reklama
 
 

Univerzita Karlova

24. 3. 2011 15:44
Univerzita Karlova je nejstarší univerzitou ve střední Evropě, byla založena v roce 1348. Je nejlepší českou univerzitou.

Univerzita Karlova se skládá ze 17 fakult ve třech městech - 14 v Praze, dvou v Hradci Králové a jedné v Plzni), tří vysokoškolských ústavů, šesti dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou a vývojovou nebo další tvůrčí činnost nebo pro poskytování informačních služeb a pěti celouniverzitních účelových zařízení a rektorátu jako výkonného pracoviště řízení UK.

Na Univerzitě Karlově studuje kolem 50 000 studentů. Škola zaměstnává přes sedm tisíc zaměstnanců, z toho čtyři tisíce akademických a vědeckých pracovníků.

V čele univerzity stojí rektor, kterým je Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

Univerzitu Karlovu založil 7. dubna 1348 Karel IV jako první z vysokých učení (studií generale) "na sever od Alp a na východ od Paříže". Vzorem byly boloňská a pařížská univerzita a zpočátku ji tvořily čtyři fakulty - teologická, svobodných umění, právnická a lékařská.

24. 3. 2011 15:44

reklama
Pokračujte dál
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama