reklama
 
 

Ministerstvo zdravotnictví ČR

29. 12. 2012 23:41
Ministerstvo zdravotnictví je ústředním orgánem státní správy na úseku zdravotní péče a ochrany veřejného zdraví. Současným ministrem zdravotnictví je Martin Holcát.

Ministerstvo zdravotnictví je ústředním orgánem státní správy na úseku zdravotní péče a ochrany veřejného zdraví.

Ministrem zdravotnictví ve vládě Bohuslava Sobotky je od ledna 2014 Svatopluk Němeček (ČSSD).

Ministerstvo zdravotnictví sídlí na Palackého náměstí v Praze 2.

Oblasti působnosti:

Ministerstvo přímo řídí některá zdravotnická zařízení, Český inspektorát lázní a zřídel a Inspektorát omamných a psychotropních látek.

Ministerstvo zdravotnictví je ústředním orgánem státní správy pro zdravotní služby, ochranu veřejného zdraví, zdravotnickou vědeckovýzkumnou činnost, poskytovatele zdravotních služeb v přímé řídící působnosti, zacházení s návykovými látkami, přípravky, prekursory a pomocnými látkami, vyhledávání, ochranu a využívání přírodních léčivých zdrojů, přírodních léčebných lázní a zdrojů přírodních minerálních vod, léčiva a prostředky zdravotnické techniky pro prevenci, diagnostiku a léčení lidí, zdravotní pojištění a zdravotnický informační systém, pro používání biocidních přípravků a uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh.

29. 12. 2012 23:41

reklama
Pokračujte dál
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama