Jan Amos Komenský

Aktualizováno 24. 11. 2022 18:46
Myslitel a spisovatel Jan Amos Komenský byl tvůrcem nového pohledu na pedagogiku a zabýval se společenským uspořádáním.
Jan Amos Komenský by se asi divil, jak u nás poklesl význam učitele.
Jan Amos Komenský by se asi divil, jak u nás poklesl význam učitele. | Foto: ČTK

Životopis

Jan Amos Komenský se narodil v roce 1592 v Nivnici. Od roku 1608 navštěvoval latinskou bratrskou školu v Přerově, odkud přešel studovat protestantské univerzity v Německu. Zajímavostí je, že právě tehdy si ke svému jménu přidal "Amos" jako odkaz k biblickému učení. Jeho rodina se hlásila k církvi Jednoty bratrské a on sám se stal českobratrským duchovním. Po studiích působil v Přerově jako kněz i učitel.

Základní údaje

Narození: pravděpodobně 28. března 1592, Nivnice

Úmrtí: 15. listopadu 1670, Amsterdam

Rodina: čtyři sestry, třikrát ženat (Magdalena Vizovská /zem. 1622/, Marie Dorota Cyrillová /zem. 1648/, Jana Gajusová), dva synové v prvním manželství, tři dcery a jeden syn v druhém

Jeho životní osud ovlivnila jedna z nejvýraznějších událostí sedmnáctého století - bitva na Bílé hoře a následná třicetiletá válka. Během tohoto období zažily české země rozsáhlou vlnu rekatolizace. V roce 1621 se musel Komenský jako příslušník protestantské církve i s rodinou skrývat, nejprve na východě Čech, na konci dvacátých let pak odešli do polského Lešna, které bylo s přestávkami jeho domovem až do roku 1656.

Nejznámějším představitelem a zároveň na dlouhá léta posledním biskupem Jednoty bratrské byl Jan Amos Komenský, po celé Evropě uznávaný učenec.
Nejznámějším představitelem a zároveň na dlouhá léta posledním biskupem Jednoty bratrské byl Jan Amos Komenský, po celé Evropě uznávaný učenec. | Foto: Aktuálně.cz

Možnost návratu do vlasti, k níž se ve své práci nadále vztahoval, zhatil Vestfálský mír. Místo toho tak cestoval po Evropě a jako osobnost si získal věhlas napříč státy, které později aplikovaly jeho poznatky o modernizaci školství, na které začal pracovat od prvních učitelských zkušeností v Přerově. Během cest navštívil Anglii, Švédsko, Uhry nebo Nizozemsko.

Právě Amsterdam se stal jeho dalším domovem po roce 1656, kdy v Lešně došlo k požáru a on přišel o značnou část své práce. Ve své osvětové činnosti pokračoval až do své smrti v roce 1670. Pohřben je v nizozemském Naardenu, nad jeho památníkem však má záštitu Česká republika.

Dílo Jana Amose Komenského

Práce Jana Amose Komenského se orientovala dvěma základními směry - jedním je filozofie společnosti s teologií a druhým pedagogika.

Přehled nejdůležitějších děl

Filozofické a teologické: Labyrint světa, ráj srdce, Listové do nebe, Obecná porada o nápravě věcí lidských, Kšaft umírající matky jednoty bratrské, Kancionál

Pedagogické: Orbis Pictus, Velká didaktika

Nejvýraznějším příspěvkem filozofické rozvahy o struktuře společnosti se stal Labyrint světa a ráj srdce, který vydal v češtině a poprvé v roce 1631. Satirická alegorie pracuje s několika základními postavami - Poutník, jenž prochází světem, který přirovnává k labyrintu a seznamuje se s jeho jednotlivými prvky, Všudybud, který slouží jako průvodce, a Mámení, které určuje správný výklad viděného. Přitom jsou poutníkovi nasazeny brýle a uzda, které zkreslují viděné, on však koutkem oka vidí realitu se vší falší a nesvobodou. Na konci zjišťuje, že jedinou správnou cestou je žít s boží láskou v srdci. Filozofii se Komenský dále věnoval třeba v Obecné poradě o nápravě věcí lidských nebo Hlubině bezpečnosti (1633).

Za především teologický text je považován Kšaft umírající matky jednoty bratrské z roku 1650, který reagoval na rozpad církve Jednoty bratrské a její nejasnou budoucnost. Jako dědice jejích myšlenek neviděl Komenský duchovní, ale český národ jako celek. Smutek nad situací vyjádřil už v dvacátých letech v díle Truchlivý. Jednota bratrská po rekatolizaci zažila výrazný útlum. Jiným příkladem duchovního díla jsou Přemyšlování o dokonalosti křesťanské či Listové do nebe, což je publikace fiktivních dopisů chudých směřovaných Kristovi.

Od světa se drž dál, ale ke mně se přiviň, ve světě buď tělem, ve mně však srdcem, když tak budeš činit, jsi blažený a bude se ti dařit dobře." /z vyjádření Ježíše Krista v Labyrintu světa a ráji srdce/

Jan Amos Komenský

Na směřování pedagogiky mělo vliv několik publikací. Velká didaktika byla teorií vyučování, kterou vydal v roce 1657 a měla ambici přetvořit pedagogiku v standardizovaný vědní obor. Informatorium školy mateřské se zabývalo výchovou v předškolním věku. Nejslavnější je potom Orbis Pictus, kterou vydal roku 1658, česky nazvaná Svět v obrazech, která prezentuje jeho metodu školy hrou a tak jako učebnice latiny disponuje množstvím ilustrací, které mají výuce pomoci.

Místa spojená s Komenským

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského - muzeum založené v roce 1892 bylo vytvořeno s cílem zachovat tradice českého školství, knihovna existuje od roku 1919. V roce 2011 byly sloučeny do jednoho a sídlem instituce je Valdštejnská ulice v Praze, konkrétně Dům U Zlatého slunce a Dům U Zlatého šífu. Knihovna potom nadále sídlí v Mikulandské ulici.

Univerzita Jana Amose Komenského - pojmenování po tzv. Učiteli národů získala jedna z nejvýraznějších soukromých vysokých škol se sídlem v Praze, která disponuje statusem univerzity. Oborová nabídka studia zahrnuje převážně společenské vědy - od pedagogiky přes hospodářskou správu, mediální studia až k bezpečnostním studiím.

 

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!

Právě se děje

Další zprávy