Islám

5. 1. 2011 11:55
Islám je jedno z největších světových náboženství. Praktikuje učení sepsané žáky Proroka Mohamada ve svaté knize Korán.
Ilustrační foto
Ilustrační foto | Foto: Reuters

Islám je jedním ze dvou největších světových (cca 1,5 miliardy stoupenců) monoteistických náboženství. Je nejmladší z takzvaných "abrahámských náboženství", mezi které patří ještě judaismus a křesťanství. Islám je "celostní" víra, životní styl, zasahuje všechny obory lidské činnosti.

Sunnité tvoří asi 90 % všech muslimů, další velkou větví jsou šíité (ti mají převahu například v Íránu). Sunnité považují za zdroj své víry Korán a tzv. sunnu, tedy sbírku dalších známých výroků a činů Proroka Mohameda (Muhammada, Mohammada). Za jeho nástupce uznali Abú Bakra, narozdíl od šíitů, kteří za následníky Proroka Mohameda považovali pouze členy jeho rodiny. Mají také vlastní texty, takzvané hadísy.

Barvou islámu je zelená. Zobrazování Boha a svatých je zakázáno. Mnohoženství je povoleno za podmínky, že je se všemi ženami jednáno stejně.

Islámská víra je založena na pěti pilířích:

1. Šahádě (shahadah) - vyznávání víry v jednoho Boha (nazývaného "Alláh" a Mohameda jako jeho posledního proroka.
2. Modlitbě pětkrát denně (obrací se při nich ke svatyni Kaaba v Mecce jako místu prvního vzývání Boha a sjednocujícího bodu všech muslimů).
3. Půstu a odříkání za denního světla v průběhu měsíce Ramadánu.
4. Příspěvku pro chudé - 2,5 % výdělku se na konci každého roku odevzdává potřebným.
5. Pouti do svatého města Mekky (hadždž, hajj) - alespoň jednou za život, je-li to fyzicky a finančně možné.

Muslimové věří v jednoho Boha a jeho proroky Mojžíše, Davida, Ježíše a Mohameda a jejich spisy. Součástí islámské víry jsou také andělé, existence "Soudného dne" a posmrtného života. Přijímají tedy také posvátné spisy, jako je Tóra či Bible (jako projev jediného Boha), ovšem v jejich původních verzích - ty však již ve své původní formě neexistují, proto jediným v současnosti uznávaným textem je Korán.

Korán byl podle legendy zjeven Bohem, Alláhem, Proroku Mohamedovi a zapsán jeho žáky. Mnoho výrazů a veršů je však nejednoznačných, což v současnosti dává možnost manipulacím a (záměrným) dezinterpretacím některých částí. Terorismus a násilí je právě jejich důsledkem, obvykle podpořeným nedostatečným vzděláním, špatnou sociální situací anebo snahou ovládat ostatní.

Islám učí o odpovědnosti každého člověka za své činy, které budou hodnoceny v Soudný den. Džihád neoznačuje "svatou válku", ale vnitřní boj každého muslima, když podstupuje svou vůli Bohu.

Ženy mají v islámském učení právo vydělávat peníze, právo na vzdělání, podporu a na to, aby s nimi bylo zacházeno laskavě stejně jako právo na víru. Domluvené sňatky jsou možné, ale ne nezbytné, donucené sňatky by měly být zakázané.

Muslimové, stejně jako Židé a některé křesťanské sekty, nejedí vepřové maso. Nekonzumují krvavé jídlo ani žádné jiné, pokud je připraveno v rozporu se základními pravidly. Muslimové též nesmějí pít žádný alkohol.

 

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!

Právě se děje

Další zprávy