Mimořádná zpráva

Nemocnice Nymburk

24. 4. 2015 18:48
Hlavním cílem nemocnice je poskytovat pacientům kvalitní zdravotní péči a nemocnice dbá na neustálé vzdělávání svých zaměstnanců.
Nemocnice Nymburk disponuje více než 300 lůžky.
Nemocnice Nymburk disponuje více než 300 lůžky. | Foto: ŠJů

Zdravotnické zařízení financuje pravidelné vzdělávání díky Evropskému sociálnímu fondu, zejména díky Operačnímu programu „Lidské zdroje a zaměstnanost“, a dále využívá finanční prostředky ze státního rozpočtu České republiky. Od roku 2015 je novou jednatelkou nemocnice Ing. Alena Havelková, která nahradila JUDr. Alici Opočenskou, za jejíhož působení nemocnice prosperovala a pohybovala se v kladných číslech. Nemocnice pacientům poskytne od srpna 2015 prostřednictvím „Oddělení následné intenzivní péče“ pooperační péči, díky které se mohou pacienti lépe zregenerovat po náročných zákrocích.

Základní informace

Adresa: Nemocnice Nymburk s.r.o., Boleslavská 425, 288 01 Nymburk
Telefon: +420 325 505 348
E-mail: [email protected]
Ředitel: Ing. Miroslav Hladílek

Počet lůžek v nemocnici je 201. Od roku 2007 spadá nemocnice pod město Nymburk, které je od roku 2011 nikoli pouze zřizovatelem, ale také provozovatelem. Nemocnice úspěšně obnovila v roce 2015 akreditaci 15189:2013, která platí následující tříleté období.

Historie
První nemocnice byla v Nymburce postavena v roce 1881 a byl jí přidělen statut veřejného všeobecného ústavu. O několik měsíců později zněl oficiální název nemocnice „Okresní nemocnice korunního prince Rudolfa v Nymburce“ a provoz nemocnice byl zahájen 1. února 1882.

Nejprve bylo v nemocnici 20 lůžek, ale  rok po otevření se počet lůžek zvýšil na 50. V tomto období byli ve zdravotnickém zařízení přítomni dva lékaři. První rozšíření budovy nastalo v roce 1897, kdy bylo dostaveno křídlo s operačními sály.

Oddělení nemocnice

Seznam lůžkových pracovišť
Chirurgie, vč. traumatologie
Gynekologicko-porodnické oddělení > Gynekologie
Gynekologicko-porodnické oddělení > Novorozenci
Gynekologicko-porodnické oddělení > Porodnice
Intenzivní péče
Interna
Plastická a estetická chirurgie

Seznam ambulantních pracovišť
Algeziologická ambulance
Anesteziologicko-resuscitační oddělení
Centrální operační sály
Centrální sterilizace
Chirurgická ambulance
Dětská ambulance
Diabetologická ambulance
Gastroenterologická ambulance
Gynekologicko-porodnické oddělení > Ambulance
Gynekologicko-porodnické oddělení > Poradny
Interní ambulance
Kardiologická ambulance
Klinické laboratoře
Krční-ušní-nosní ambulance (ORL)
Oddělení patologie
Plicní ambulance
Radiodiagnostika
Rehabilitace
Revmatologická ambulance

Seznam ostatních pracovišť
BabyBox
Centrum pro řešení kýly
Odběry krve
Recepce

Nemocnice byla nadále rozšiřována a mezi lety 1914 - 1916 byla postavena administrativní budova, ostatní budovy prošly rekonstrukcí a zdravotnické zařízení získalo kanalizaci, rozvod vody a byla připojena elektřina. V roce 1923 nemocnice získala rentgenový přístroj a o pět let později první sanitní vůz. V roce 1934 měla čtyři lékaře a šest ošetřovatelek. Velkou přestavbu prodělala mezi roky 1939 - 1943, kdy byla postavena nová kotelna, zprovozněn pavilon chirurgie, dále byla zavedena pro pacienty vodoléčba a byla upravena a modernizována hospodářská budova.

Během 50. a 60. let došlo ke zvýšení počtu lůžek na 320 a k zavedení nových lékařských oborů do nemocnice. V sedmdesátých letech byla upravována infrastruktura a byl adaptován stravovací provoz. V osmdesátých letech postihl část jedné nemocniční budovy požár a nemocnice prodělala rozsáhlou rekonstrukci. V roce 1992 díky zrušení Okresního ústavu národního zdraví získala právní subjektivitu.

Současnost
V roce 1999 byla celá nemocnice opatřena integrovaným nemocničním informačním systémem. Ve stejném období se uskutečnila rekonstrukce dětského oddělení. V roce 2000 byl zakoupen díky dotaci města Nymburk počítačový tomograf (CT). Výstavba moderních operačních sálů, centrální sterilizace a mezioborových jednotek intenzívní péče byla dokončena v roce 2004 a poprvé veřejnosti otevřena roku 2005. Téhož roku došlo ke zrušení dětského oddělení a zaniklo oddělení ušní, nosní, krční. Od roku 2006 má nemocnice moderní informační systém, který nabízí lékařům a pacientům novou kvalitu ošetření. V roce 2010 byl zprovozněn BabyBox. O dva roky později byla nemocnice rozšířena o gynekologickou ambulanci v Milovicích.

Kauzy
Zdravotnické zařízení se od roku 2007 až do roku 2011 potýkalo s vysokými dluhy, hrozily mu soudní spory a lékaři hromadně odcházeli. Nemocnice dlužila 11 milionů korun a byla nucena zvolit krizového ředitele Vladimíra Měrku, jehož úkolem bylo vyvést ji z nastalé hluboké krize. Nový ředitel zcela přehodnotil způsob řízení, byla zavedena nákladová střediska a díky této nově zvolené metodě mohla nemocnice vykázat šetření v oblasti čerpání zdravotnického materiálu.

V roce 2008 se lékař plicního oddělení nymburské nemocnice Přemysl Tauchen převlékl do doktorského pláště a zcela opilý nastoupil do služby. Na opilého lékaře upozornila vedení nemocnice až jeho pacientka. Případ prošetřovala policie, která nezodpovědného lékaře nezadržela z tohoto důvodu poprvé. Lékař nadýchal 1,77 promile. Byl jediným doktorem v nemocnici na plicním oddělení a v nemocnici působil deset let.

 

Právě se děje

Další zprávy