Tachov

15. 3. 2015 14:11
Tachov je okresní město v Plzeňském kraji.
Zdroj: Wikimedia Commons
Zdroj: Wikimedia Commons | Foto: Ondrej.konicek

Tachov leží východně od hranic s Německem. Nedaleko města se nachází hraniční přechod Pavlův Studenec/Bärnau. Tachovem protéká řeka Mže.

Historie:

Tachov patří mezi nejstarší sídla v západních Čechách se strategickou polohou na hranicích s Bavorskem. První písemná zmínka pochází ze 12. století.

Základní údaje

Rozloha: 40,85 km²

Počet obyvatel: 12 570

Kraj: Plzeňský

Okres: Tachov

Starosta: Jiří Struček (ČSSD)

PSČ: 347 01

Velký rozvoj zaznamenal Tachov za vlády Přemysla Otakara II. Již ve 13. století se stal centrem širokého okolí. Velkými příznivci města byli Lucemburkové. V roce 1323 vykoupil město pro královskou komoru Jan Lucemburský. Během husitských válek se stal Tachov třikrát dějištěm střetů mezi husitskými vojsky a jejich odpůrci. Do historie se zapsala zejména bitva u Tachova, která se odehrála v roce 1427. Spojené husitské svazy pod velením Prokopa Holého zde prakticky bez boje dosáhly vítězství nad vojsky třetí křížové výpravy.

V roce 1618 se Tachov zúčastnil protihabsburského povstání a za to císař Ferdinand II. město prodal Janu Filipovi Hussmannovi z Namédy. Tachov se tak stal poddanským městem s omezenými právy. Během třicetileté války (1618 až 1648) bylo město poničeno a vypáleno švédskými vojsky. Další majitelé Tachova, kterými byli Losyové a Windischgrätzové, se zasloužili o rozkvět panství a o jeho rozšíření.

V 19. století zažil Tachov, stejně jako jiná města, průmyslový rozvoj. Zlomovým bodem byla výstavba železnice v roce 1895. Za první republiky patřil Tachov mezi města s převahou německého obyvatelstva. V roce 1938 byl po podpisu mnichovské dohody připojen k nacistickému Německu. Po skončení druhé světové války došlo k odsunu Němců a do města přišli noví obyvatelé převážně z vnitrozemí.

Po roce 1948 bylo v Českém lese západně od Tachova vytvořeno „zakázané pásmo“ podél hranice, kvůli čemuž zaniklo velké množství vylidněných obcí. V 60. letech došlo k demolicím historických budov a byla vystavěna panelová sídliště.

Po roce 1989 se opět otevřely státní hranice, a Tachov tak mohl těžit ze své polohy poblíž sousedního Německa. Postupně začaly být rekonstruované historické památky města. Hospodářský rozvoj celého okresu Tachov podpořilo prodloužení dálnice D5 o úsek Plzeň-Rozvadov, čímž se velmi přiblížila k městu.

Turistické zajímavosti a kulturní akce:

Zdroj: Wikimedia Commons
Zdroj: Wikimedia Commons | Foto: B.zizka

Nejvýznamnější památkou Tachova jsou zachovalé městské hradby s jedenadvaceti věžemi z přelomu 13. a 14. století. Dominantu města představuje kostel Nanebevzetí Panny Marie a také zámek, který vznikl v 17. století přestavbou gotického hradu. Na náměstí v centru města stojí domy z 18. a 19. století a pozdně empírová kašna z 19. století. Tachov je rovněž branou chráněné krajinné oblasti Český les, a návštěvníkům tak slouží jako výchozí bod pro výlety do přírody.

Každoroční kulturní akcí Tachova je rockový festival TaRock nebo festival Ještě jeden fest, který zakončuje letní prázniny.

Instituce v Tachově:

Městský úřad Tachov tvoří starosta, místostarostové, tajemník obecního úřadu a zaměstnanci zařazení do obecního úřadu.

Odkazy na oficiální stránky a kontakty.

Okresní soud v Tachově se nachází na náměstí Republiky. Odvolacím soudem je Krajský soud v Plzni.

Odkazy na oficiální stránky a kontakty.

V Tachově se nachází územní pracoviště Finančního úřadu pro Plzeňský kraj. Jedná se o organizační složku státu, která vykonává správu daní.

Odkaz na kontakty.

Úřad práce České republiky má v Tachově kontaktní pracoviště.

Odkaz na kontakty.

 

Právě se děje

před 31 minutami

O byty po H-Systemu má zájem 58 z 60 jejich současných uživatelů

Dnes končí termín pro podání nabídek na odkup 60 bytů v Horoměřicích u Prahy po zkrachovalé společnosti H-System. Nabídku podalo 58 z 60 současných uživatelů bytů, dva konkurzní správkyni napsali, že o byt nemají zájem a vyklidí ho. Celková hodnota sídliště podle minimálních cen znaleckých posudků činí zhruba 210 milionů korun, řekli dnes šéf věřitelského výboru a advokát největšího věřitele H-Systemu Petr Pavel a Martin Junek, předseda bytového družstva Svatopluk, které sdružuje část bývalých klientů H-Systemu.

"Nabídky ještě můžou chodit. Dva ze současných uživatelů nemají o odkup zájem všech zbylých 58 podalo nabídku, a souhlasí tak s cenou, kterou určil znalecký posudek," řekl Pavel. Konkurzní správkyně obdržela také několik nabídek na odkup některých bytů od třetí strany. Obdržené nabídky by měl věřitelský výbor vyhodnotit v úterý 26. ledna.

Zdroj: ČTK
Další zprávy