reklama
 
 

Chotěboř

9. 9. 2015 17:34
Stovky let staré město, které se může pyšnit bohatou historií, mnoha kulturními památkami i přírodními rezervacemi v okolí.

Nacházíme se v Kraji Vysočina asi 14km severovýchodně od okresního města Havlíčkův Brod. Na východě teče řeka Doubrava a na západě zase říčka Sázavka.

Historie:

Chotěboř jako lidské osídlení existuje nejméně 750 let, první písemná zmínka totiž pochází již z r.1265. Tehdy zdejší pán Smil z Lichtenburka věnoval kapli sv. Jakuba Většího místnímu klášteru. V okolí se nacházela naleziště stříbra, a tak byl zájem osadu rozvíjet.

Základní údaje

Rozloha: 54,05 km²

Počet obyvatel: 9 444

Kraj: Vysočina

Okres: Havlíčkův Brod

PSČ: 583 01

Starosta: Tomáš Škaryd

Již roku 1278 byla povýšena králem Přemyslem Otakarem II. na městečko, Jan Lucemburský pak v roce 1331 udělal z Chotěboře dokonce město. Náš nejslavnější panovník Karel IV. věnoval městu znak (r. 1350) a následně právo vybudovat hradby (r.1356). Chotěboř poté existovala jako věnné město českých královen až do roku 1393.

Velká tragédie se odehrála v roce 1421 za husitských válek. Tehdy bylo město dobyto táborským knězem Petrem Hromádkou z Jistebnice. Při následném protiútoku a oblehnutí Chotěboře katolickými vojsky bylo dohodnuto předání města výměnou za klidný odchod husitských bojovníků. Obléhatelé ale dohodu nedodrželi a na 300 husitů upálili ve třech místních stodolách.

Od konce 15. století do roku 1634 pak město vlastnil mocný rod Trčků z Lípy, ale po bitvě na Bílé hoře upadli v nemilost a panství jim bylo zabaveno. Nový místní pán Sezim Rašín z Rýmzburka byl povýšen do panského stavu poté, co zradil Albrechta z Valdštejna tím, že vyzradil jeho jednání se Švédy. Poté město střídalo majitele až do roku 1836, kdy ho získali Dobřenští z Dobřenic, kteří dnes pořád vlastní místní barokní zámeček.

Devatenácté století se neslo ve znamení pokroku a industrializace. Tomu "napomohly" i požáry v roce 1800 a 1832, které zničily většinu domů, uvolnilo se tak ale místo pro přestavbu celého města. Byly pobořeny hradby, vznikl Okresní soud (1849) i Okresní hejtmanství (1850). Zakládaly se i nové školy, nová čtyřtřídní (1869), chlapecká (1876) a dívčí měšťanská škola (1890), gymnázium (1913), střední zemědělská technická škola (1960). Postupem času vznikla například i městská pošta (1850), železniční trať Německý Brod - Rosice nad Labem (1871), městská elektrárna (1911) a zavedeny byly i autobusové linky (1923).

Od roku 1936 byl osud města spojen s místní továrnou, kterou koupil Vilém Eckhard a přemístil sem výrobu filtrů pro plynové masky. Tento podnik se stal největším příkladem místní industrializace a již roku 1939 zde pracovalo 739 zaměstnanců. Za druhé světové války se tento počet ještě zvýšil až na 2515 dělníků, kteří samozřejmě pracovali pro německé účely.

Po válce byla továrna znárodněna, ale pan Eckhard zůstal ve vedení až do roku 1949, kdy byl zatčen a následně emigroval. Od padesátých let se zde vyráběly stroje pro potravinářský průmysl. Rovněž se zde začaly těžit uranové rudy (okolí Horního mlýna) a vznikl zde i Závod Elektrotepelných zařízení Praha, který se zabýval výzkumem indukčních ohřívačů pro kovárny a průmyslových robotů.

Turistické zajímavosti a kulturní akce:

Nejdůležitější památkou v Chotěboři je místní zámeček postavený v ranně barokním slohu. Odedávna tu bydleli místní páni, kteří ho postupem času zvelebili a přidali anglickou zahradu. Nyní zde sídlí historicko-vlastivědné muzeum společně s obrazárnou.

Nejstarší místní památkou je potom zmíněný kostel sv. Jakub Většího a mezi další zajímavosti patří budova staré radnice, kaple sv. Anny a kaple Povýšení sv. Kříže.

Každý rok potom Chotěboř hostí Festival Fantazie, který je největším setkáním fanoušků fantasy, sci-fi, seriálů, anime a komiksů v České republice. Díky tomu sem na začátku července přijíždí až 3000 turistů.

V okolí města ale poté existuje řada přírodních rezervací, lákajících na krásnou krajinu. Taktéž je zde i židovský hřbitov, kterýje upomínkou na smutný osud této komunity, která přestala existovat v roce 1940.

Instituce v Chotěboři:

Městský úřad Chotěboř tvoří starosta, místostarostové, tajemník obecního úřadu a zaměstnanci zařazení do obecního úřadu.

Odkazy na oficiální stránky a kontakty.

Chotěboř patří do obvodu Okresního soudu v Havlíčkově Brodě. Odvolacím soudem je Krajský soud v Hradci Králové.

Odkazy na oficiální stránky a kontakty.

V Chotěboři se nachází územní pracoviště Finančního úřadu pro Vysočanský kraj. Jedná se o organizační složku státu, která vykonává správu daní.

Odkaz na kontakty.

Úřad práce České republiky má v Chotěboři kontaktní pracoviště.

Odkaz na kontakty.

Poliklinika Chotěboř poskytuje místním obyvatelům nutnou lékařskou péči.

Odkazy na oficiální stránky a kontakty.

9. 9. 2015 17:34

reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama