Sušice

22. 5. 2015 23:10
Sušice je město v okrese Klatovy v Plzeňském kraji.
Zdroj: Wikimedia Commons
Zdroj: Wikimedia Commons | Foto: Jiekeren

Sušice je druhým největším městem klatovského okresu a bývá nazýváno "brána Šumavy". Leží na řece Otavě nedaleko hranic s Německem. Město se proslavilo především výrobou sirek (firma SOLO Sušice)

Historie:

V polovině 13. století získal oblast kolem dnešních Sušic Přemysl Otakar II., který v následujících letech nechal u řeky vybudovat nové město. Sušice se stala královským městem a získala mnoho privilegií.

Základní údaje

Rozloha: 45,63 km²

Počet obyvatel: 11 257

Kraj: Plzeňský

Okres: Klatovy

Starosta: Petr Mottl (ODS)

PSČ: 339 01 až 342 01

Jan Lucemburský nechal ve 14. století vybudovat městské hradby, které se částečně dochovaly až do dnešní doby. Sušice patřila k městům, která husitské hnutí významně podporovala. Byla součástí táborského městského svazu. Sušičtí pomáhali dobýt Švihov, účastnili se obléhání Plzně, hradu Zvíkova a mnoha dalších vojenských akcí. Po bitvě u Lipan roku 1434 se Sušice podřídila zemské jednotě. Sušičtí zástupci se pak účastnili jednání, na kterých byla přijímána basilejská kompaktáta. Od 16. století Sušice těžila ze své výhodné polohy, díky které se ve městě rovinul zahraniční obchod. Velký význam měl především obchod se solí, která byla dovážena z Bavorska.

Značné útrapy přinesla třicetiletá válka (1618 až 1648), během níž přes Sušici procházela vojska a město drancovala. Na konci 17. století navíc zasáhl Sušici mor a na počátku 18. století ničivý požár. Po celé století pak probíhala postupná obnova města. Hospodářský význam získal obchod se dřevem, těženým na Šumavě a dopravovaným po vodě do vnitrozemí. Obchodní styky s Bavorskem však slábly, jelikož Sušice ležela mimo hlavní silnice, a ze Sušicka se stávala pouze periferní oblast.

Roku 1888 bylo město napojeno na železnici a v této době došlo i k proměnám ve vzhledu města. Byly zbourány městské brány a převážná část hradeb, část centra byla vydlážděna. V roce 1891 se stává poslancem vídeňské říšské rady za Sušický okres Tomáš Garrigue Masaryk, který ve městě přednesl před volbami několik projevů. Do 19. století sahá také sirkařská tradice v Sušici. V roce 1839 zde byla založena nejstarší sirkárna na území Čech. Proslulá společnosti SOLO Sušice vznikla roku 1903.

Bouřlivé události 20. století zasáhly také Sušici a její obyvatelstvo. Po obsazení Sudet nacistickým Německem zůstala vzhledem k převaze českého obyvatelstva součástí Československa. Nová hranice však vedla nedaleko města. V květnu 1945 bylo město osvobozeno americkou armádou.

V současné době získává Sušice na významu jako turistické centrum. Zlomem v historii města bylo ukončení výroby sirek v roce 2008.

Turistické zajímavosti a kulturní akce:

Zdroj: Wikimedia Commons
Zdroj: Wikimedia Commons | Foto: Ondřej Koníček

Sušickému náměstí vévodí renesanční radnice s 31 m vysokou věží, která poskytuje překrásný výhled na město a okolí. V gotickém domě na rohu náměstí sídlí Muzeum Šumavy, kde se návštěvníci mohou dozvědět zajímavosti o historii města a také o zdejší výrobě sirek v továrně Solo Sušice, která zde probíhala 169 let až do roku 2008. V muzeu je také umístěna největší sirka na světě měřící 3,6 m. Město nabízí výlety do nedalekých hor a na své si přijdou také sportovci, protože právě v Sušici sídlí Offpark, největší outdoorové centrum na Šumavě. Vyhledávaná je také Otavská cyklostezka.

Tradiční akcí v Sušici je Šumava Rocks, což je multižánrový festival s nejdelší kontinuální historií na území Šumavy.

Instituce v Sušici:

Městský úřad Sušice tvoří starosta, místostarostové, tajemník obecního úřadu a zaměstnanci zařazení do obecního úřadu.

Odkazy na oficiální stránky a kontakty.

Sušice patří do obvodu Okresního soudu v Klatovech. Odvolacím soudem je Krajský soud v Plzni.

Odkazy na oficiální stránky a kontakty.

V Sušici se nachází územní pracoviště Finančního úřadu pro Plzeňský kraj. Jedná se o organizační složku státu, která vykonává správu daní.

Odkaz na kontakty.

Úřad práce České republiky má v Sušici kontaktní pracoviště.

Odkaz na kontakty.

 

Právě se děje

Další zprávy