Blaise Pascal

10. 6. 2015 16:27
Francouzský matematik, fyzik, spisovatel, teolog a náboženský filosof.
Blaise Pascal
Blaise Pascal | Foto: Wikimedia Commons

Život

Narodil se 19. června 1623 v Clermontu ve Francii v zámožné a vzdělané rodině. Matka brzy zemřela a otec se s dětmi v roce 1631 přestěhoval do Paříže. Svému synovi poskytl vynikající humanitní vzdělání, matematiku (sám skvělý matematik, správce královských daní) mu však tajil. Přesto si devítiletý Blaise sám odvodil několik vět Euklidovy geometrie, takže se mu otec začal věnovat i v tomto směru.

Základní údaje

Narození: 19.června1623, Clermont, Francie
Úmrtí: 19.srpna1662, Paříž
Otec: vynikající matematik, správce královských daní

V roce 1638 se rodina kvůli konfliktu s kardinálem Richelieu, který se týkal nových daní, odstěhovala do Rouenu. Blaise Pascal je považován za předchůdce moderní počítačové techniky. Pro svého otce zkonstruoval první kalkulátor s názvem Pascalina. Po smrti otce (1651) žil nákladným životem s celým dvorem. Měl však chatrné zdraví, trápily ho různé bolesti, v roce 1647 na čas ochrnul.

Nejznámější díla

Myšlenky, Listy venkovanovi, O duchu geometrickém

O pár let později se málem zabil, když se splašili koně jeho kočáru a kočár zůstal viset na zábradlí mostu. Po této příhodě upadl na dva týdny do bezvědomí. Měl mystické vidění a od té doby se věnoval jenom filozofii a náboženství. Uchýlil se do kláštera v Port-Royal, kde pobývala také jeho sestra. Stal se obhájcem kláštera, střediska janseismu, ve sporu s jezuity a pařížskou Sorbonnou. Psal ostré kritiky na teorii, která hledala omluvy pro mravně pochybná jednání a již šířili právě jezuité. Jeho listy vycházely anonymně a způsobily velký skandál. Byly odsouzeny papežem a král Ludvík XIV. je nechal v roce 1660 veřejně spálit. Janseismus byl odsouzen a klášter Port-Royal zrušen, přesto Pascalovo dílo neupadlo v zapomnění.

„Každá věc je pravdivá nebo falešná podle toho, z které strany se na ni podíváme.“ „Ze všeho nejhůře snáší člověk úplný klid bez vášní, bez obstarávání, bez rozptýlení a bez uplatnění. Tam totiž teprve cítí svoji nicotu, opuštěnost, nedostatečnost, závislost, bezmoc a prázdnotu.“ „Srdce má své důvody, o nichž rozum nemá tušení. Je to v tisíci věcech. Milujeme rozumem?“ „Šťastný chce být každý člověk. I ten, který se nakonec oběsí…“ „Všechno štěstí závisí na odvaze a práci.“ „Je třeba znát sebe sama. I kdyby to poznání člověku nepomohlo najít pravdu, alespoň si tak uspořádá vlastní život, a to je nejlepší, co může udělat.“

Navázal na něj Voltaire i Jean-Jacques Rousseau. Pascal užíval jako své logo oko obklopené trnovou korunou a nápisem Vím, komu jsem uvěřil. Stalo se tak po zázračném uzdravení očního nádoru jeho desetileté neteře. Na konci svého života žil asketicky jako poustevník, odmítal lékařskou pomoc a pomáhal chudým. Zemřel v Paříži v 39 letech.

Dílo

Blaise Pascal se věnoval několika vědním oborům, v nichž vynikal – matematika, fyzika, teologie a filozofie. Jako sedmnáctiletý napsal Pojednání o kuželosečkách, za něž získal ocenění Pařížské královské akademie. Descartes je pokládal za práci jeho otce. Další bylo pojednání o tlaku vzduchu a o vakuu.

Sestrojil asi 50 počítačů, proto byl po něm pojmenován programovací jazyk Pascal. Nejvíc se zajímal o geometrii, známá je Pascalova věta o vztazích mezi body na kuželosečkách. Přispěl k rozvoji kombinatoriky. Jako vášnivý hráč položil základy teorie pravděpodobnosti. Od mládí se zabýval taky fyzikou. Prováděl řadu veřejných pokusů a objevil tzv. Pascalův zákon - tlak v kapalině se šíří všemi směry stejně. Na jeho počest se proto jednotka tlaku nazývá Pascal. Předvedl také první omnibus – vůz pro osm lidí tažený koňmi. Hlavním filozofickým a teologickým dílem jsou posmrtně vydané Myšlenky.

 

Právě se děje

Další zprávy