reklama
 
 

Božena Němcová

16. 4. 2014 19:23
Božena Němcová patří mezi první literární autorky českých zemí, které se v devatenáctém století prosadily během národního obrození.

Životopis

Narozená byla Božena Němcová v roce 1820 jako Barbora Novotná, po několika měsících získala příjmení Panklová, protože rodiče vstoupili do manželství až po jejím narození. Oba pracovali na panském sídle, matka jako pradlena, otec jako kočí. Existují nepotvrzené spekulace, že je nemanželskou dcerou kněžny Zaháňské. Vyrůstala v Ratibořicích u České Skalice, už v dětství ji ovlivnila přítomnost babičky Magdalény Novotné.

V roce 1837 se provdala za Josefa Němce, který pracoval jako finanční úředník, kvůli čemuž se i často přesouvali. Měli spolu čtyři děti, roku 1842 po předčasném narození nejmladšího syna Jaroslava počínají zdravotní problémy. V roce 1853 zemřel nejstarší syn Hynek na tuberkulózu. Manželé Němcovi na konci padesátých let uvažovali o rozvodu, protože jejich soužití nebylo šťastné..

Z tvůrčího hlediska na ní měla velký vliv dvě období. První bylo v letech 1842 až 1845, kdy rodina přebývala v Praze a Němcová si vytvořila kulturní styky s důležitými osobami tehdejší doby, druhé bylo v letech 1845 až 1848, kdy se přesunuli na Chodsko, které pro Němcovou mělo význam z hlediska venkovského prostředí a jeho tradic. V padesátých letech přebývala v Praze, když byl její manžel v Uhrách.

Když se s manželem v roce 1861 rozešli, odjela do Litomyšle, ale kvůli nemoci ji ještě před Vánocemi odvezl zpět do Prahy. Stav byl ale vážný, a tak v lednu 1862 zemřela. Je pochována na vyšehradském hřbitově.

Dílo Boženy Němcové

Nejdůležitějším literárním počinem Boženy Němcové je kniha Babička s podtitulem Obrazy z venkovského života. Dokončila ji v roce 1855 po zkušenostech s drobnějšími žánry jako pohádky a povídky. Babičku tvoří dvě části - v první seznamuje čtenáře s prostředím Starého Bělidla a jeho obyvateli včetně kulturně známých postav jako bláznivá Viktorka, paní kněžna a titulní babička, která je zosobněním ideálního přístupu k životu. Následně Němcová v knize zachytila venkovský život s jeho obyčeji, které odrážejí přírodní cyklus střídání ročních období.

Jako první přispívala do časopisů v době pobytu v Praze v první polovině čtyřicátých let, její dílo se objevovalo v Květech či České včele. Zcela první vydanou publikací byly v roce 1845 Národní báchorky a pověsti, ve kterých zpracovala české pohádky. Obdobnou variantou byly později Slovenské pohádky a pověsti. V průběhu padesátých let tvořila povídková vyprávění - Baruška, Divá Bára, Pohorská vesnice nebo V zámku a podzámčí. Častým tématem, které napříč svou tvorbou vykresluje, je vztah chudších a bohatších vrstev, mezi obyčejným lidem a šlechtou.

„Babička už jede!“ rozlehlo se po domě; pan Prošek, paní, Bětka nesouc na rukou kojence, děti i dva velicí psové, Sultán a Tyrl, všecko vyběhlo přede dvéře vítat babičku. Z vozu slézá žena v bílé plachetce, v selském obleku. Děti zůstaly stát, všecky tři vedle sebe, ani z babičky oka nespustily!

Božena Němcová

Věnovala se také psaní cestopisnému žánru, z článků se pak skládá Národopisné a cestopisné obrázky z Čech, z nichž nejznámější jsou Obrazy z okolí Domažlického. Podobně jako u pohádek i v cestopisech se věnovala slovenskému území, kam rovněž jezdila. Dochovaly se ještě dopisy, které si Němcová psala s přáteli, mj. K.H. Borovský, František Palacký nebo K.J. Erben.

Místa spojená s Boženou Němcovou

Babiččino údolí - národní kulturní památka se nachází v okrese Náchod nedaleko zámku v Ratibořicích. Oficiálně se stalo národní a krajinnou rezervací v padesátých letech dvacátého století, kulturní status získalo v sedmdesátých letech. Místo inspirovalo Boženu němcovou při psaní Babičky, nachází se zde pomník se sochami v nadživotní velikosti.

Muzeum Boženy Němcové - sbírka předmětů spojených se spisovatelkou je umístěna v České Skalici. Kromě standardní muzejní budovy je dze k dispozici i areál Barunčiny školy.

16. 4. 2014 19:23

reklama
Pokračujte dál
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama