Žďár nad Sázavou

15. 9. 2014 15:24
Žďár nad Sázavou je okresní město v Kraji Vysočina.
Žďár nad Sázavou
Žďár nad Sázavou | Foto: České dědictví UNESCO

Žďár nad Sázavou se nachází na pomezí Čech a Moravy v malebné krajině Českomoravské vrchoviny uprostřed chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy.

Historie:

Osada Žďár vznikla při cisterciáckém klášteře založeném Bočkem z Obřan roku 1252. Poprvé se o Žďáře jako o městečku zmiňuje listina z roku 1293. Jeho historie je od počátku úzce spjata s vývojem zdejšího kláštera.

Základní údaje

Rozloha: 37,06 km²

Počet obyvatel: 21 845

Kraj: Vysočina

Okres: Žďár nad Sázavou

Starosta: Dagmar Zvěřinová (ČSSD)

PSČ: 591 01

V první polovině 15. století byl klášter během husitských válek vydrancován a vypálen a k jeho obnově došlo až za vlády krále Jiřího z Poděbrad. Roku 1507 došlo k povýšení Žďáru na město a  byla mu udělěna nová privilegia a nový znak. Žďár výrazně utrpěl během třicetileté války (1618 až 1648), kdy město vydrancovala švédská vojska. V průběhu 18. století však díky opatu Václavu Vejmluvovi došlo k největšímu rozvoji a rozmachu města i kláštera. Opat inicioval rozsáhlou přestavbu vyhořelého kláštera, který tak získal dnešní podobu.

Za josefínských reforem byl roku 1784 klášter zrušen a zůstal pouze správním centrem panství. V 19. století se ve Žďáru začal rozvíjet národní život a vznikla zde řada kulturních spolků. Město také získalo ve dvou etapách (1898 -1905) železniční spojení (Havlíčkův Brod - Žďár - Nové Město - Tišnov) a byly zde založeny první průmyslové podniky.

V první světové válce položila řada žďárských obyvatel své životy, čtyři z nich padli jako legionáři. Při příležitosti desátého výročí vzniku Československé republiky v roce 1928 navštívil město prezident T.G.Masaryk. Snímek z této návštěvy, na kterém je zachycen prezident s děvátkem v kroji, se stal velmi populárním v tisku a byl vzorem pro československou známku vydanou v roce 1938.

Druhá světová válka zasáhla Žďár nejvíce až v posledních dnech konfliktu, kdy bylo město bombardováno. Po nástupu komunistů se Žďár stal významným průmyslovým centrem a fungoval zde podnik Žďárské strojírny a slévárny (ŽĎAS). Tím bylo navázáno na tradici zdejšího železářství, jehož počátky jsou zaznamenány na přelomu 14. a 15. století, kdy byl založen klášterní hamr. Díky rozvoji průmyslu začalo do Žďáru přicházet nové obyvatelstvo, a tak město rostlo. V 70. letech došlo k rozsáhlé přestavbě, které padly za oběť mnohé historicky cenné stavby.

Turistické zajímavosti a kulturní akce:

Zdroj: Wikimedia Commons
Zdroj: Wikimedia Commons | Foto: Externí

Žďár nad Sázavou se nachází v chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy a díky své poloze je výchozím bodem pro výlety do Čech a na Moravu. Nejvýznamnější památkou je poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, postavený ve slohu barokní gotiky, který byl roku 1994 zařazen do seznamu světových kulturních a přírodních památek UNESCO. Mezi nejnavštěvovanější památky patří klášter a zámek, v centru města se nachází historická budova radnice, morový sloup a řada církevních staveb.

Žďár nad Sázavou nabízí vedle historických zajímavostí také kulturní vyžití. Ve městě se koná například hudební a výtvarný festival Slavnosti jeřabin, folkový festival Horácký džbánek nebo festival klasické hudby Concentus Moraviae.

Instituce ve Žďáru nad Sázavou:

Městský úřad Žďár nad Sázavou tvoří starosta, místostarostové, tajemník obecního úřadu a zaměstnanci zařazení do obecního úřadu.

Odkazy na oficiální stránky a kontakty.

Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou se nachází ve Strojírenské ulici. Odvolacím soudem je Krajský soud v Brně.

Odkazy na oficiální stránky a kontakty.

Ve Žďáru nad Sázavou se nachází územní pracoviště Finančního úřadu pro Kraj Vysočina.

Odkaz na kontakty.

Úřad práce České republiky má ve Žďáru nad Sázavou kontaktní pracoviště.

Odkaz na kontakty.

 

Právě se děje

Další zprávy