Bohumín

15. 9. 2014 15:33
Bohumín je město v okrese Karviná v Moravskoslezském kraji.
Zdroj: Wikimedia Commons, Autor: Ondřej Žváček
Zdroj: Wikimedia Commons, Autor: Ondřej Žváček | Foto: Externí

Bohumín se nachází na hranici s Polskem v české části historického Těšínska (České Slezsko). Město leží na soutoku Odry a Olše.

Historie:

První písemná zmínka o Bohumíně pochází ze 13. století. Osada ležela na křižovatce solné a jantarové obchodní cesty. Solná cesta vedla z Moravy do Krakova a jantarová z Uher přes Těšín až k Baltu. Díky výhodné poloze počet obyvatel narůstal a do Bohumína přicházeli i Němci.

Základní údaje

Rozloha: 31,02 km²

Počet obyvatel: 21 726

Kraj: Moravskoslezský

Okres: Karviná

PSČ: 735 31 až 735 81

Bohumínsko náleželo od konce 13. století k diecézi vratislavské a ke knížectví ratibořskému ve slezském knížectví. To bylo k českým zemím připojeno ve 14. století za vlády krále Jana Lucemburského a bylo jejich součástí až do roku 1742. Vlastníci panství se poměrně často měnili. Mezi nejvýznamnější rody patřili Hohenzollernové, kteří zde vládli v 16. století, a Henckelové z Donnersmarku, kteří panství získali během třicetileté války roku 1622 a drželi jej téměř 150 let. Po smrti Karla VI. se Slezsko stalo přemětem sporu mezi habsburskou monarchií a Pruskem. První slezská válka skončila v roce 1742 berlínským mírem, podle kterého bylo Bohumínsko rozděleno na rakouskou a slezskou část.

Rakouská část byla na počátku 19. století v držení rodu Gusnarů, kteří panství prodali hraběti Rudnickému.  Jeho manželka část Bohumínska poté prodala pro stavbu severní dráhy, která propojila Dolní Rakousy přes Moravu a Rakouské Slezsko s Haličí. Tato dráha se v roce 1839 stala první parostrojní železnicí v českých zemích. V této době zažil Bohumín průmyslový rozkvět. 

Roku 1886 koupil panství hrabě Larisch-Mönnich a tento rod zůstal jeho držitelem až do roku 1945. Za nacistické okupace byl Bohumín součástí okresu Teschen. Po druhé světové válce se Bohumín stal spolu s Ostravou, Karvinou a dalšími městy klíčovou průmyslovou oblastí regionu a je jí až do současnosti.

Turistické zajímavosti a kulturní akce:

Vzhledem k průmyslové orientaci města nebyl Bohumín po dlouhou dobu nijak výrazně zaměřen na cestovní ruch. V posledních letech se však situace začíná měnit.

Nádraží Bohumín
Nádraží Bohumín | Foto: Ondřej Žváček, Wikimedia Commons

Bohumín je díky své poloze výchozím bodem pro výlety do Polska nebo do Beskyd. Navštěvníci si mohou město a jeho okolí vychutnat pěšky či na kole na místních cyklotrasách. Nedaleko Bohumína se nachází přírodní památka Hraniční meandry Odry, kde žije mnoho chráněných druhů. Ve městě se dochovalo také několik významných památek, jako je například architektonický komplex bývalých školních budov z 19. století, který dnes slouží jako radnice, kostel Božského srdce Páně, hrobka hrabat Henckelů z Donnersmarcku a řada dalších.

Léto v Bohumíně tradičně patří letnímu kinu, které pořádá prázdninové festivaly. Každoročně se zde také koná festival Léto-kruhy, což je multižánrová akce s řezbáři, tvůrčí dílnou pro děti a výtvarníky.

Instituce v Bohumíně:

Městský úřad Bohumín tvoří starosta, místostarostové, tajemník obecního úřadu a zaměstnanci zařazení do obecního úřadu.

Odkazy na oficiální stránky a kontakty.

Bohumín patří do obvodu Okresního soudu v Karviné. Odvolacím soudem je Krajský soud v Ostravě.

Odkazy na oficiální stránky a kontakty.

V Bohumíně se nachází územní pracoviště Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj. Jedná se o organizační složku státu, která vykonává správu daní.

Odkaz na kontakty.

Úřad práce České republiky má v Bohumíně kontaktní pracoviště.

Odkaz na kontakty.

 

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!

Právě se děje

Další zprávy