Příbram

4. 7. 2014 17:07
Příbram je známá jako historické hornické město a proslulá také díky poutnímu místu Svatá Hora.
Zdroj: Wikimedia Commons
Zdroj: Wikimedia Commons | Foto:

Příbram je okresní město Středočeského kraje, které se nachází 54 kilometrů západně od Prahy v oblasti pod Brdy. Leží na říčce Litavce.

Historie:

První písemná zmínka o Příbrami pochází z roku 1216.

Základní údaje

Rozloha: 33,41 km²

Počet obyvatel: 33 033

Kraj: Středočeský

Okres: Příbram

Starosta: Pavel Pikrt (ČSSD)

PSČ: 261 01

Příbram od té doby patřila pražským biskupům a arcibiskupům. V městečku se dařilo obchodní činnost, stavily se železářské hutě, na Březových Horách se těžilo stříbro a v Litevce se rýžovalo zlato. Městská práva Příbram získala v roce 1406. První polovina 16. století znamenala první období slávy zdejšího stříbrného hornictví. Velký dopad na město má třicetiletá válka (1618 až 1648). Město muselo hostit císařské vojáky, zkázu způsobilo i švédské vojsko, které se táhlo městem.

Na počátku 18. století začalo další slavné období příbramského dolování stříbra a také zpracování železa. Město vybudovalo své hamry a také vysokou pec. Těžba stříbra na Příbramsku dosáhla svého vrcholu na konci 18. století. V 19. století bylo na nedalekých Březových Horách vybudováno pět hlubinných dolů. Příbramský důlní revír se stal jedním z nejmodernějším v Evropě. Skutečný význam příbramských dolů po roce 1900 však klesal a Příbram se postupně měnila ve vzdělávací a kulturní středisko. Přesto však bylo město jedním z nejmodernějších evropských důlních revírů až do 20. let 20. století.

Za druhé světové války byla Příbram střediskem partyzánské oblasti. V roce 1945 probíhaly vojenské akce i po oficiálním přijetí německé kapitulace. Příbramské okolí se proto označuje jako místo na evropském kontinentu, kde padly poslední výstřely druhé světové války.

Od padesátých let 20. století se na Příbramsku začal těžit uran a v okolí města bylo otevřeno několik uranových dolů, které byly v letech 1949 až 1951 zařazeny do systému táborů nucených prací, jež komunistická moc užívala k represi odpůrců režimu.

Po listopadu 1989 velké báňské podniky a doly zanikly dnešní 40 tisícové město se stalo památníkem hornictví.

Turistické zajímavosti a kulturní akce:

Jednou z historicky nejvýznamnějších staveb Příbrami je Zámeček - Ernestinum.

Příbramská radnice
Příbramská radnice | Foto: Město Přibram

Nejzajímavějším místem v je národní kulturní památka Svatá Hora. Toto proslulé evropské mariánské poutní místo, barokní architektonický skvost, se tyčí nad městem ve výšce cca 590 m již víc než 300 let. Hlavní kulturní akcí v Příbrami je Hudební festival Antonína Dvořáka s více než třicetiletou tradicí. Ve městě se od roku 1886 nachází Hornické muzeum Příbram s řadou nadzemních i podzemních expozic a spravující také rozsáhlý skanzen.

Instituce v Příbrami:

Městský úřad Příbram tvoří starosta, místostarostové, tajemník obecního úřadu a zaměstnanci zařazení do obecního úřadu.

Odkazy na oficiální stránky a kontakty.

Okresní soud v Příbrami se nachází v Milínské ulici. Odvolacím soudem je Krajský soud v Praze.

Odkazy na oficiální stránky a kontakty.

V Příbrami se nachází územní pracoviště Finančního úřadu pro Středočeský kraj. Jedná se o organizační složku státu, která vykonává správu daní.

Odkaz na kontakty.

Úřad práce České republiky má v Příbrami kontaktní pracoviště.

Odkaz na kontakty.

 

Právě se děje

Další zprávy