Choceň

28. 11. 2015 10:31
Toto poměrně malé město se rozléhá na obou březích řeky Tichá Orlice v Pardubickém kraji, asi 15km západně od okresního města Ústí nad Orlicí. Jedná se o významný železniční uzel, zastavují zde rychlíky mezi Prahou a Brnem. Také je zde zajištěno přímé spojení s Hradcem Královým a Litomyšlí.
Město choceň
Město choceň | Foto: cs:ŠJů

Historie

Přestože v Chocni žije jen necelých devět tisíc obyvatel, město se může pyšnit stovky let starou historií. První zmínka pochází z roku 1227, kdy ještě tehdejší Hoceň dostávají dědictvím bratři Sezim a Malota. Zpočátku byl rozvoj velice pomalý díky poloze v kopcovité krajině a ani se zde nenacházely žádné důležité suroviny.

Až na počátku 14. století zde Mikuláš z Potštejna staví hrad, který ale příliš dlouho nevydržel. Již roku 1339 ho rozboří vojska krále Karla IV. Následující staletí město stále měnilo majitele a větší rozvoj nastává až v 16. století, kdy jsou Chocni udělována nejrůznější práva a výsady jednotlivých cechů.

Roku 1562 nechává Zikmund ze Šelmberka na břehu místní řeky postavit rozsáhlý zámek, který přežil dodnes. O dva roky později je vybudována první radnice, ale již v r. 1602 téměř celou obec zničil rozsáhlý požár a vše bylo nutné znovu postavit. 17. století se potom nese ve znamení pobělohorského útlaku a násilné rekatolizace země.

Zbědované území přebírá v roce 1709 rodina Kinských, která zůstane zdejšími pány až do 20. století. Kinští se o své panství dobře starali a zásadním způsobem se zasloužili o jeho rozvoj. Velice dobře se zde začne dařit řemeslům. K již zavedené tradici pivovarnictví, vinařství či tkalcovství tak v 18. století přibude kovářství, bednářství, truhlářství, hrnčířství a mnoho dalších.

V polovině 19. století přichází do města železnice a s tím související pokrok a prosperita. V roce 1845 je postavena trať Praha-Olomouc, následně je zajištěno spojení s Broumovem (1875) a Litomyšlí (1882) a Choceň se tak stává onou železniční křižovatkou, kterou je dodnes.

Na začátku 20. století se v Chocni nacházelo množství průmyslových podniků. Byla zde tkalcovna, prádelna, výrobna uzenářských nástrojů a továrna na hasičské stříkačky. Dodnes je slavná např. Choceňská mlékárna.

Turistické zajímavosti
Nejdůležitější a jednou z nejstarších památek je místní zámek, který má poměrně bohatou historii. Založen v roce 1562 a postupně rozšiřován sloužil svému účelu až do nacistické okupace. Poté byl využíván pro potřeby Hitlerjugend, byli zde ubytováni francouzští váleční zajatci a ke konci války zde byli ubytováni pracovníci koncernu Herman Göring-Werke. Dnes je v jižním křídle zámku hudební škola a v severním se nachází Orlické muzeum.

Mimo zámku se v Chocni nalézá i kostel Sv. Františka Serafínského, na místním Tyršově náměstí je zase k vidění Mariánský sloup se sochami světců. Kromě toho je zde i starý špitál, socha svatého Jana Nepomuckého, Cyrilometodějský smírčí kříž či množství ruin starých hradišť a hradů.

Instituce v Chocni
Městský úřad Choceň tvoří starosta, místostarostové, tajemník obecního úřadu a zaměstnanci zařazení do obecního úřadu.
Odkazy na oficiální stránky a kontakty.

Choceň patří do obvodu Okresního soudu v Ústí nad Orlicí. Odvolacím soudem je Krajský soud v Hradci Králové - pobočka v Pardubicích.
Odkazy na oficiální stránky a kontakty.

Územní pracoviště Finančního úřadu pro Choceň se nachází ve Vysokém Mýtě. Jedná se o organizační složku státu, která vykonává správu daní.
Odkaz na kontakty.

Úřad práce České republiky má pro Choceň kontaktní pracoviště ve Vysokém Mýtě.
Odkaz na kontakty.

 

Právě se děje

Další zprávy