Program vlády - Školy

Aktualizováno 9. 8. 2010 18:07
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy uskuteční hloubkový audit, jehož cílem bude nalézt úspory v hospodaření rezortu, a jehož součástí bude audit personální a audit příspěvkových organizací.
Ilustrační foto.
Ilustrační foto. | Foto: Jakub Novák

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy uskuteční hloubkový audit, jehož cílem bude nalézt úspory v hospodaření rezortu, a jehož součástí bude audit personální a audit příspěvkových organizací. Na základě auditů ministerstvo sníží významnou měrou počet zaměstnanců ministerstva a jím zřízených příspěvkových organizací.

Vláda změnou příslušných právních předpisů omezí zátěž škol nadměrnou byrokracií.

Bude připraven nový zákon o vzdělávání a v rámci tohoto zákona vláda upraví činnosti pedagogických pracovníků. Vláda při respektování rozpočtových možností, demografického vývoje i věkové a genderové struktury pedagogických pracovníků vytvoří podmínky a nástroje (např. tzv. náborový příspěvek) pro dlouhodobou garanci vstupu mladých kvalifikovaných pedagogů do všech druhů škol. Za tímto účelem vláda v roce 2011 a v následujících letech posílí objem platových prostředků pro pedagogické pracovníky resortu o 2,1 mld. Kč. V roce 2012 vláda posílí objem platových prostředků pro pedagogické pracovníky v resortu o další 4 mld. Kč a poté toto navýšení zachová a zmrazí až do roku 2015 v návaznosti na celkovou veřejnou správu, kdy platy zmrazí na 3 roky. Budou zpřesněny finanční toky mezi rezortem a jednotlivými zřizovateli škol. Změnou financování vzdělávání bude zajištěna rovnost podpory při poskytování veřejné vzdělávací služby.

Vláda i v rámci normativního financování podpoří možnost existence škol v malých obcích.

Změnou závazných učebních dokumentů vláda zajistí výuku anglického jazyka nejpozději od 3. ročníku základního vzdělávání.

Vláda neprodleně, a to do začátku školního roku 2010/2011, rozhodne, zda se v tomto školním roce uskuteční společná část maturitní zkoušky. Vláda na základě provedení generální zkoušky vyhodnotí následující postup. Provede audit přípravy projektu maturit, včetně kontroly vynaložených prostředků.

Vláda zavede pravidelné zjišťování výsledků vzdělávání v 5. a 9. ročníku základního vzdělávání. Bude dále stimulovat transparentní zveřejňování výsledků škol potřebné pro jejich srovnání s akcentováním rozdílů na úrovni vstupů (odlišné vzdělání přijímaných žáků) pro optimální porovnatelnost poskytovaného vzdělávání.

Vláda ve spolupráci se zaměstnavateli podpoří rozvoj odborného středního („učňovského“) vzdělávání a formu jeho zakončování jednotnou závěrečnou zkouškou. Zvýší důraz na praktickou uplatnitelnost absolventů a na posílení prestiže středního odborného školství. Vláda přijme program podpory technického školství pro zajištění a rozvoj kvalitní obslužné a řídící struktury technických odvětví.

Vláda bude věnovat zvýšenou pozornost výchovným a diagnostickým ústavům a jejich financování se zřetelem na zvýšenou podporu preventivních programů. Podpoří nárůst počtu školních psychologů a speciálních pedagogů na základních a středních školách. Bude též podpořen rozvoj péče o děti se specifickými dispozicemi a bude posílena výuka klíčových kompetencí (např. finanční a počítačové gramotnosti) a jazykového vzdělávání.

Vláda připraví změnu v trvání funkčního období ředitelů základních škol a středních škol, které se zkrátí na 6 let. Bude též posílena role školských rad při správě škol, včetně vlivu na jmenování a odvolání ředitelů.

