Program vlády - Export

Aktualizováno 9. 8. 2010 20:34
Vláda přijme novou exportní strategii, jež stanoví vizi, cíle a nástroje proexportní politiky pro období let 2011 – 2015.
Ilustrační foto.
Ilustrační foto. | Foto: Reuters

Vláda bude provádět důslednou a efektivní proexportní politiku státu s cílem podpořit oživení české ekonomiky, posílit její konkurenceschopnost a poskytnout kvalitnější služby exportérům při jejich snaze prosadit se na zahraničních trzích.

Vláda přijme novou exportní strategii, jež stanoví vizi, cíle a nástroje proexportní politiky pro období let 2011 – 2015. Exportní strategie bude vycházet z potřeb podnikatelského sektoru. Vláda se v proexportní politice zaměří na dynamicky se rozvíjející státy a trhy s vysokým potenciálem růstu českého exportu. Proexportní politika bude realizována s přihlédnutím k zahraničně – politickým a bezpečnostním zájmům ČR. Vláda dokončí realizaci projektu zavedení Elektronické licenční správy.

V oblasti státem podpořeného pojišťování a financování vývozu vláda postupně navýší pojistné fondy a pojistnou kapacitu Exportní garanční a pojišťovací společnosti a základní kapitál České exportní banky. Vláda usnadní přístup malých a středních podniků k úvěrům rozšířením garancí úvěrů prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky a České exportní banky.

Vláda bude aktivně podporovat liberalizaci světového obchodu jako nástroje zvýšení růstu ekonomiky. Odstraňování celních bariér a dalších omezení mezinárodního obchodu považuje za nejefektivnější způsob rozvojové spolupráce. Otevírání trhů však musí probíhat oboustranně.

Vláda zlepší koordinaci ekonomické diplomacie a zajistí, aby podpora hospodářských zájmů ČR a účinná asistence pro její vývozce byla jedním z prioritních úkolů.

Projděte si kompletní program vlády, kapitolu po kapitole.

 

Právě se děje

Další zprávy