Daňová sleva na manželku a společné zdanění manželů

Aktualizováno 15. 11. 2022 13:33
Téměř 25 tisíc korun můžete ušetřit na dani z příjmů fyzických osob, jestliže uplatníte takzvanou slevu na manželku.
Ilustrační foto.
Ilustrační foto. | Foto: Jan Langer

Téměř 25 tisíc korun můžete ušetřit na dani z příjmů fyzických osob, jestliže uplatníte takzvanou slevu na manželku.

Po zrušení společného zdanění manželů jde o dobrou možnost, jak pomoci rodinnému rozpočtu, pokud manžel vydělává a žena je například na rodičovské dovolené či nezaměstnaná (nebo naopak).

Stručně řečeno: Pokud si jeden z manželů ve společné domácnosti vydělal za kalendářní rok méně než 68 tisíc korun, může si druhý z páru odečíst z daní 24 840 korun.

Manžel s vyššími příjmy si tedy může odečíst z vypočtené daně nejen 24 840 korun sám za sebe (základní sleva na poplatníka), ale za stanovených podmínek také stejnou částku za vyživovanou manželku. Jestliže je manželka držitelkou průkazu mimořádných výhod III. stupně (zvlášť těžké postižení s potřebou průvodce - průkaz ZTP/P), zvyšuje se daňová sleva na dvojnásobek, tedy 49 680 korun.

Kvůli přehlednosti textu sice hovoříme o "slevě na manželku", ale uvedený postup může samozřejmě použít také manželka ve vztahu k manželovi.

Podmínky uplatnění "slevy na manželku"

Slevu lze uplatnit jen za kalendářní měsíce (vždy ve výši 2070 Kč), na jejichž počátku byly splněny zákonné podmínky.

Těmi jsou vedle samotného trvání manželství také žití ve společné domácnosti. Takže například při svatbě 3. srpna můžete slevu uplatnit jen za září až prosinec, nikoliv i za srpen.

Podmínkou je, že vlastní příjmy (manželky) za daný rok nepřesáhly 68 tisíc korun.

Výše zdanitelného příjmu toho z manželů, který slevu uplatní, nemá na její výši žádný vliv. Mohou ji tedy uplatnit i daňoví poplatníci se značně nadprůměrnými příjmy. 

Omezení pro OSVČ

Tuto slevu si opět mohou odečítat i podnikatelé, kteří používají výdajové paušály. Pokud jste se ale přihlásili k tzv. paušální dani, která byla zavedena v lednu 2021, nemůžete čerpat žádné daňové odpočty a slevy, tím pádem ani slevu na manželku.

Slevu na manžela/manželku nemůžete uplatnit ani v případě, pokud vám partner vypomáhá při výkonu vaší samostatné výdělečné činnosti jako tzv. spolupracující osoba.

Co se počítá do vlastního příjmu

Největší nejasnosti vznikají kolem pojmu "vlastní příjem" manželky.

Jedna velká skupina lidí si myslí, že se do něj počítají jen "aktivní výdělky" - tedy příjmy ze zaměstnání, podnikání a podobně, nikoliv mateřské či rodičovské příspěvky.

Druhá skupina si zase myslí, že se do něj počítá téměř vše včetně mateřské a rodičovské, takže slevu lze použít jen skutečně u "sociálně slabých" případů. Obojí je špatně.

Do vlastních příjmů se započítávají zejména:
- všechny výdělky ze zaměstnání, podnikání či dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti),
- peněžitá pomoc v mateřství,
- dávky nemocenského pojištění,
- podpora v nezaměstnanosti,
- výplata (náhrada mzdy) za čerpanou dovolenou,
- důchody z důchodového pojištění (starobní, plný i částečný invalidní, vdovský i vdovecký),
- výživné manželky po rozvodu (nikoli však výživné na dítě),
- příjmy z prodeje nemovitostí, které nepatří do společného jmění manželů,
- příjmy získané v rámci dědického řízení,
- hodnota darů získaných v příslušném zdaňovacím období.

Jak vyplývá z vyjádření Generálního finančního ředitelství, do vlastních příjmů ze zaměstnání (a jiné výdělečné činnosti) se počítá hrubý, nikoliv čistý příjem.

Naopak do vlastního příjmu se nezahrnují:
- rodičovský příspěvek,
- ostatní dávky státní sociální podpory včetně porodného a přídavku na dítě, sociálního příplatku, příspěvku na bydlení a podobně,
- dávky sociální péče,
- dávky pomoci v hmotné nouzi,
- příspěvek na péči, sociální služby,
- státní příspěvky na penzijní připojištění,
- státní příspěvky na stavební spoření,
- stipendium poskytované studujícím soustavně se připravujícím na budoucí povolání,
- příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách (který je od daně osvobozen).

Co je třeba doložit

Příjmy manželky/manžela není nutné dokládat speciálním formulářem, potvrzují se čestným prohlášením. K přílohám daňového přiznání, popřípadě do mzdové účtárny, tedy doložíte:

Čestné prohlášení, které obsahuje identifikační údaje manžela či manželky s nízkými příjmy (jméno, rodné číslo, bydliště, datum a místo podpisu). V něm stvrdí, že jejich příjmy ve zdaňovacím období 2022 nepřesáhly částku 68 000 Kč (podle § 35ba odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmů).
Kopii dokladu totožnosti (např. občanského průkazu) manžela/manželky s nízkými příjmy.

U majitelů ZTP/P je kromě výše uvedených dokumentů nutné nárok na slevu prokázat kopií průkazu ZTP/P.

Nejste manželé po celý rok?

Slevu lze uplatnit i tehdy, jestliže jste byli manželé jen po část loňského roku. Samozřejmě jen za kalendářní měsíce, v nichž jste splňovali zákonné podmínky, tedy existenci manželství a žití ve společné domácnosti.

Za každý takový kalendářní měsíc si můžete odečíst jednu dvanáctinu roční slevy, tedy 2070 korun. Rozhodující je však stav na začátku měsíce - takže pokud jste se vzali až 15. července, můžete si ji odečítat teprve od srpna.

Slevu lze uplatnit i po rozvodu. Oproti dřívějšímu "společnému zdanění" totiž není nutné, aby manželství v době podání přiznání trvalo.

Jestliže tedy manželství skončilo rozvodem například 15. srpna, může si jeden z partnerů uplatnit slevu za leden až srpen. Avšak jen tehdy, jestliže na začátku těchto měsíců nejen trvalo manželství, ale také pokud současně ještě žili ve společné domácnosti.

Sleva na manželku - změny 2022

V roce 2022 (daňové přiznání za rok 2021) se výše slevy nemění. Zatím. Skupina expertů z Národní ekonomické rady vlády (NERV) totiž navrhuje tuto slevu zrušit. Podle NERV tato sleva odrazuje druhého člena domácnosti od vstupu na trh práce, zejména demotivuje matky od návratu do zaměstnání po rodičovské dovolené.

Zda bude sleva zrušena, se zatím nerozhodlo. Premiér Petr Fiala označil materiál expertů za jakési menu, ze kterého si bude vláda teprve vybírat. Navržená opatření se podle něj dále rozpracují a teprve pak vláda zváží, která z nich jsou užitečná a politicky průchodná. 

Letos v každém případě sleva na manželku stále platí, a daňoví poplatníci by ji proto v době krize měli využít naplno.

 

Právě se děje

Další zprávy