Vláda iniciuje debatu o posílení odpovědnosti rodičů za vzdělávání dítěte, zejména vůči škole, přičemž zváží i možnost kodifikace Smlouvy mezi rodinou a školou o chování dětí s cílem zajistit lepší vymahatelnost plnění rodičovských povinností při vzdělávání dětí.

Projděte si kompletní program vlády, kapitolu po kapitole.

 

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!

Právě se děje

před 34 minutami

První měření v areálu v Milovicích neprokázala kontaminaci azbestem

První kontrolní měření, se kterými začal Středočeský kraj tento týden kvůli možné kontaminaci nebezpečným azbestem v bývalém vojenském areálu Milovice-Mladá na Nymbursku, azbest v ovzduší neprokázala. Policie, která případ od konce března prověřuje pro podezření z neoprávněného nakládání s odpady a podvodu, zástupcům kraje a města na konci dubna sdělila, které oblasti byly kontaminované. Kraj bude v měření ovzduší pokračovat i v dalších týdnech. V tiskové zprávě o tom ve čtvrtek informoval mluvčí kraje David Šíma.

Kraj provádí měření na místech, kde se se sutí manipulovalo a kde byla do roku 2021 skladována. "Jedná se mimo jiné o místa, kde policie prováděla svá šetření. Měření probíhá na různých místech ze čtyř stran proudění větru, tak aby nám výsledky měření mohly dát komplexní informaci," uvedl krajský radní pro investice Libor Lesák (ODS). První série měření vyjde kraj na víc než 400 tisíc korun, uvedl  Šíma. Přítomnost azbestových vláken zjišťovala nezávislá laboratoř. "Laboratoř nám potvrdila, že koncentrace azbestových vláken byla pod limitem měřitelnosti a jejich přítomnost v analyzovaných vzorcích tak nebyla prokázána," doplnil Lesák.

Azbest se podle policie nachází na nevyužívaných pozemcích severně od letiště Milovice - Boží Dar. "Tato lokalita není součástí turistických cest a lidé ji při běžném pohybu po území dle našich informací nenavštěvovali. V dané lokalitě také stále platí z důvodu předběžné opatrnosti vstup na vlastní nebezpečí," uvedl Lesák. Azbest je také ve zpevněné polní cestě využívané jako cyklostezka, která je v majetku města Milovice. Také tam platí doporučení nevstupovat na zpevněné plochy.

Zdroj: ČTK
před 34 minutami

Nezaměstnanost v EU v dubnu zůstala na šesti procentech. Nejníž je v ČR a Polsku

Míra nezaměstnanosti v Evropské unii v dubnu podle sezonně přepočtených údajů zůstala na šesti procentech, kde byla i v únoru a březnu. Ve své zprávě to dnes oznámil unijní statistický úřad Eurostat. Nejnižší nezaměstnanost byla v České republice a v Polsku, kde shodně činila 2,7 procenta. V ČR tak stoupla z březnové hodnoty 2,6 procenta.

V eurozóně dubnová nezaměstnanost klesla o desetinu procentního bodu na 6,5 procenta. Loni v dubnu byla míra nezaměstnanosti v zemích platících eurem 6,7 procenta, v celé EU pak 6,1 procenta.

Eurostat odhaduje, že v EU bylo v dubnu bez práce 13,03 milionu lidí, z toho 11,09 milionu v eurozóně. Proti březnu se počet nezaměstnaných v EU snížil o 18 000 a v eurozóně o 33 000. Proti loňskému dubnu lidí bez práce ubylo v EU o 212 000 a v eurozóně o 203 000.

Nezaměstnanost mezi mladými do 25 let věku v EU činila 13,8 procenta a v eurozóně 13,9 procenta. V březnu to bylo v EU i eurozóně 14 procent. Práci v EU nemělo celkem 2,76 milionu mladých, z toho v zemích platících eurem 2,26 milionu.

Míra nezaměstnanosti mezi ženami v dubnu činila 6,3 procenta, stejně jako v březnu. Mezi muži se pak zvýšila na 5,8 procenta z 5,7 procenta v březnu.

Zdroj: ČTK
Další zprávy