Litoměřice

13. 8. 2014 12:36
Litoměřice jsou okresním městem Ústeckého kraje, s nímž se pojí jméno Karla Hynka Máchy.
Zdroj: Wikimedia Commons
Zdroj: Wikimedia Commons | Foto: Externí

Litoměřice leží na soutoku Labe a Ohře na jižním úpatí Českého středohoří. Díky teplému klimatu se na Litoměřicku odedávna pěstuje vinná réva.

Historie:

Litoměřice patří mezi nejstarší česká města. První písemná zmínka pochází z počátku 13. století. Díky své výhodné poloze bylo město důležitým obchodním centrem, a to zejména pro lodní dopravu, jelikož Litoměřicemi proplouvali obchodníci mířící do německých Drážďán. Litoměřice tak byly ve středověku jedním z nějdůležitějších přístavů na Labi.

Základní údaje

Rozloha: 17,99 km²

Počet obyvatel: 24 316

Kraj: Ústecký

Okres: Litoměřice

Starosta: Ladislav Chlupáč

PSČ: 412 01

V roce 1655 se město stalo centrem nově zřízené litoměřické diecéze. V převážně českých Litoměřicích se v 17. století začalo usazovat německé obyvatelstvo. Během třicetileté války (1618 až 1648) město značně utrpělo a řada jeho domů byla zničena. Po válečných útrapách se Litoměřice v 18. století hospodářsky opět zvedly a staly se centrem vinařství a pivovarnictví. Devatenácté století se pojí zejména se jménem Karla Hynka Máchy, který do města přišel v roce 1836 a po krátké době zde zemřel. Přestože Mácha v Litoměřicích strávil pouze čtyřicet dní, město dodnes žije památkou tohoto geniálního básníka. V roce 1874 byly Litoměřice s okolními městy spojeny železnicí. Narozdíl od jiných měst však nebyly výrazně zasaženy průmyslovou velkovýrobou.

Počátek 20. století se v Litoměřicích vyznačoval národnostními konflikty mezi Čechy a Němci. Ke konci první světové války zesílily snahy německých nacionalistů o odtržení od českého vnitrozemí, a tak vyhlásili provincie Deutschböhmen. Vládu nad městem však záhy převzal litoměřický Národní výbor.

V roce 1938 připadlo město podle Michovské dohody jako součást Sudet nacistickému Německu. V říjnu 1938 byly z iniciativy tehdejšího guvernéra Národní banky Československé Karla Engliše Máchovy tělesné ostatky exhumovány a převezeny do Prahy. Druhý Máchův pohřeb 7. května 1939 na vyšehradském hřbitově se stal národní manifestací proti nacismu. Po druhé světové válce došlo, jako v dalších částech pohraničí, k odsunu německého obyvatelstva a město bylo znovuosidlováno českým obyvatelstvem přicházejícím hlavně z Poohří.

Turistické zajímavosti a kulturní akce:

Historické centrum města tvoří Mírové náměstí s architektonicky cennými stavbami. Nejstarší domy jsou gotické, další pocházejí z období renesance a baroka.

Katedrála sv. Štěpána v Litoměřicích
Katedrála sv. Štěpána v Litoměřicích | Foto: wikipedia.org

Historické jádro Litoměřic bylo v roce 1978 vyhlášeno městskou památkovou rezervací. Mezi významné památky patří katedrála sv. Štěpána ze 17. století. Nedaleko Litoměřic se nachází pevnostní město Terezín, které za druhé světové války sloužilo jako židovské ghetto.

Vedle historických zajímavostí město nabízí také kulturní vyžití. V Litoměřicích se nachází kamenné divadlo Karla Hynka Máchy, Vlastivědné muzeum v Litoměřicích nebo Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích. Každé září město pořádá Litoměřické vinobraní a veletrh Zahradu Čech.

Instituce v Litoměřicích:

Městský úřad Litoměřice tvoří starosta, místostarostové, tajemník obecního úřadu a zaměstnanci zařazení do obecního úřadu.

Odkazy na oficiální stránky a kontakty.

Okresní soud v Litoměřicích se nachází v ulici Na Valech. Odvolacím soudem je Krajský soud v Ústí nad Labem.

Odkazy na oficiální stránky a kontakty.

V Litoměřicích se nachází územní pracoviště Finančního úřadu pro Ústecký kraj. Jedná se o organizační složku státu, která vykonává správu daní.

Odkazy na kontakty.

Úřad práce České republiky má v Litoměřicích kontaktní pracoviště.

Odkazy na kontakty.

 

Právě se děje

Další zprávy