kalkulačku >>

Jestliže dítě v jedné domácnosti vyživuje více poplatníků (typicky matka a otec), může daňové zvýhodnění na stejné dítě uplatnit v tomtéž kalendářním měsíci nebo roce jen jeden z nich.

Málo známou možností je, že daňové zvýhodnění na dítě můžou uplatnit například i babička nebo dědeček, jestliže rodiče dítěte nemají příjmy, z nichž by mohli toto zvýhodnění uplatnit (a naopak prarodiče takové příjmy mají).

Za "vyživované" se považuje především dítě, které je nezletilé (tedy do dovršení 18 let věku). Hranici lze posunout až do dovršení 26 let, jestliže se dítě "soustavně připravuje na budoucí povolání" nebo když nemůže studovat nebo pracovat kvůli nemoci, úrazu či dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu.

Za "soustavnou přípravu na budoucí povolání" se v zásadě považuje studium na středních a vysokých školách v České republice nebo i v cizině, pokud je rozhodnutím ministerstva školství postaveno na roveň studia v ČR.

Výjimkou je dálkové, distanční, večerní nebo kombinované studium na středních (nikoliv vysokých) školách, je-li student v době takového studia výdělečně činný (kromě takzvaných dohod) nebo má-li nárok na podporu v nezaměstnanosti či při rekvalifikaci. Druhou výjimkou je studium za trvání služebního poměru (pozor, pracovní poměr nevadí).

Slevu tedy lze uplatnit například i na dvaadvacetileté "dítě", pokud standardně studuje vysokou školu - nezávisle na tom, že si při studiu přivydělává. Podmínkou však je, že žije v domácnosti s tím, kdo si slevu uplatňuje.

Omezení slevy na dítě pro OSVČ

Pokud osoby samostatně výdělečně činné využijí takzvané výdajové paušály, nemohou si (počínaje příjmy za rok 2013) současně uplatnit daňové slevy na dítě a na manžela/manželku.

V případě souběhu příjmů z více druhů činností, přičemž u některých poplatník využívá paušál a u některých ne, je nárok na daňové úlevy zachován, pokud součet základů daně s využitím paušálu je nižší než 50 procent součtu základů daně bez využití paušálu.

Daňový bonus

Zatímco běžné slevy (na poplatníka, manželku, studenta či zdravotně postiženého) si můžete odečíst od daně jen do výše vypočtené daňové povinnosti, u "slevy na dítě" lze využít i daňový bonus.

Pokud se po odečtení slevy z vaší daňové povinnosti dostanete "do minusu" (nárok na daňové zvýhodnění je vyšší než původně vypočtená daňová povinnost), stane se vzniklý rozdíl takzvaným daňovým bonusem.

Díky bonusu nejenže státu nezaplatíte žádné daně, ale ještě od něj něco získáte. Maximálně můžete za rok 2016 dostat 60 300 korun, minimálně stovku (vychází-li vám bonus nižší než 100 korun, nedostanete nic). Tato maximální hranice se oproti předchozímu roku nezvyšuje.

Daňový bonus však může uplatnit jen ten, kdo si v roce 2016 vydělal více než 59 400 ročně (šestinásobek minimální mzdy). Počítají se pouze příjmy ze zaměstnání, podnikání, pronájmu nebo z kapitálového majetku. Nemají na něj tedy nárok třeba dlouhodobě nezaměstnaní (bez jiných příjmů).

21. 12. 2013

reklama
Pokračujte dál
reklama
reklama
Komerční sdělení
reklama

Sponzorované odkazy

reklama