Program vlády - Finance státu

Aktualizováno 9. 8. 2010 23:29
Vláda, vědoma si závažnosti veřejného dluhu a schodku deficitu státního rozpočtu.
Ilustrační foto.
Ilustrační foto. | Foto: Ludvík Hradilek

Vláda, vědoma si závažnosti veřejného dluhu a schodku deficitu státního rozpočtu pro fungování státu a české ekonomiky se zavazuje, že provede reformu veřejných financí, důchodového a zdravotně-sociálního systému, respektující zachování důstojného života všech skupin občanské společnosti, včetně sociálně nejpotřebnějších.

Jedním ze základních úkolů vlády je důsledná konsolidace veřejných rozpočtů směřující k jejich vyrovnání, tedy k situaci, kdy si stát již nebude nucen půjčovat na svůj běžný provoz. Vláda je odhodlána za předpokladu ekonomického růstu dosáhnout tohoto cíle v roce 2016 s tím, že nejpozději v roce 2013 bude dosahovat schodek veřejných rozpočtů maximálně 3 % HDP.

Vláda zajistí úkol těmito kroky:
1. Předloží ústavní zákon o rozpočtové kázni a odpovědnosti.
2. Vytvoří Národní rozpočtovou radu, která bude ověřovat výdajové rámce rozpočtu a
návrhy ovlivňující rozpočet. Bez vyjádření Rady nebude možné projednat žádný
legislativní návrh.
3. Provede další opatření:

V rámci druhého čtení nebude možné předkládat návrhy, které povedou k vyšším výdajům, než předpokládala předloha v prvním čtení.

Vláda sníží objem mezd v organizačních složkách státu a v příspěvkových organizacích příští rok nejméně o desetinu s výjimkou pedagogických pracovníků. To neznamená automatický pokles platů. Vláda přenechá v kompetenci jednotlivých ministrů, zda půjde o úsporu vzniklou snížením mezd, propouštěním nebo kombinací. Další tři roky se objem mzdových prostředků nezvýší, což bude představovat tlak na růst efektivity státní správy.

Důsledné šetření v rámci zbylých provozních výdajů organizačních složek státu a příspěvkových organizací povede příští rok k jejich snížení minimálně o 10 %.

Platy ústavních činitelů se sníží o 5 %.

Dojde k postupné redukci příspěvku za mandát pro politické strany o 10 % a od roku 2014 se o stejný podíl sníží příspěvek za hlas. Politické strany budou pobírat o pětinu nižší příspěvek na činnosti.

Státní podpora stavebního spoření bude omezena na polovinu u všech stávajících i nově uzavřených smluv. U nových smluv pak bude omezeno použití finančních prostředků výhradně na účely bydlení.

V kapitole Všeobecná pokladní správa vláda zkrátí objem prostředků o desetinu s výjimkou položek stavební spoření, pojistné zdravotního pojištění, odvody do rozpočtu EU, výdaje na závazky vyplývající z mezinárodních smluv pro příjem pomoci z rozpočtu EU a platby mezinárodním finančním institucím, kde se předpokládá autonomní vývoj.

Vláda přistoupí k vyššímu zdanění loterií, veškerého hazardu a k odstranění výjimek v této oblasti. Příjmy firem podnikajících v této oblasti budou zdaňovány jednotnou sazbou 20 %. Tato daň bude příjmem státního rozpočtu. Budou posíleny regulační pravomoci obcí v této oblasti.

Vláda zavede zdanění paušálních náhrad poslanců, senátorů, prezidenta i některých příspěvků ozbrojených sborů. Vláda zpracuje analýzu daňové amnestie a prodlouží lhůtu pro vyměření daně ze současných tří na pět let.

Projděte si kompletní program vlády, kapitolu po kapitole.

 

Právě se děje

Další zprávy