Vrchlabí

15. 3. 2015 14:13
Vrchlabí je město v okrese Trutnov v Královéhradeckém kraji.
Zdroj: Wikimedia Commons
Zdroj: Wikimedia Commons | Foto: Pudelek (Marcin Szala)

Vrchlabí bývá označováno jako brána do Krkonoš. Městem protéká řeka Labe a nedaleko se vypíná hora Žalý.

Historie:

Historie Vrchlabí je úzce spjata s osidlováním Krkonoš. První písemná zmínka o osadě Vrchlabí pochází z roku 1359.

Základní údaje

Rozloha: 27,66 km²

Počet obyvatel: 12 676

Kraj: Královéhradecký

Okres: Trutnov

Starosta: Jan Sobotka

PSČ: 543 01

Držitelem vrchlabského panství byl Hašek z Vrchlabí a po něm jeho potomci, kteří zde vládli do konce 15. století. Poté bylo panství prodáno Janovi a Hynkovi Kordulům ze Sloupna. Historicky nejvýznamnější postavou Vrchlabí je bezesporu Kryštof Gendorf z Gendorfu, korutanský důlní odborník a královský rada, který panství koupil v roce 1533 a zasloužil se o povýšení vsi Vrchlabí na město. Gendorf z Vrchlabí vytvořil jedno z nejvýznamnějších a nejproduktivnějších center hutnictví železa v českých zemích.

Do Vrchlabí tehdy přišlo za prací velké množství nových obyvatel. V 16. a 17. století se zde v souvislosti s rozvojem hornictví, železářství, sklářství a těžby dřeva usadilo také německé obyvatelstvo. Roku 1624 se majitelem panství stal Albrecht z Valdštejna. V té době zažilo Vrchlabí éru největšího rozkvětu. Poté. co byl v roce 1634 Albrecht z Valdštejna zavražděn, získal Vrchlabí darem od císaře Ferdinanda II za vojenské zásluhy a finanční výpomoc Rudolf z Morzinu. Do Vrchlabí tak přišel nový rod. Vrchlabští měšťané vyznávající luteránství požívali až do konce třicetileté války náboženskou svobodu. Morzinové však poté zahájili rekatolizaci celého panství, což přinutilo mnoho rodin k emigraci.

Spolu se zpracováváním železa se nejvýznamnějším řemeslným odvětvím stalo zpracování lnu. Krkonošské plátěné výrobky se prodávaly v Itálii a Španělsku, vyvážely se do severní Afriky, Orientu a zámoří. Na konci 17.století pracovalo na Vrchlabsku víc než 200 tkalců. Vedle toho se Vrchlabí od poloviny 17. století stalo také centrem varhanářské manufaktury, která byla jednou ze tří nejvýznamnějších na našem území. Do života města vyrázně zasáhla válka o Slezsko (1740 až1745) a sedmiletá válka (1756 až 1763). V době války o dědictví bavorské (1778 až 1779) se výšiny ležící východně od města staly důležitým úsekem línie obrany proti pruským jednotkám snažícím se proniknout do Čech.

V průběhu 19. století se Vrchlabí stalo jedním z nejprůmyslovějších center habsburské monarchie. Dominantní postavení textilního průmyslu v období do první světové války zvyšovaly ješte tiskárny a barvírny látek a továrna obvazových látek. Za první republiky patřilo Vrchlabí mezi města s převahou německého obyvatelstva. Po podpisu mnichovské dohody v roce 1938 bylo město připojeno k nacistickému Německu. Po druhé světové válce došlo k odsunu Němců a do Vrchlabí přicházeli noví obyvatelé.

Poválečné období znamenalo definitivní konec vrchlabského lnářství. Textilní výroba byla převzata firmami Mileta a Tiba. Rozvíjel se zejména elektrotechnický a strojírenský průmysl. Po roce 1989 nastal opětovný rozkvět města, které se díky své poloze stalo jednou z nejdůležitějších turistických křižovatek České republiky.

Turistickcé zajímovsti a kulturní akce:

Zdroj: Wikimedia Commons
Zdroj: Wikimedia Commons | Foto: Petr Doležal

Vrchlabí se může pochlubit řadou kulturních památek. Tou nejvýznamnější je renesanční zámek ze 16. století, který patřil k prvním stavbám svého druhu v Čechách. Mezi další památky patří například děkanský kostel sv. Vavřince, morový sloup ze 17. století nebo renesanční stará radnice. Ve Vrchlabí se nachází Krkonošské muzeum. Město rovněž představuje ideální východisko pro výlety po horských hřebenech, což ocení zejména milovníci zimních i letních sportů.

Mezi tradiční kulturní akce Vrchlabí patří Mezinárodní folklorní festival Vrchlabí nebo Pivní festival Vrchlabí.

Instituce ve Vrchlabí:

Městský úřad Vrchlabí tvoří starosta, místostarostové, tajemník obecního úřadu a zaměstnanci zařazení do obecního úřadu.

Odkazy na oficiální stránky a kontakty.

Vrchlabí patří do obvodu Okresního soudu v Trutnově. Odvolacím soudem je Krajský soud v Hradci Králové.

Odkazy na oficiální stránky a kontakty.

Ve Vrchlabí se nachází územní pracoviště Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj. Jedná se o organizační složku státu, která vykonává správu daní.

Odkaz na kontakty.

Úřad práce České republiky má ve Vrchlabí kontaktní pracoviště.

Odkaz na kontakty.

 

Právě se děje

Další zprávy