Opava

24. 5. 2014 23:31
Opava je statutární město Moravskoslezského kraje se 60 tisíci obyvateli.
Prazak, Wikimedia Commons
Prazak, Wikimedia Commons | Foto: Aktuálně.cz

Město leží v Opavské pahorkatině na řece Opavě. Většina území Opavy se nachází ve Slezsku, ale čtyři části (Kravařov, Suché Lazce, Vlaštovičky a Jaktař) patřily k tzv. moravským enklávám ve Slezsku. Opava je historické hlavní město Slezska.

Historie:

První písemná zmínka o Opavě pochází z 12. století. Osada se nacházela na obchodní cestě z Moravy do Polska. Tato cesta byla součástí „Jantarové stezky” spojující Jadran s Baltem. Městský statut Opava získala ve 13. století.

Národnostní složení města se postupně měnilo ve prospěch německého obyvatelstva a ve 20. letech 18. století představovali Češi jen asi sedminu obyvatel Opavy.

Základní údaje

Rozloha: 90,61 km²

Počet obyvatel: 58 054

Kraj: Moravskoslezský

Okres: Opava

Primátor: Zdeněk Jirásek (ČSSD)

PSČ: 746 01

Porážka Marie Terezie a rozdělení Slezska mezi Prusko a Rakousko v 18. století vyneslo Opavu do pozice centra rakouského Slezska. Význam Opavy v 19. století podtrhlo i konání tzv. Opavského kongresu neboli také kongresu tzv. Svaté aliance v roce 1820, na němž se sešli evropští panovníci (rakouský císař František I., ruský car Alexandr I. a pruský král Fridrich Vilém III.) a diplomaté.

V 19. století Opava zaznamenala průmyslový rozmach. Vzniklo několik textilních podniků, pivovar a cukrovary. Významným impulsem pro rozvoj průmyslu bylo otevření železničního spojení v rámci Severní dráhy Ferdinandovy v roce 1855. Jako hlavní město Rakouského Slezska byla Opava i významným správním a samosprávním centrem. Sídlil zde Slezský zemský sněm.

Politická a národnostní situace se vyhrotila po skončení 1. světové války, kdy se Opava v závěru roku 1918 stala hlavním městem provincie Sudetenland. Po Mnichovské konferenci byla připojena k nacisticému Německu. Po druhé světové válce došlo k odsunu německého obyvatelstva, byly postaveny celé nové obytné čtvrti a průmyslové závody, především strojírenského, potravinářského a papírenského průmyslu a průmyslu léčiv.

Dnes je Opava statutárním městem, sídlem Slezské univerzity, středních škol, kulturních a vědeckých institucí. Slezské zemské muzeum, založené 1. 5. 1814, je nejstarším veřejným muzeem na území ČR a patří k nejvýznamnějším ústavům v republice. Město je rodištěm i místem posledního odpočinku básníka Petra Bezruče.

Turistické zajímavosti a kulturní akce:

Pro "Bílou Opavu", jak město nazval básník Petr Bezruč, jsou typické četné parky a sady, zejména na obvodu historického jádra města.

Foto: Prazak, Wikimedia Commons
Foto: Prazak, Wikimedia Commons | Foto:

V Opavě se zachovalo mnoho kulturních památek, řada z nich je chráněná státní památkovou péčí. Pamětihodnosti pochází z doby gotiky, renesance i baroka. Řada architektonických skvostů byla postavena také v 19. a 20. století.

V Opavě se každoročně koná festival Bezručova Opava a festival Další břehy.

Instituce v Opavě:

Slezská univerzita v Opavě vznikla v roce 1991 a tvoří ji tři fakulty.

Odkazy na oficiální stránky a kontakty.

Okresní soud v Opavě se nachází v Olomoucké ulici. Odvolacím soudem je Krajský soud v Ostravě.

Odkaz na kontakty.

Magistrát města Opavy tvoří primátor a jeho náměstci, tajemník, úředníci a ostatní zaměstnanci zařazení do magistrátu.

Odkazy na oficiální stránky a kontakty.

V Opavě se nachází územní pracoviště Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj. Jedná se o organizační složku státu, která vykonává správu daní.

Odkaz na kontakty.

Úřad práce České republiky má v Opavě kontaktní pracoviště.

Odkaz na kontakty.

 

Právě se děje

Další zprávy