Choceň

28. 11. 2015 10:31
Toto poměrně malé město se rozléhá na obou březích řeky Tichá Orlice v Pardubickém kraji, asi 15km západně od okresního města Ústí nad Orlicí. Jedná se o významný železniční uzel, zastavují zde rychlíky mezi Prahou a Brnem. Také je zde zajištěno přímé spojení s Hradcem Královým a Litomyšlí.
Město choceň
Město choceň | Foto: cs:ŠJů

Historie

Přestože v Chocni žije jen necelých devět tisíc obyvatel, město se může pyšnit stovky let starou historií. První zmínka pochází z roku 1227, kdy ještě tehdejší Hoceň dostávají dědictvím bratři Sezim a Malota. Zpočátku byl rozvoj velice pomalý díky poloze v kopcovité krajině a ani se zde nenacházely žádné důležité suroviny.

Až na počátku 14. století zde Mikuláš z Potštejna staví hrad, který ale příliš dlouho nevydržel. Již roku 1339 ho rozboří vojska krále Karla IV. Následující staletí město stále měnilo majitele a větší rozvoj nastává až v 16. století, kdy jsou Chocni udělována nejrůznější práva a výsady jednotlivých cechů.

Roku 1562 nechává Zikmund ze Šelmberka na břehu místní řeky postavit rozsáhlý zámek, který přežil dodnes. O dva roky později je vybudována první radnice, ale již v r. 1602 téměř celou obec zničil rozsáhlý požár a vše bylo nutné znovu postavit. 17. století se potom nese ve znamení pobělohorského útlaku a násilné rekatolizace země.

Zbědované území přebírá v roce 1709 rodina Kinských, která zůstane zdejšími pány až do 20. století. Kinští se o své panství dobře starali a zásadním způsobem se zasloužili o jeho rozvoj. Velice dobře se zde začne dařit řemeslům. K již zavedené tradici pivovarnictví, vinařství či tkalcovství tak v 18. století přibude kovářství, bednářství, truhlářství, hrnčířství a mnoho dalších.

V polovině 19. století přichází do města železnice a s tím související pokrok a prosperita. V roce 1845 je postavena trať Praha-Olomouc, následně je zajištěno spojení s Broumovem (1875) a Litomyšlí (1882) a Choceň se tak stává onou železniční křižovatkou, kterou je dodnes.

Na začátku 20. století se v Chocni nacházelo množství průmyslových podniků. Byla zde tkalcovna, prádelna, výrobna uzenářských nástrojů a továrna na hasičské stříkačky. Dodnes je slavná např. Choceňská mlékárna.

Turistické zajímavosti
Nejdůležitější a jednou z nejstarších památek je místní zámek, který má poměrně bohatou historii. Založen v roce 1562 a postupně rozšiřován sloužil svému účelu až do nacistické okupace. Poté byl využíván pro potřeby Hitlerjugend, byli zde ubytováni francouzští váleční zajatci a ke konci války zde byli ubytováni pracovníci koncernu Herman Göring-Werke. Dnes je v jižním křídle zámku hudební škola a v severním se nachází Orlické muzeum.

Mimo zámku se v Chocni nalézá i kostel Sv. Františka Serafínského, na místním Tyršově náměstí je zase k vidění Mariánský sloup se sochami světců. Kromě toho je zde i starý špitál, socha svatého Jana Nepomuckého, Cyrilometodějský smírčí kříž či množství ruin starých hradišť a hradů.

Instituce v Chocni
Městský úřad Choceň tvoří starosta, místostarostové, tajemník obecního úřadu a zaměstnanci zařazení do obecního úřadu.
Odkazy na oficiální stránky a kontakty.

Choceň patří do obvodu Okresního soudu v Ústí nad Orlicí. Odvolacím soudem je Krajský soud v Hradci Králové - pobočka v Pardubicích.
Odkazy na oficiální stránky a kontakty.

Územní pracoviště Finančního úřadu pro Choceň se nachází ve Vysokém Mýtě. Jedná se o organizační složku státu, která vykonává správu daní.
Odkaz na kontakty.

Úřad práce České republiky má pro Choceň kontaktní pracoviště ve Vysokém Mýtě.
Odkaz na kontakty.

 

Právě se děje

Aktualizováno před 25 minutami

Dálnici D4 směrem na Prahu uzavřely dvě dopravní nehody

Kvůli dvěma na sobě nezávislým nehodám mezi Příbramí a Dobříší je uzavřena dálnice D4 ve směru na Prahu. Policie odklání dopravu na sjezdu číslo 41 u Dubence, zpět na dálnici se auta vrací na exitu 32. Objízdná trasa vede po souběžné silnici přes obec Obořiště.

Při nehodách se nikdo nezranil, řekla příbramská policejní mluvčí Monika Schindlová. K haváriím došlo na 34. kilometru kolem 05:30. Podle mluvčí do sebe při jedné jedné z nehod narazila tři auta, při druhé dva vozy. Příčinu havárií policisté vyšetřují.

Zdroj: ČTK
Další zprávy