Mimořádná zpráva

Svitavy

15. 11. 2014 23:30
Svitavy jsou okresní město v Pardubickém kraji.
Zdroj: Wikimedia Commons
Zdroj: Wikimedia Commons | Foto: Petr Vilgus

Město Svitavy leží na řece Svitavě, která pramení v lese nedaleko města.

Historie:

Nejstarší písemná zmínka o Svitavách v listině sporu mezi olomouckým biskupem Brunem ze Schauenburgu a litomyšlským premonstrátským klášterem. Svitavy se tak staly městem podřízeným olomouckým biskupům.

Základní údaje

Rozloha: 31,33 km²

Počet obyvatel: 17 027

Kraj: Pardubický

Okres: Svitavy

Starosta: David Šimek

PSČ: 568 02 až 570 01

V roce 1389 byly kolem města vystaveny hradby, které ho ochránily v průběhu husitských válek. Svitavské panství bylo v této době často propůjčováno, prodáváno a zastavováno. Roku 1484 vykoupil Svitavy správce olomouckého biskupství Jan Filipec od Ješka Svojanovského z Boskovic. Svitavy se staly opět městem patřícím olomouckým biskupům. V 16. století nastal nebývalý rozkvět, který znamenal „zlatý věk“ Svitav, který byl přerušen až třicetiletou válkou (1618 až 1648). Za válek o slezské dědictví mezi Pruskem a Marií Terezií se město stalo svědkem průchodů vojsk, menších vojenských srážek a noclehu pruského krále Fridricha II.

Další rozkvět město zažilo v 19. století. Pronikly sem první spřádací parní stroje a ve chvíli, kdy město proťala železnice, se Svitavy změnily k nepoznání. Hlavním svitavským odvětvím byl textilní průmysl, který městu vtiskl lichotivou přezdívku západomoravský Manchester.

Začátek 20. století přivedl město, v němž žilo na devět tisíc obyvatel, z nichž většinu tvořili Němci, na práh světového konfliktu. Roku 1918 byla vyhlášena Československá republika, i když mezi Svitavany byla přijata s rozpaky. V roce 1938 připadlo město jako součást Sudet nacistickému Německu. Svitavským rodákem je Oskar Schindler, kontroverzní německý obchodník, známý tím, že zachránil 1 200 Židů před smrtí v koncentračním nebo vyhlazovacím táboře. Po druhé světové válce došlo k vysídlení původního německého obyvatelstva a do Svitav přicházeli lidé z vnitrozemí.

Turistické zajímavosti a kulturní akce:

Zdroj: Wikimedia Commons
Zdroj: Wikimedia Commons | Foto: Mr Hyde

Svitavy jsou město s bohatou historií, která se odráží v mnoha památkách. Svitavy jako první v Česku získaly ocenění za regeneraci městského jádra. Mezi nejvýznamnější stavby patří kostel Navštívení Panny Marie, kostel sv. Jiljí, mariánský sloup nebo budova staré radnice, která je chráněna jako kulturní památka České republiky.

Ve Svitavách se nachází Muzeum esperanta nebo Městské muzeum a galerie se stálou expozicí, která je věnovaná Oskaru Schindlerovi. Od roku 2010 se zde koná hudební festival Rosnička.

Instituce ve Svitavách:

Městský úřad Svitavy tvoří starosta, místostarostové, tajemník obecního úřadu a zaměstnanci zařazení do obecního úřadu.

Odkazy na oficiální stránky a kontakty.

Okresní soud ve Svitavách se nachází v Dimitrovově ulici. Odvolacím soudem je Krajský soud v Hradci Králové.

Odkazy na oficiální stránky a kontakty.

Ve Svitavách se nachází územní pracoviště Finančního úřadu pro Pardubický kraj. Jedná se o organizační složku státu, která vykonává správu daní.

Odkaz na kontakty.

Úřad práce České republiky má ve Svitavách kontaktní pracoviště.

Odkazy na kontakty.

 

Právě se děje

Další zprávy