Program vlády - Výzkum

Aktualizováno 9. 8. 2010 18:29
Vláda podpoří management vysokých škol a veřejných vědeckých výzkumných institucí.
Ilustrační foto.
Ilustrační foto. | Foto: Josef Tuček

Vláda podpoří management vysokých škol a veřejných vědeckých výzkumných institucí (VVI) při zavádění profesionálních metod řízení finančních toků, lidských zdrojů, marketingu a technologického transferu, a to i s využitím stimulačních nástrojů v podobě fondů EU.

Vláda podpoří vznik center excelence v rámci výzkumných univerzit i VVI a vytvoří podmínky umožňující budování špičkových škol doktorských studií. Vytvoří mechanismy podporující skutečnou mobilitu a kooperaci výzkumných pracovníků i doktorských studentů mezi našimi a zahraničními univerzitami.

Vláda usnadní spolupráci veřejných vzdělávacích a výzkumných institucí se subjekty z komerční sféry, bude motivovat posilování mezinárodní excelence ve výzkumu a bude stimulovat zapojení do mezinárodních projektů.

Vláda zavede systém hodnocení pracovišť výzkumu a vývoje (VaV), který nahradí stávající institucionální financování za výsledky v Rejstříku informací o výsledcích (RIVu) kombinací kvantitativního a kvalitativního hodnocení s výrazným zapojením zahraničních expertů. Zavede též bonifikaci pracovišť, která prokazatelně spolupracují s aplikační sférou v podobě dodatečných institucionálních prostředků. V návaznosti na zákon o podpoře výzkumu a vývoje přijme jednotnou metodiku poskytování institucionální podpory výzkumných organizací ze strany jednotlivých poskytovatelů. Budou též znovu posouzeny role a postavení Technologické agentury ČR v systému státní podpory VaV.

Vláda daňově zvýhodní spolupráci ve VaV mezi univerzitami, VVI a podnikatelským sektorem. Podporu výzkumu z veřejných zdrojů zaměří na vyprofilované priority, průřezová témata. Podporu firemního výzkumu a vývoje podmíní spoluprací mezi veřejným a soukromým sektorem na stanovených prioritních tématech.

Projděte si kompletní program vlády, kapitolu po kapitole.

 

Právě se děje

Další zprávy