Litomyšl

24. 6. 2015 19:44
Litomyšl je město v okrese Svitavy v Pardubickém kraji.
Zdroj: Wikimedia Commons
Zdroj: Wikimedia Commons | Foto: Michal Louč

Litomyšl leží na východě Čech na pomezí Čech a Moravy.

Historie:

První zmínka o Litomyšli se objevuje v Kosmově kronice a vztahuje se k roku 981. Tehdy na litomyšlském návrší stával strážní hrad chránící panství Slavníkovců. Po vyvraždění Slavníkovců roku 995 přešlo území do rukou Přemyslovců.

Základní údaje

Rozloha: 33,45 km²

Počet obyvatel: 10 077

Kraj: Pardubický

Okres: Svitavy

Starosta: Radomil Kašpar

PSČ: 030 92 až 570 01

Litomyšl byla založena nedaleko významné obchodní cesty tzv. Trstěnické stezky a zároveň na strategickém místě mezi Prahou a Olomoucí. Roku 1145 zde vznikl premonstrátský klášter s názvem Olivetská hora. Premonstráti dosáhli vysoké úrovně hospodářské a kulturní, a tak byla Litomyšl povýšena roku 1259 na město. Roku 1344 založil Karel IV. litomyšlské biskupství. Během husitských válek bylo město husity dvakrát napadeno (1421 a 1425) a vypleněno. Král Zikmund svěřil panství Kostkům z Postupic, roku 1547 jim však bylo za účast ve stavovském odboji zabaveno. Dalšími majiteli se stali Pernštejnové, kteří nechali vystavě litomyšlský zámek. Roku 1649 prodali Pernštejnové panství Trauttmansdorffům. Prostřednictvím sňatku se dostalo do vlastnictví Valdštejn-Vartemberkům a posledními majiteli byli po roce 1855 Thurn-Taxisové.

Litomyšl v 19. století nezažila průmyslový rozmach, jako tomu bylo v případě okolních měst, a to z toho důvodu, že významné železniční tratě procházely mimo město. Významným dnem pro Litomyšl se stal 2. březen roku 1824. Tehdy se v rodině sládka zámeckého pivovaru Františka Smetany a jeho ženy Barbory narodil jako jejich 11. dítě a zároveň první syn dnes světově známý skladatel Bedřich Smetana.

Mezi světovými válkami se Litomyšl rozrostla o novou Masarykovu čtvrť. Během druhé světové války byla zlikvidována zdejší židovská obec. Poválečný odsun německého obyvatelstva změnil národnostní složení především přilehlých vesnic. V 70. a 80. letech vznikla na jižním okraji města sídliště. Polistopadový vývoj znamenal velkou řadu změn v kulturním i politickém životě města, které přinesly množství nových staveb i rekonstrukcí památek. Město v současné době podporuje výstavbu moderní architektury.

Turistické zajímavosti a kulturní akce:

Zdroj: Wikimedia Commons
Zdroj: Wikimedia Commons | Foto: Michal Klajban

Hlavním turistickým lákadlem Litomyšle je renesanční zámek, který byl roku 1999 zapsaný na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Zámek obklopuje rozlehlá zahrada a hospodářské budovy, mezi něž patří rodný pivovar Bedřicha Smetany. Expozice v bytě jeho rodiny připomíná dobu skladatelova dětství v Litomyšli i další Smetanovy osudy. Za vidění stojí také historické centrum města, domy kolem Smetanova náměstí nebo klášterní zahrady.

Významného rodáka každoročně připomíná Smetanova Litomyšl, druhý nejstarší festival v České republice, který nabízí perní inscenace, galakoncerty, kantáty a písňové večery, návštěvníci si mohou vychutnat i balet či promenádní koncerty.

Instituce v Litomyšli:

Městský úřad Litomyšl tvoří starosta, místostarostové, tajemník obecního úřadu a zaměstnanci zařazení do obecního úřadu.

Odkazy na oficiální stránky a kontakty.

Litomyšl patří do obvodu Okresního soudu ve Svitavách. Odvolacím soudem je Krajský soud v Hradci Králové.

Odkazy na oficiální stránky a kontakty.

V Litomyšli se nachází územní pracoviště Finančního úřadu pro Pardubický kraj.

Odkaz na kontakty.

Úřad práce České republiky má v Litomyšli kontaktní pracoviště.

Odkaz na kontakty.

 

Právě se děje

Další zprávy