Státní maturity

Aktualizováno 17. 6. 2011 16:27
Státní maturity přibližují české střední školství západnímu vzdělávacímu systému a přinášejí konečně možnost porovnávat studenty z různých škol podle jednotných kritérií.
Ilustrační foto.
Ilustrační foto. | Foto: Ludvík Hradilek

Dlouho odkládané a široce diskutované státní maturity umožňují porovnávat výsledky studentů ze středních škol po celé republice. Počítá se výhledově s tím, že by tyto výsledky mohly posloužit při přijímacím řízení na vysoké školy a u potencionálních zaměstnavatelů. Původně byly v roce 2011 zavedeny s dvouúrovňovým systémem, kdy si žáci mohli - podle svého zaměření - vybrat ze dvou obtížností zkoušek.

Od roku 2013 se po kritice a stížnostech zavedla jedna úroveň, slohové práce budou hodnotit učitelé na školách. V roce 2013 půjde k maturitě 98 082 tisíc studentů, matematiku si ve společné části zvolilo 40 % maturantů, došlo zde k meziročnímu poklesu zájmu.

Testy a písemné práce se píší od 2. do 9. května 2013. Ve druhé polovině května proběhnou ústní zkoušky. Podzimní zkušební období zahrnuje první tři týdny v září.

Struktura zkoušek maturity

Kompletní maturita obnáší společnou část zahrnující dvě povinné zkoušky - z českého jazkyka a literatury a jednu z možností cizí jazyk/matematika. V profilové části, v závislosti na rozhodnutí ředitele školy, čekají na studenta další dvě nebo tři povinné zkoušky, odpovídající zaměření studia. K tomu je možné, v obouch částech, absolvovat i další nepovinné předměty.

Do budoucna byl mohl být jak český, tak cizí jazyk povinnými zkouškami, možnost výběru pro třetí povinnou zkoušku bude mezi matematikou, občanským a společenskovědním základem a informatikou. Struktura profilových zkoušek zůstane nezměněna.

Zkoušky z českého jazyka a literatury, stejně jako z cizího jazyka budou sestávat ze tří částí- didaktického testu (poslech, čtení a jazyková kompetence), písemné práce a ústní zkoušky. Písemný test z cizího jazyka je na rozdíl od testu z českého jazyka společný pro všechny. Ústní zkouška je v obou případech prováděna pomocí pracovních listů, které - kromě části zadání pro zkoušku z cizího jazyka - připravuje podle centrální metodiky přímo škola.

Profilová část státní maturitní zkoušky je pak, jak její forma, tak provedení a hodnocení, již plně v kompetenci ředitele školy a skládá se ze dvou nebo tří povinných zkoušek a až dvou nepovinných zkoušek.

Příprava státní maturity

Po dlouhém období příprav, kdy během posledních 14 let proběhlo několik zkoušek nové podoby maturit- mj. tři plošné "Sondy Maturant", šest ročníků tzv. "Maturit nanečisto" a přibližně deset dílčích výběrových šetření, proběhla v říjnu 2010 maturitní generálka, které se zúčastnilo na 95 400 studentů z 1225 středních škol z celé ČR.

Novinkou státních maturit je také tzv. jednotlivá zkouška, "M-zkouška", kdy je možné oficiálně absolvovat jeden z předmětů státní maturity, ovšem bez možnosti získání dalšího stupně vzdělání. Tato zkouška se tedy bude týkat uchazečů o studium na vysoké škole, kteří se nebudou hlásit přímo ze střední školy. Platí to pro případ, že jejich univerzita bude tuto státní zkoušku využívat v přijímacím řízení, což je také jeden z hlavních důvodů existence státních maturit.

Státní maturity 2011

Premiéru státní maturity nezvládlo 19,5 % studentů, každý desátý k ní navíc nebyl připuštěn. Celkem tak neuspělo 29,2 % maturitního ročníku. Nejhůře dopadli žáci středních odborných škol, hlavně učilišť a nástavbových oborů.

Nejhůře dopadly maturity z matematiky, kde neuspělo 14,4 %. Z cizího jazyka pak propadlo 9 % studentů, z češtiny 7,6 %.

Ústní zkoušky se konaly celý květen, písemné testy odstartovaly 30. května a skončily 7. června. Na internet unikly testy z češtiny, angličtiny, matematiky a chemie, stalo se tak ale vždycky až poté, co studenti testy dopsali.

Ministr školství Dobeš si kvůli maturitám vysloužil kritiku jak od studentů, tak i od některých ředitelů.

Maturitní vysvědčení dostali studenti do 20. června. Poté mají osm dní na to, aby si podali žádost o přezkum výsledků. Ministr Dobeš však chtěl zveřejnit zadání testů až na začátku července.

 

Právě se děje

Další zprávy