Karviná

24. 5. 2014 22:31
Karviná je statutární město Moravskoslezského kraje s 57 tisíci obyvateli.
Foto: Podzemnik, Wikimedia Commons
Foto: Podzemnik, Wikimedia Commons

Karviná leží 18 km od Ostravy na území historického Těšínského Slezska. Městem protéká řeka Olše. Část severní hranice Karviné tvoří současně hranici s Polskem.

Historie:

První písemné zmínky o Karviné pochází ze 13. století. Vzhledem k její strategicky výhodné poloze na obchodní cestě z Uher do Pobaltí se zde vytvořilo významné středisko obchodu a řemesel.

Zásadní obrat v rozvoji města a celé zdejší oblasti znamenal nález černého uhlí ve 2. polovině 18. století a počátkem 20. století již byla Karviná svým ekonomickým potenciálem významnou obcí v rámci celého Rakousko-Uherska. K rozvoji města přispěla výstavba železničních tratí.

Základní údaje

Rozloha: 57,49 km²

Počet obyvatel: 57 005

Kraj: Moravskoslezský

Okres: Karviná

PSČ: 733 01, 733 24, 735 06, 734 01

Mezi lety 1918 až 1920 probíhal mezi nově vzniklými státy Československem a Polskem spor o Těšínsko. Po krátkém vojenském střetnutí bylo území Těšínska v roce 1920 mezi oba státy rozděleno arbitráží vítězných mocností. Území Karviné připadlo Československu.

Na počátku druhé světové války oblast obsadila německá armáda a území Karviné bylo přičleněno k Německu. Po osvobození byl položen správní základ současné podoby města sloučením několika samostatných obcí v jeden územně správní celek pojmenovaný Karviná, zatímco původní Karvinná byla zlikvidována při těžbě uhlí.

V roce 2003 se Karviná stala statutárním městem.

Turistické zajímavosti a kulturní akce:

Vzhledem k tomu, že po dlouhou dobu patřila Karviná a její okolí mezi oblasti s vysokým soustředěním těžby uhlí a navazujícího průmyslu, nebylo město nijak výrazně zaměřeno na turistický ruch. V posledních letech se však situace začíná měnit.

Foto: Ondřej Žváček, Wikimedia Commons
Foto: Ondřej Žváček, Wikimedia Commons

Její výhodou je poloha na hranici s Polskem a předhůří Beskyd, takže město může sloužit jako výchozí bod pro výlety do sousední země a do hor. Navštěvníci si mohou Karvinou a její okolí vychutnat pěšky či na kole na místních cyklotrasách.

Ve městě Karviné se dochovalo několik významných umělecko-historických památek soustředěných většinou na území městské památkové zóny, jako je například zámek v historickém městě Fryštátě, empírová radnice, kostel Povýšení sv. Kříže ze 14. století a řada dalších.

Karviná je proslavena také svým lázeňstvím, a to nejen v Čechách, ale také v dalekých, pro mnohé, exotických zemích. Lázně Darkov naízí své služby již od roku 1867.

Navštěvované jsou tradiční akce, mezi nimiž můžeme jmenovat Velikonoční historickým jarmark s tradičními řemeslnickými výrobky a ukázkami lidových řemesel. V červnu se v centru města a na mnoha dalších místech konají pravidelně oslavy s názvem Dny Karviné, v září pak jedny z nejstarších tradičních akcí Karviné hornické slavnosti. Milovníci hudby se mohou pobavit na Karvinském hudebním létě a rodiny s dětmi mohou navštívit botanickou zahradu.

Instituce v Karviné:

Vznikem Obchodně podnikatelské fakulty Slezské univerzity v roce 1991 se Karviná stala vysokoškolským městem.

Odkazy na oficiální stránky a kontakty.

Okresní soud v Karviné se nachází v parku Bedřicha Smetany. Odvolacím soudem je Krajský soud v Ostravě.

Odkaz na kontakty.

Magistrát města Karviné tvoří primátor a jeho náměstci, tajemník, úředníci a ostatní zaměstnanci zařazení do magistrátu.

Odkazy na oficiální stránky a kontakty.

V Karviné se nachází územní pracoviště Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj. Jedná se o organizační složku státu, která vykonává správu daní.

Odkaz na kontakty.

V Karviné se nachází kontaktní pracoviště Úřadu práce České republiky.

Odkaz na kontakty.

 

Právě se děje

Další zprávy