reklama
 
 

Daň z nabytí nemovitostí 2016, daň z převodu nemovitostí

AKTUALIZOVÁNO 30. 12. 2015
Daň z nabytí nemovitostí nahradila dřívější daň z převodu nemovitostí.

Od roku 2014 se dosavadní daň z převodu nemovitostí změnila na daň z nabytí nemovitostí. Sazba daně zůstává i pro rok 2016 čtyřprocentní (nezávisle na případném příbuzenském vztahu).

Poplatníkem daně z převodu nemovitostí je především převodce (prodávající), nabyvatel je ručitelem (nedohodnou-li se jinak nebo nejde-li o výjimky uvedené v zákoně).

Přiznání k dani z převodu nemovitostí musí poplatník podat nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž byl zapsán vklad práva do katastru nemovitostí (nebo nabyla účinnosti smlouva o úplatném převodu vlastnictví k nemovitosti, která není evidována v katastru nemovitostí).

Místně příslušným je finanční úřad, v jehož obvodu územní působnosti se nachází nemovitost.

Předmětem daně je úplatný převod nebo přechod vlastnictví k nemovitostem.

Skončila nutnost pořizování znaleckého posudku u staveb pro bydlení a rekreační účely. Finanční úřad má nově vyměřit poplatníkovi daň ve výši tří čtvrtin ceny místně obvyklé. Plátce, který s tím nebude spokojen, si může nechat znalecký posudek zpracovat a platit daň na jeho základě, pokud je pro poplatníka výhodnější. Náklady na pořízení posudku se nově mohou odečítat ze základu daně.

Ministerstvo financí nyní navrhuje, aby daň platil kupující (podrobněji o návrhu čtěte zde). Změna má platit od dubna roku 2016, zatím nebyla definitivně schválena.

   
reklama
Související články
   
reklama
reklama
komerční sdělení
reklama

Sponzorované odkazy

 
reklama