Nemocnice Svitavy

13. 3. 2015 12:00
Svitavská nemocnice nabízí 291 lůžek a spolu s dalšími nemocnicemi v kraji je součástí firmy Nemocnice Pardubického kraje a. s.
Foto: Nemocnice Svitavy

Svitavská nemocnice sídlí v Kollárově ulici a jejím předsedou představenstva je Pavel Havíř. Nemocnice je součástí firmy Nemocnice Pardubického kraje a. s., stejně jako ostatní nemocnice s akutní lůžkovou péči nacházející se v Pardubickém kraji (tedy nemocnice v Litomyšli, Chrudimi, Pardubicích a v Ústí nad Orlicí).

Základní informace

Adresa: Svitavská nemocnice
Kollárova 7, Svitavy 568 25
Telefon: 461 569 111, 461 569 113
E-mail: [email protected]
Předseda představenstva: MUDr. Pavel Havíř

Spádovým územím nemocnice jsou oblasti Svitavska, Poličska a Moravskotřebovska. Celkem jde asi o 70 tisíc občanů. V Moravské Třebové a v Poličce byly v předcházejících letech v rámci restrukturalizace lůžkového fondu okresu Svitavy utlumeny některé obory. Pacienty těchto zařízení většinou přebrala právě Svitavská nemocnice. Nemocnice nabízí 291 lůžek.

Historie nemocnice

Nemocnice Svitavy byla původně okresní nemocnicí. Následně se z ní stala nemocnice druhého typu (jde o zdravotnické zařízení ústavní péče, které poskytuje akutní lůžkovou zdravotní péči v určitém počtu základních oborů).

Oddělení nemocnice

Interní obory
Dětské a novorozenecké oddělení
Hematologicko - transfuzní oddělení
Interní oddělení
Léčebna dlouhodobě nemocných - LDN
Oddělení psychiatrie a psychoterapie
Oddělení Radiologie a zobrazovacích metod
OKB - laboratoř klinické biochemie
Patologicko - anatomické oddělení
Rehabilitace

Chirurgické obory
Anesteziologicko - resuscitační oddělení
Centrální operační sály a sterilizace
Chirurgické oddělení
Gynekologicko - porodní oddělení
Oddělení ušní, nosní a krční a chirurgie hlavy a krku
Urologické oddělení

TRN
Ambulance TBC - plicní, spirometrie

Praktický lékař pro dospělé
Ambulance praktického lékaře - MUDr. Jokičová

Lékařská služba první pomoci
LSPP - lékařská služba první pomoci pro děti
LSPP - lékařská služba první pomoci pro dospělé

Ambulantní léč. preventivní péče
Jiné odborné ambulance

Lékárna
Lékárna

V roce 2007 došlo k transformaci nemocnice na akciovou společnost, která nesla název Svitavská nemocnice a. s. Jejím jediným akcionářem je Pardubický kraj. Akciovými společnostmi se stala všechna lůžková zařízení s akutní péči v kraji.
V roce 2010 začaly sestry nemocnice používat speciální náramky, které jim pomohou, pokud se pacient začne chovat agresivně, což se stává především u opilých pacientů, kteří se do nemocnice dostanou přímo „z ulice“. Sestra může stisknout tlačítko na náramku a signál se odešle do tří míst. Jedním z nich je vrátnice. Vrátná pak může sestře poslat na pomoc dva sanitáře, kteří by se k ní měli do pěti minut dostat.

Současnost

Roku 2012 rozšířila nemocnice spektrum svých služeb o vyšetření kostní denzitometrie a zahájil se také provoz osteologické ambulance. Ambulance TRN taktéž rozšiřovala spektrum nabízených služeb.
V roce 2013 byla zahájena již delší dobu plánovaná rekonstrukce a přístavba Psychiatrického oddělení. K omezení péče nedošlo, protože nemocnice pro toto oddělení připravila náhradní dočasné prostory. Ve stejném roce získala nemocnice dotaci z fondů Evropské unie, a to ve výši 2,5 milionu korun. Dotace byla poskytnuta na vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků, a to zejména v oblasti péče o staré a nemohoucí pacienty. Nemocnice během roku 2013 také zakoupila nový EKG přístroj.
O rok později došlo k realizaci projektu zateplení dvou budov. Dalším plánovaným projektem byla v tomto roce obnova přístrojové techniky za asi 23 milionů Kč. Projekt měl být financován Evropskou unií.
Počátkem roku 2015 byly všechny nemocnice Pardubického kraje s akutní lůžkovou péčí prostřednictvím fúze soustředěny do jedné firmy: Nemocnice Pardubického kraje a. s.

Úspěchy

Roku 2007 získala svitavská nemocnice akreditaci Spojené akreditační komise České republiky (SAK ČR). Akreditace dokládá, že konkrétní nemocnice splňuje přísné požadavky kladené na kvalitu a bezpečnost poskytované péče a že se zabývá bezpečností pacientů a zaměstnanců. Později nemocnice akreditační certifikát znovu obhájila.

 

Právě se děje

Aktualizováno před 1 minutou

Česko by mělo dostat 20 miliard eur z "koronabalíku", který navrhuje Evropská komise

Česko by mělo z mimořádného balíku peněz, který chystá Evropská komise na pomoc ekonomikám zasaženým koronavirovou krizí, dostat téměř 20 miliard eur (skoro 550 miliard korun). Vyplývá to z návrhu předběžného rozdělení přímých plateb a úvěrů v celkové hodnotě 750 miliard eur, o něž chce EK zvýšit příští víceletý rozpočet. Podle dokumentu, který má ČTK k dispozici, by největšími příjemci pomoci měly být nejzasaženější jihoevropské země Itálie a Španělsko, pro které komise předpokládá více než třetinu celého balíku.

EK si chce celou částku bezprecedentně vypůjčit na finančních trzích. Pro Česko z ní má být vyhrazeno 19,2 miliardy eur. Přímé platby v rámci unijních fondů dosáhnou výše 8,6 miliardy, zbylých 10,6 miliardy mají být výhodně úročené půjčky.

Zdroj: ČTK
Další zprávy