Program vlády - Energetika

Aktualizováno 9. 8. 2010 20:13
Vláda bude pokračovat ve zvyšování energetické bezpečnosti České republiky především diverzifikací energetických zdrojů a přepravních tras.
Ilustrační foto.
Ilustrační foto. | Foto: EP Industries

Vláda bude pokračovat ve zvyšování energetické bezpečnosti České republiky především diverzifikací energetických zdrojů a přepravních tras. Vláda bude podporovat posilování energetických sítí ve směrech západ-východ a sever-jih, výstavbu podzemních zásobníků plynu, výstavbu plynovodů Gazela a Nabucco a povede průběžní dialog s producentskými státy. Vláda schválí aktualizovanou Státní energetickou koncepci a novou surovinovou politiku, včetně implementace principů evropské strategie Raw Materials Initiative tak, aby byla zajištěna odpovídající surovinová a energetická bezpečnost ČR a vyvážený energetický mix.

Vláda se zasadí o zachování územních limitů těžby hnědého uhlí a jejich legislativní zajištění. Předloží novelu horního zákona, která zajistí hospodárné využívání zásob nerostných surovin.

Připraví rovněž novelu energetického zákona, která zavede autorizace na nové zdroje výroby elektřiny a podpoří tržní prostředí v energetice tak, aby konkurence skutečně existovala a každý si mohl vybrat svého optimálního dodavatele cestou co nejmenší administrativní zátěže při změně poskytovatele.

Vláda bude podporovat výstavbu nových bloků jaderné elektrárny Temelín a modernizaci jaderné elektrárny Dukovany ,včetně navazujících liniových staveb, v rámci vyváženého energetického mixu. Bude pokračovat v transparentním postupu vyhledávání místa pro úložiště jaderného odpadu včetně podpory jiných možností vedoucích k jejich likvidaci.

Vláda bude podporovat další prohloubení a rozšiřování činnosti energetické burzy, která prokazatelně snížila předchozí enormně rychlý růst cen elektřiny.

Vláda přehodnotí podporu obnovitelných zdrojů energie ve prospěch ekologicky i ekonomicky udržitelných forem.

Vláda zefektivní fungování regulačních úřadů a zváží možnosti sloučení těch regulačních úřadů, u kterých je to kompetenčně možné a účelné.

Vláda vyhodnotí navyšování podílu biosložky v motorových palivech a rozhodne o dalším racionálním, ekologickém a ekonomicky přijatelném postupu v této oblasti.

Projděte si kompletní program vlády, kapitolu po kapitole.

 

Právě se děje

Další zprávy