Belize

15. 12. 2016 13:47
Belize, dříve Britský Honduras, je nezávislým státem poměrně krátce. Formální hlavou státu je královna Alžběta II., ale skutečnou moc má ve svých rukou parlament a vláda v čele s premiérem.
Foto: Wikimedia

Základní charakteristika

Belize je země ležící na severovýchodním pobřeží střední Ameriky. Na severu a severozápadě sousedí s Mexikem, směrem na západ a na jih sousedí s Guatemalou a na východě tvoří hranici Karibské moře.

Historie

Základní údaje

Hlavní město: Belmopan
Rozloha: 22 966 km²
Nejvyšší bod: Doyles´ Delight (1124 m n. m.)
Časové pásmo: -6
Světadíl: Střední Amerika
Počet obyvatel: 314 tisíc
Hustota zalidnění: 14 ob. / km²
Jazyk: angličtina, španělština
Národnostní složení: potomci afrických otroků a evropských osadníků
Náboženství: římští katolíci 49,6 %, protestanti 27 %, ostatní nebo bez vyznání 23,4 %
Státní zřízení: konstituční monarchie
Vznik: 21. září 1981 (nezávislost na Velké Británii)
Měna: belizský dolar

Celé území bylo původně součástí Mayské říše, ale po španělské kolonizaci roku 1502 se sever oblasti stal součástí místokrálovství Nové Španělsko. Jih spadal do generálního kapitanátu Guatemala. V 17. století se zde usadili britští námořníci, kteří ztroskotali a po dohodách z let 1763 a 1783, kdy byla ještě potvrzena španělská svrchovanost, se stalo území v roce 1786 britským. V letech 1840 - 1973 neslo území název Britský Honduras. Roku 1862 bylo prohlášeno kolonií pod správou guvernéra Jamajky, od roku 1884 přímo spravovaná kolonie, od roku 1961 korunní kolonie Velké Británie s vnitřní samosprávou, v roce 1964 ustavena vláda. V roce 1973 byl přijat nový název státu Belize. Země pak roku 1981 vyhlásila svou samostatnost v rámci Commonwealthu. V čele stojí generální guvernér zastupující britskou královnu. Na území bývalého Britského Hondurasu si činila nároky Guatemala, která nezávislost Belize uznala po dlouhých jednáních roku 1991 a roku 1993 navázala s Belize diplomatické styky.

Hospodářství

Ekonomika Belize je založena převážně na soukromých podnicích a orientuje se zejména na zemědělství a rozvoj průmyslu odvozený od zpracování zemědělských plodin. Vývoz dřeva byl po několik let základem Belizské ekonomiky, ale po roce 1960 vývoz cukru a citrusů dřevo překonal.

Obyvatelstvo a náboženství

Málo početné obyvatelstvo Belize je velmi různorodé. Většina lidí jsou potomci přistěhovalců z Evropy, Afriky, Indie, ale i domorodých Mayů a různé směsice těchto národů. Nejpočetnější etnickou skupinu tvoří kreolové, potomci bílých kolonizátorů a afrických černochů, kteří sem byli zavlečeni jako otroci. Významnou a početnou skupinou jsou mesticové, tedy míšenci bělochů a indiánů. Ti vedle angličtiny běžně hovoří i španělsky. V menší míře jsou zde zastoupeni i Mayové a Garifunové. Nejrozšířenějším náboženstvím je římský katolicismus. Početné jsou též protestantské menšiny. Přes 20 % obyvatel je bez náboženského vyznání.

Politický systém

Belize je nezávislý stát (od 21. 9. 1981), člen britského Společenství národů. Státní zřízení, založené na principu parlamentní demokracie, sestává ze tří nezávislých mocí: výkonné, legislativní a soudní. Hlavou státu je britská královna Alžběta II. (od 6. 2. 1952), kterou zastupuje generální guvernér, jenž musí být belizské národnosti. Výkonnou moc představuje vláda v čele s premiérem. Zákonodárnou moc má dvoukomorové Národní shromáždění, které tvoří Poslanecká sněmovna (The House of Representatives) a Senát (The Senate).

Dovolená a cestování

Zajímavosti

  • Pobřežní oblasti sužují hurikány, jeden z nich roku 1961 zpustošil tehdejší metropoli Belize City, následkem čehož se hlavním městem stal vnitrozemský Belmopan.
  • Pobřežní oblast v Belize tvoří výjimečný přírodní systém, zahrnující největší bariérový útes na severní polokouli, příbřežní atoly, několik stovek nízkých písečných ostrůvků, mangrovníkové porosty, pobřežní laguny a přílivové oblasti v ústích řek. Ilustrují evoluční historii útesu a jsou také domovem některých ohrožených živočišných druhů, včetně mořských želv, kapustňáků a amerických mořských krokodýlů.

Belize je plná přírodních krás. Většina území je chráněna státem. Vnitrozemí je hustě zalesněné, nachází se zde nejvyšší vodopád ve střední Americe nebo jediná jaguáří rezervace na světě. V džunglích žije nepřeberné množství zvířat. Belize jako jediná z mála středoamerických zemí nemá sopky, nicméně jižní vnitrozemská část je poměrně hornatá. Jejím lákadlem jsou korálové ostrovy s výbornými možnostmi pro potápění a šnorchlování, ale také zříceniny pyramid a dalších starodávných staveb mayské civilizace ukryté v divoké džungli.

Nynější hlavní město bylo vybudováno v geografickém centru země po hurikánu Hattie, který zničil v roce 1961 Belize City. Ti, kteří se zajímají o mayské starožitnosti, zde mohou navštívit Belizské oddělení archeologie. Město Corozal stojí na místě dřívějšího mayského města Santa Rita, důležitého obchodního centra, jež bylo zničeno Španěly roku 1550. Jeho pozůstatky jsou odkryty za hranicí města. Historie města je vyobrazena na nápadné krásné zdi corozalské městské síně. Významné jsou nedaleké pevnosti, například Cerros na poloostrově v zátoce Chetumal. Lamanai znamená v překladu "ponořený krokodýl". Je umístěn v Orange Walk v oblasi New River Lagoon. Lamanai byl jedním z belizských největších obřadních center. Zobrazuje nejvíce exotických rysů starověkého mayského umění a architektury. Lamanai sloužil obřadům od roku 1500 před Kristem až do 19. století našeho letopočtu.

 

Právě se děje

Další zprávy