Somálsko

4. 10. 2011 14:59
Somálsko, stát ležící v takzvaném "Africkém rohu", místě s mimořádným strategickým významem, léta sužoval válečný konflikt mezi vládními jednotkami a islamisty.
Foto: Aktuálně.cz

Somálsko, stát ležící v takzvaném "Africkém rohu", místě s mimořádným strategickým významem, léta sužuje válečný konflikt mezi vládními jednotkami a islamisty. Celou situaci zhoršují sucha a hladomory, se kterými není téměř nefunkční vláda schopná se vypořádat.

K říjnu 2010 své domovy opustilo na 1,5 milionu lidí. V sousedních zemích žije přes 600 tisíc somálských uprchlíků.

Vzhledem k poloze u Adenského zálivu, který je vstupní bránou do Rudého moře, a zároveň na trase významné plavební cesty je tu velmi časté pirátství; napadány jsou zejména obchodní lodě a tankery. Mezinárodní společenství není zatím schopné tuto situaci účinně řešit.

I přesto, že má země od roku 2004 vládu, je stále velká část ovládána místními orgány. Zvláštním případem je potom mezinárodně neuznaná Republika Somaliland a semi-autonomní Puntlandský stát.

Historie Somálska

Somálsko vzniklo v "Roce Afriky" - 1960 - poté co se Spojené království stáhlo z Britského Somalilandu. Ten se následně spojil s italským. Po devíti letech fungování nového státu se do jeho čela, po nekrvavém vojenském převratu, dostal Mohamed Siad Barre.

Jmenoval se do čela takzvané Vrchní revoluční rady a nastolil autokratický režim se silným kultem osobnosti; nazýval ho "vědeckým socialismem". Nastalo období těžkých represí, perzekucí a mučení.

V té době také Barre v zemi zavedl latinku, která nahradila doposud používané písmo, oficiálně zakázal klanový systém (ačkoliv ho sám využíval ke kontrole nad venkovskými oblastmi) a zesílil vazbu země na Sovětský svaz ta byla přerušena poté, co Sověti podpořili Etiopii, kterou Somálci, vedení vidinou takzvaného "Velkého Somálska" napadli.

Barre se snažil přeorientovat na Spojené státy, které mu, v rámci soupeření se Sověty, dlouho pomáhaly. Jeho mezinárodní pozice však byla postupně čím dál více podkopávána zejména kvůli porušování lidských práv v zemi.

V roce 1991 byl donucen opustit úřad a o rok později odešel do exilu.

Somálsko se ocitlo v naprostém chaosu a anarchii, ovládané různými milicemi.

V květnu 1991 byla na severu země vyhlášena Republika Somaliland, kterou ovšem mezinárodní společenství neuznalo. Sousední regiony vyhlásily autonomní region Puntland.

V letech 1993 až 1995 následovala intervence Spojených národů, po jejichž odchodu ze země upadlo Somálsko do vážných problémů. Na konferenci v Džibutsku v roce 2000 došlo k vytvoření takzvané Přechodné národní vlády, která ovšem ve většině svých úkolů selhala, načež byl v roce 2004, pod vedením keňské vlády a mezinárodním dohledem ustanovena Přechodná federální vláda Somálské republiky.

V roce 2006 se v zemi, na podporu ustanovené vlády objevili etiopští vojáci, kteří opustili Somálsko až v roce 2009, poté co se podařilo ukončit boje mezi exilovou vládou a islámskými ozbrojenci z Aliance za znovuosvobození Somálska.

Boje mezi jednotlivými milicemi a vládou vedly, spolu se suchem, k masivnímu hladomoru a nedostatku vody. V důsledku konfliktů zemřely statisíce lidí.

 

Právě se děje

Další zprávy