Rokycany

10. 2. 2015 13:15
Rokycany jsou okresní město v Plzeňském kraji.
Zdroj: Wikimedia Commons
Zdroj: Wikimedia Commons | Foto: Ondrej.konicek

Rokycany leží na soutoku řeky Klabavy a Holoubkovského potoka. Město se nachází nedaleko Plzně.

Historie:

První písemná zmínka o Rokycanech pochází z roku 1110. Osídlení této oblasti však sahá až do pravěku.

Základní údaje

Rozloha: 30,98 km²

Počet obyvatel: 14 013

Kraj: Plzeňský

Okres: Rokycany

Starosta: Václav Kočí

PSČ: 337 01

Ve 12. století zde existoval biskupský dovrec spolu s osadou. Biskup Tobiáš z Bechyně přeměnil koncem 13. století osadu na městečko, pro které jeho nástupci vymohli četná privilegia. Roku 1362 zde Karel IV. založil dnes již neexistující augustiniánský klášter. Na přelomu 13. a 14. století byl biskupský dvorec nahrazen biskupským hradem, který vévodil městu. Hrad se však do dnešní doby nedochoval. V majetku církve zůstaly Rokycany až do husitských válek. Roku 1421 dobyla město vojska Jana Žižky a od roku 1430 patřilo město k táborskému bratrství. Během válek byl místní klášter zpustošen a v roce 1546 byl definitivně zrušen.

Roku 1436 připadly Rokycany roku Švamberků. Na konci 15. století je vykoupil král Vladislav II. Jagellonský a připojil je k tzv. městům komorním, která patřila králi, ale neměla takový význam a postavení jako královská města. Na královské město byly Rokycany povýšeny za velké výkupné císařem Rudolfem II. roku 1584. V té době se zde dařilo obchodu a těžba železa umožnila založení několika hamrů a hutí.

Během třicetileté války (1618 až 1648) byly Rokycany z velké části vypáleny a patřily k nejvíce zničeným českým městům. Za účast v protihabsburském odboji bylo město v roce 1623 postiženo konfiskací majetku, později pak utrpělo značné škody kvůli vpádům císařských a švédských vojsk. Po válce se město začalo pomalu vzmáhat, a to díky železářství a lesnímu bohatství. Další katastrofa však Rokycany postihla na konci 18. století, kdy téměř celé město lehlo popelem.

Ve 40. letech 19. století se však Rokycany opět zařadily mezi nejvýstavnější a nejbohatší česká města. Začal se zde opět rozvíjet průmysl zaměřený na železářskou výrobu. Vznikaly zde podniky jako Bedřichova huť, Hirschovy a Guthovy železárny, městská slévárna a válcovna. Pro Rokycany bylo klíčové zavedení železniční trati Praha - Plzeň, která přinesla městu další rozkvět.

Slibný hospodářský rozvoj zastavila první světová válka. Po ní však vznikly další podniky, které proslavily Rokycany i v zahraničí, především Marila vyrábějící marmelády a závod na plyšové hračky Hamiro. Po druhé světové válce je doplnil ještě třetí světoznámý podnik na výrobu jízdních kol - Favorit.

Po záboru Sudet nacistickým Německem v roce 1938 přišlo do Rokycan asi 300 českých rodin odsunutých z pohraničních oblastí. Dne 7. května 1945 byly Rokycany jako poslední na našem území osvobozeny americkou armádou. U města se Američané podle dohod zastavili a vyčkávali na příchod Rudé armády. Nedaleko města toto setkání dodnes připomíná pomník na demarkační linii mezi Borkem a Rokycany.

Turistické zajímavosti a kulturní akce:

Zdroj: Wikimedia Commons
Zdroj: Wikimedia Commons | Foto: Miaow Miaow

Historické centrum Rokycan tvoří Masarykovo náměstí, kde stojí kostel Panny Marie Sněžné, který je chráněn jako kulturní památka České republiky. Na náměstí se dále nachází morový sloup z 18. století a radnice vystavěná v letech 1784-1810. V její zasedací síni si návštěvníci můžou prohlédnout obraz Jana Husa od Alfonse Muchy. Turistickým lákadlem Rokycanska je malebná obec Dobřív, kde se dodnes dochoval funkční vodní hamr z 16. století, jenž je významnou technickou památkou a také připomínkou dob, kdy údolí Klabavy zažívalo hospodářský rozkvět díky rozvoji železářství.

Nejznámější rokycanskou akcí je Fluff Fest, mezinárodní přehlídka kapel všech možných odnoží a podob punku a hardcore.

Instituce v Rokycanech:

Městský úřad Rokycany tvoří starosta, místostarostové, tajemník obecního úřadu a zaměstnanci zařazení do obecního úřadu.

Odkazy na oficiální stránky a kontakty.

Okresní soud v Rokycanech se nachází v Jiráskově ulici. Odvolacím soudem je Krajský soud v Plzni.

Odkazy na oficiální stránky a kontakty.

V Rokycanech se nachází územní pracoviště Finančního úřadu pro Plzeňský kraj. Jedná se o organizační složku státu, která vykonává správu daní.

Odkaz na kontakty.

Úřad práce České republiky má v Rokycanech kontaktní pracoviště.

Odkaz na kontakty.

 

Právě se děje

před 56 minutami

O byty po H-Systemu má zájem 58 z 60 jejich současných uživatelů

Dnes končí termín pro podání nabídek na odkup 60 bytů v Horoměřicích u Prahy po zkrachovalé společnosti H-System. Nabídku podalo 58 z 60 současných uživatelů bytů, dva konkurzní správkyni napsali, že o byt nemají zájem a vyklidí ho. Celková hodnota sídliště podle minimálních cen znaleckých posudků činí zhruba 210 milionů korun, řekli dnes šéf věřitelského výboru a advokát největšího věřitele H-Systemu Petr Pavel a Martin Junek, předseda bytového družstva Svatopluk, které sdružuje část bývalých klientů H-Systemu.

"Nabídky ještě můžou chodit. Dva ze současných uživatelů nemají o odkup zájem všech zbylých 58 podalo nabídku, a souhlasí tak s cenou, kterou určil znalecký posudek," řekl Pavel. Konkurzní správkyně obdržela také několik nabídek na odkup některých bytů od třetí strany. Obdržené nabídky by měl věřitelský výbor vyhodnotit v úterý 26. ledna.

Zdroj: ČTK
Další zprávy