reklama
 
 

Evropská komise

22. 5. 2013
Evropská komise (EK) je nadnárodní orgán Evropské unie, který je nezávislý na členských státech a který hájí zájmy EU.

Evropská komise (EK) je nadnárodní orgán Evropské unie, který je nezávislý na členských státech a který hájí zájmy EU. Evropská komise tak reprezentuje nadnárodní rozměr evropské integrace a tvoří protiváhu jednotlivým členským státům. Sídlem EK je Brusel.

Funkční období Komise je pětileté. Od 1. července 2013 je tvořena 28 komisaři (jeden komisař za každý členský stát, nově Chorvatsko), v jejím čele stojí předseda, který je volen Evropskou radou.

Současným šéfem EK je Portugalec José Manuel Barroso. Jednotlivé komisaře nominují členské státy a Evropskou komisi jako celek schvaluje Evropský parlament.

Prvním komisařem za Českou republiku se v roce 2004 stal Vladimír Špidla (komisař pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti), členem současné EK je Štefan Füle (komisař pro rozšíření a politiku sousedství).

Po volbách do Evropského parlamentu v červnu 2014 vzniká složení nové komise. Jejím předsedou bude Jean-Claude Juncker, českým zástupcem bude Věra Jourová v pozici komisařky pro spravedlnost, ochranu spotřebitele a otázky rovnosti pohlaví.

Evropská komise má výsadní právo předkládat návrhy legislativních aktů Evropské unie. Nové normy pak schvaluje Rada EU a Evropský parlament. K pravomocem EK patří také dohled nad uplatňováním práva Evropské unie, řízení a provádění politik EU a zastupování EU na mezinárodní scéně.

Komise je jako sbor odpovědná Evropskému parlamentu, který jí může vyslovit nedůvěru.

22. 5. 2013

reklama
Pokračujte dál
reklama
reklama
Komerční sdělení
reklama

Sponzorované odkazy

reklama