Polička

28. 11. 2015 11:48
Městečko s necelými devíti tisíci obyvateli se nachází v kotlině u Bílého potoka asi 17km západně od Svitav v Pardubickém kraji. Polička je rodištěm světoznámého skladatele Bohuslava Martinů.
Kostelní věž v Poličce
Kostelní věž v Poličce | Foto: Wikipedia.org

Historie

Město bylo založeno jako královské roku 1265 českým králem Přemyslem Otakarem II. Jednalo se o strategicky položenou osadu na cestě mezi středními Čechami a Moravou. Polička také prosperovala díky množství práv, které jí byly hned na začátku uděleny (mílové, várečné, hrdelní). Prvními obyvateli byli osadníci původem ze severního Německa.


Základní údaje

Rozloha: 33,11 km2

Počet obyvatel: 8 820

Kraj: Pardubický

Okres: Svitavy

Starosta: Jaroslav Martinů (ODS)

PSČ: 502 01

Ve druhé polovině 14. století byly postaveny městské hradby, jež byly na tehdejší dobu poměrně masivní. Na vnější straně dosahovaly výšky 10 metrů a obsahovala i 19 bašt. Hlavní zdi byly 2,5 metrů široké z litého opukového zdiva a obloženy byly tvrdým kamenem. Nacházely se tu i parkánová zeď a vodní příkop.

15. století se neslo ve znamení husitských válek. V roce 1421 město otevřelo brány Janu Žižkovi, čímž se otevřeně přidalo na stranu povstalců. Po nějaké době byla Polička dobyta a vypleněna vojskem Zikmunda Lucemburského.

V roce 1547 bylo město tvrdě potrestáno za svůj aktivní odpor proti Ferdinandovi I. Habsburskému. Veškerý nemovitý majetek byl zkonfiskován a Polička musela zaplatit pokutu. Následně bylo potřeba vynaložit další prostředky pro zpětný odkup pozemků. Přesto se 2. polovina 16. století nesla s příslibem rozvoje a přicházející renesance. V roce 1567 se ve městě nacházelo podle královského soupisu na 200 domů.

17. století ale nebylo pro Poličku šťastné období. Hned v roce 1613 zasáhl město silný požár, který nepostihl jen místní radnici. Za českého stavovského povstání mu byla v roce 1620 odňata všechna privilegia a za třicetileté války město několikrát změnilo majitele, což rozvoji rozhodně neprospělo. V roce 1657 bylo v celé obci napočítáno pouze 90 obyvatel.

18. století ale bylo zase naopak dobou prosperity a rozvoje. Město prodělalo barokní přestavbu a začali se sem znovu stěhovat lidé. V roce 1713 se městu vyhnula morová rána, za což obec poděkovala výstavbou morového sloupu (1727), který dodnes stojí na městském náměstí. Taktéž byla postavena nová radnice (1744) po zboření té původní. Postavena byla i kaple sv. Františka Xaverského (1751).
V 19. století doházelo především k vývoji v oblasti kultury. Začalo zde působit množství pěveckých, hudebních i divadelních ochotnických spolků. Postavena byla slovanská veřejná čítárna a od roku 1870 zde fungovala tělovýchovná jednota Sokol. V roce 1890 se zde rovněž narodil asi nejznámější zdejší rodák, světoznámý skladatel Bohuslav Martinů. Ten měl na svoje rodné město šťastné vzpomínky a rád se sem vracel, je zde i pohřben.

16. října 1986 přijel do města první vlak a tím započal průmyslový rozvoj. Ten byl dlouhou dobu odkládán právě pro nedostatečné spojení s okolím. Ve 20. století se poté začaly stavět školy, sokolovna (1910) a nová budova divadla (1929). Ve druhé polovině 20. století pokračoval průmyslový rozvoj a vystavěla se zde panelová sídliště.

Turistické zajímavosti a kulturní akce

Asi nejdůležitější památkou jsou 1220 metrů dlouhé masivní hradby, které patří k nejzachovalejším ve střední Evropě. Obepínají celé historické centrum města, které je vyhlášeno jako městská památková zóna. V současné podobě vznikly v polovině 14. století, i když ještě předtím se zde nacházela dřevěná hradba z kůlů. Během času s rozvojem střelného prachu význam hradeb postupně klesal, přesto nikdy nedošlo k jejich zboření.

Kromě hradeb je důležitý i kostel sv. Jakuba, který byl pravděpodobně postaven se založením samotného města r. 1265. Přesto byl kvůli požárům a rekonstrukcím mnohokrát přestavován. Právě zde se v kostelní věži rovněž narodil skladatel Bohuslav Martinů.
Kromě těchto dvou pamětihodností zde rovněž můžeme najít hřbitovní kostel sv. Michala, či již výše zmíněný morový sloup.

Od roku 2001 se v Poličce každoročně na podzim koná mezinárodní soutěž ve sportovním rybolovu Poličský candát.

Instituce v Poličce
Městský úřad Polička tvoří starosta, místostarostové, tajemník obecního úřadu a zaměstnanci zařazení do obecního úřadu.

Odkazy na oficiální stránky a kontakty.

Polička patří do obvodu Okresního soudu ve Svitavách. Odvolacím soudem je Krajský soud v Hradci Králové - pobočka v Pardubicích.

Odkazy na oficiální stránky a kontakty.

Územní pracoviště Finančního úřadu pro Poličku se nachází ve Svitavách. Jedná se o organizační složku státu, která vykonává správu daní.

Odkaz na kontakty.

Úřad práce České republiky má v Poličce kontaktní pracoviště.

Odkaz na kontakty.

 

Právě se děje

Další zprávy