Orlová

3. 7. 2014 21:17
Orlová je město v okrese Karviná v Moravskoslezském kraji.
Zdroj: Wikimedia Commons, Lukáš Kozel
Zdroj: Wikimedia Commons, Lukáš Kozel | Foto:

Orlová leží 10 kilometrů východně od Ostravy. Ve městě žije téměř 31 tisíc obyvatel.

Historie:

První písemná zmínka o Orlové pochází z roku 1223. Osada tehdy tvořila jádro lokality zvané Sal (sůl) a patřila k benediktinskému klášteru v polském Týnci u Krakova. Benedikti později vybudovali klášter přímo v Orlové, který významně přispěl k jejímu rozvoji a byl centrem vzdělanosti a kultury regionu.

Základní údaje

Rozloha: 24,67 km²

Počet obyvatel: 30 722

Kraj: Moravskoslezský

Okres: Karviná

Starosta: Jaromír Kuča (ČSSD)

PSČ: 735 11-735 14

V době reformace místní klášter upadal a v roce 1561 odtud byli mniši vyhnáni evangelickým těšínským knížetem. Orlovský klášterní statek byl poté připojen ke knížecímu panství Fryštát. Po celý středověk byla Orlová zemědělskou vesnicí. Svůj význam tu měla i řemeslná výroba, zvláště plátenictví.

Změnu do života obce však přineslo 19. století. kdy zde bylo objeveno bohaté ložisko černého uhlí. V roce 1844 poskytl rod Mattencloitů vlastnící Orlovou Rothschildům právo na těžbu uhlí v daném regionu. Orlová byla následně napojena na Košicko-bohumínskou dráhu. Obec tak získala železniční spojení do všech významných středisek Rakousko-Uherské monarchie.

Průmyslový rozvoj přinesl i společenský a kulturní rozmach. Orlová se na počátku 20. století stala centrem českého, německého a polského školství, sídlem mnoha kulturních i sportovních spolků, muzejnictví a tvořila obchodní páteř celé těšínské oblasti.

Městská práva Orlová získala až v rámci nově vzniklého Československa v roce 1922. V období první republiky patřila mezi významná hospodářská a společenská sídla Fryštátského okresu. Po Mnichovské dohodě bylo postoupeno území Orlové na jeden rok Polsku a po obsazení Polska Německem se stala součástí Třetí říše.

Orlová i po druhé světové válce zůstala orientována na těžbu uhlí a byla i nadále důležitým průmyslovým střediskem. Nešetrná důlní činnost však město velmi negativně poznamenala a dokonce byla zvažována úplná likvidace Orlové a přestěhování jejích občanů do okolních měst a obcí. K tomu nakonec nedošlo a namísto toho bylo pro obyvatele poškozených domů vybudováno sídliště.

Po roce 1989 se Orlová začala výrazně měnit. Jednostranná orientace na těžký průmysl skončila a naopak se zvýšil podíl služeb a lehkého průmyslu. Změnil se i přístup k historickým památkám a byl zahájen revitalizační proces, díky kterému byla zachránena cenná architektura.

Turistické zajímavosti a kulturní zařízení:

Kolem historické části Orlové bylo za účelem záchrany významných objektů vyhlášeno ochranné památkové pásmo.

Zdroj: Wikimedia Commons
Zdroj: Wikimedia Commons | Foto:

Z historického jádra města zůstal zachován mohutný dvouvěžový kostel Narození Panny Marie z roku 1905 se souborem soch z 19. století, které jsou umístěné před vstupem do kostela. V blízkosti kostela stával zámek a kolem zámku a kostela byl vybudován v první polovině 19. století přírodně-krajinářský zámecký park, který nedávno prodělal rozsáhlé úpravy. Dálší významnou budovou je radnice na náměstí v Orlové-Městě z roku 1928.

V Orlové se nachází Muzeum Těšínska, Dům kultury s divadelním sálem a dvě kina.

Instituce v Orlové:

Městský úřad Orlová tvoří starosta, místostarostové, tajemník obecního úřadu a zaměstnanci zařazení do obecního úřadu.

Odkazy na oficiální stránky a kontakty.

V Orlové se nachází územní pracoviště Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj. Jedná se o organizační složku státu, která vykonává správu daní.

Odkaz na kontakty.

Úřad práce České republiky má v Orlové kontaktní pracoviště.

Odkaz na kontakty.

 

Právě se děje

před 40 minutami

Facebook začíná označovat obsah státem kontrolovaných médií

Společnost Facebook začíná na stejnojmenné sociální síti k obsahu některých ruských, čínských a dalších médií připojovat upozornění, že dané redakce jsou částečně nebo zcela kontrolované státem. Na firemním webu to ve čtvrtek oznámil šéf bezpečnostního oddělení Facebooku Nathaniel Gleicher. Označení se ale ihned neobjevilo u příspěvků vybraných médií na domovských stránkách uživatelů, to se prý začne dít až v následujících dnech a pouze ve Spojených státech.

Nový prvek byl v momentě spuštění zapracován pouze do tzv. knihovny reklam a na facebookové stránky jednotlivých organizací. Podle agentury AP se změna ihned týkala asi 200 stránek včetně těch patřících ruskému webu Sputnik, čínské zpravodajské agentuře Nová Čína a íránské Press TV.

Například na stránce ruské RT se nyní čeští uživatelé v okénku "Transparentnost stránek" dočtou, že tato státem financovaná televizní stanice patří mezi "státem kontrolovaná média v zemi Rusko". Podrobnější popisek pak uvádí: "Tento vydavatel zcela nebo částečně podléhá ediční kontrole státu. Je to určeno celou řadou faktorů, zejména financováním, strukturou a novinářskými standardy."

Podle Gleichera by uživatelé měli mít přehled o tom, zda zprávy, které se jim zobrazují, pocházejí od média, které "může být pod vlivem vlády". Facebook prý opatření připravoval ve spolupráci s desítkami expertů na média, jejich regulaci, či lidská práva.

Zdroj: ČTK
Další zprávy