Národní galerie

Aktualizováno 31. 12. 2010 1:24
Národní galerie v Praze patří mezi nejvýznamnější kulturní instituce v České republice. Tvoří, získává, spravuje a zpřístupňuje sbírky výtvarného umění a architektury, tuzemské i zahraniční.
Národní galerie
Národní galerie | Foto: Aktuálně.cz

Národní galerie v Praze patří mezi nejvýznamnější kulturní instituce v České republice. Tvoří, získává, spravuje a zpřístupňuje sbírky výtvarného umění a architektury, tuzemské i zahraniční. Zpracovává sbírkový materiál, který prezentuje jak formou expozic a výstav, tak pomocí vlastní publikační činnosti. Podílí se též na výchově a vzdělávání i vědeckém výzkumu.

Národní galerie v Praze sídlí v Paláci Kinských na Staroměstském náměstí. Na stejném místě lze najít i sbírku grafiky a kresby. Ze Zbraslavského zámku se sem rovněž přestěhovala sbírka orientálního umění.

Sbírku moderního a současného umění spolu s dalšími sekcemi lze najít v budově Veletržního paláce v pražských Holešovicích.

Sbírka starého umění je umístěna ve Šternberském paláci na Hradčanech a sbírka umění 19. století v klášteře sv. Jiří.

Mezi stálými expozicemi jsou - Baroko v Čechách ve Schwarzenberském paláci, Evropské umění od antiky do závěru baroka ve Šternberském paláci, Umění 19. století v Čechách v klášteře sv. Jiří, Středověké umění v Čechách a střední Evropě v klášteře sv. Anežky České, Umění 20. a 21. století ve Veletržním paláci, Český kubismus 1910 - 1919 v Domě U Černé Matky Boží a expozice barokního umění ze sbírek Národní galerie v Praze na zámku ve Žďáru nad Sázavou.

V čele Národní galerie je generální ředitel, kterým je od roku 1999 Milan Knížák, a Vědecká rada NG.

Knížák vedl galerii do sprna 2011.

Každoročně se Národní galerie dostává do podvědomí především díky Ceně NG 333 a Skupiny ČEZ, určené mladým umělcům mezi 15 a 33 lety.

Národní galerie v Praze byla zřízena a její působnost založena zákonem č. 148/1949 Sb. o Národní galerii v Praze. Jejím přímým předchůdcem byla Obrazárna Společnosti vlasteneckých přátel umění založená na konci 18. století. K ní se v roce 1902 přidala Moderní galerie Království českého. Ta byla během války zrušena a přešla pod Českomoravskou zemskou (později Národní) galerii.

 

Právě se děje

Další zprávy