Keňa

28. 7. 2016 9:42
Keňská republika je přímořský stát ve východní Africe při pobřeží Indického oceánu. Sousedí na západě s Ugandou, s Jižním Súdánem, s Etiopií, se Somálskem a s Tanzanií.
Foto: Aktuálně.cz

Základní charakteristika

Keňa leží po obou stranách rovníku, pyšní se úžasnou přírodou, ve které se prohání nebývalé množství vzácných zvířat.

Historie

Základní údaje

Hlavní město: Nairobi
Rozloha: 582 646 km²
Nejvyšší bod: Mount Kenya (5 199  m n. m.)
Časové pásmo: +3
Světadíl: Afrika
Počet obyvatel:  37 mil.
Hustota zalidnění: 63,3 ob. / km²
Jazyk: angličtina, svahilština
Národnostní složení: Keňané
Náboženství: křesťanství 78 %, původní kmenová náboženství 10 %, muslimové 10 %, ostatní 2 %
Státní zřízení: parlamentní republika
Vznik: 12. 12. 1963 (nezávislost na Velké Británii)
Měna: keňský šilink

Keňa je nazývána kolébkou lidstva. V okolí jezera Turkana a Velké příkopové propadliny, která se táhne přes celou Keňu, byly objeveny hominoidní lebky, jedna byla stará 2 a půl milionu let. Tím se změnily dřívější teorie o původu člověka. V Keni jsou lidé pocházející z různých částí Afriky, což dokládá, že tudy vedla důležitá migrační stezka. Na pobřeží docházelo k prolínání kmenů skupiny bantua s kušitskou skupinou a nově příchozími obyvateli z Arábie. Z této různorodé směsice se postupně vyvinula samostatná kultura – Svahilové, která po dlouhou dobu obstarávala prostřednictvím obchodu spojení Keni se světem. Na pobřeží vznikla bohatá města.

Do 16. století tu vládl relativní klid. Pak přišli do těchto míst Portugalci. První útoky na pobřežní města začaly v roce 1505 s příchodem armády velitele Doma Francisca de Almeidy. Po prvotních útocích následovala dvě století kruté koloniální nadvlády. Začátek konce vykořisťování přišel v roce 1698, kdy padla pevnost Fort Jesus, po obléhání Araby. V roce 1720 opustili Portugalci keňské pobřeží. Arabové kontrolovali pobřeží východní Afriky až do příchodu Britů a Němců na konci 19. století. V průběhu 18. století se k moci postupně dostaly omanské dynastie z Perského zálivu. Pouze formálně byly pod kontrolou omanského sultána až do nástupu sultána Seyyid Saida na omanský trůn v roce 1805. Od poloviny 19. století začaly některé evropské národy, včetně Britů a Němců, projevovat zájem o východoafrické pobřeží. Britové založili na ostrově konzulát.

Velký počet obětí si vyžádal dobytčí mor, cholera, a hladomor v letech 1880 – 1892. Britové využili situace a dojednali s duchovním vůdcem Masajů Olonanou mírovou smlouvu. Ta umožnila Britům vystavět železnici přes území Masajů mezi Ugandou a Mombasou. Přibližně v půlce této železnice stojí dnes hlavní město Keni – Nairobi. Po dostavění železnice a po přesunutí ústředí koloniální správy z Mombasy do Nairobi se začali bílí osadníci stěhovat do úrodné vrchoviny severně od Nairobi ve snaze najít vhodné pozemky pro obdělávání půdy. Masajové museli bílým osadníkům obětovat území o největší rozloze, silně však byli poškozeni také Kikuyiové, zemědělský kmen, který obýval vrchovinu na západní straně Mt Kenyi a Aberdare. Osidlování Keni bylo přerušeno 1. světovou válkou, během které asi dvě třetiny farmářů vytvořili improvizované jednotky jízdy a vydali se bojovat proti Němcům do sousední Tanzánie. Během 2. světové války verbovaly vlády Belgie, Francie, Británie a Itálie příslušníky afrických kmenů. Když válka skončila, vojáci, kteří se vrátili, již nechtěli dále akceptovat současný stav a začali se aktivně podílet na kampani. V roce 1960 se v Londýně konala konference Lancaster House Conference, kde bylo naplánováno osamostatnění Keni na prosinec roku 1963. V roce 1964 se Keňa stala zemí s pouze jednou politickou stranou, protože opozice byla dobrovolně rozpuštěna. Tím skončila také myšlenka federalismu a dvoukomorové shromáždění se stalo jednokomorovým shromážděním.

Hospodářství

Díky turistickému ruchu (Viktoriino jezero a národní parky) a přírodnímu bohatství je na tom země na africké poměry lépe než okolní státy.  Keňa je zemědělský stát s poměrně rozvinutým průmyslem. Největší průmyslové zóny jsou soustředěny v okolí velkých měst, Nairobi, Mombasa a Kisumu. Základem keňské ekonomiky je zemědělství. Pěstuje se kukuřice, čirok, maniok, fazole, ananas, banány,  hlavními tržními plodinami jsou káva, čaj, bavlna, sisal a tabák.

Obyvatelstvo a náboženství

Počet obyvatel Keni vzrostl v průběhu 20. století z necelých 3 milionů na 40 milionů. Obyvatelé se dělí na 50 různých etnických skupin, mezi nimi jsou nejpočetnější Kikujové. Převážná většina obyvatel jsou křesťané (83%). 

Politický systém

Země je prezidentskou republikou. Zákonodárným sborem země je Národní shromáždění.

Dovolená a cestování

Zajímavosti

  • Lamu, malé město na stejnojmenném ostrově, je díky památkám svahilské architektury zapsáno na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Keňa nabízí obrovské množství národních parků a rezervací s rozmanitou florou a faunou, vysokohorská pásma i mořské parky. Keňské národní parky a rezervace jsou velmi vysoce hodnoceny. Nejznámějším a nejstarším parkem je Národní park Nairobi. Dalším turistickým magnetem je Mombasa, druhé největší město Keni a největší přístav na celém východoafrickém pobřeží. Město se rozkládá na ostrově v zálivu hluboko zakousnutém do pobřeží Indického oceánu. S pevninou ostrov spojují silnice a také železnice vedoucí po hrázi nad mořem, ale pouze na západě a severu.

 

Právě se děje

Další zprávy