Nový Bor

15. 3. 2015 14:30
Nový Bor je město v okrese Česká Lípa v Libereckém kraji.
Zdroj: Wikimedia Commons
Zdroj: Wikimedia Commons | Foto: Mirek256

Nový Bor je poměrně mladé město ležící na hranici CHKO Lužické hory a CHKO České středohoří. Je známé především díky sklářskému průmyslu.

Historie:

Osada Bor vznikla v roce 1692 rozparcelováním pustého dvora statku arnultovického sedláka Raškovského. 

Základní údaje

Rozloha: 19,44 km²

Počet obyvatel: 11 962

Kraj: Liberecký

Okres: Česká Lípa

Starosta: Jaromír Dvořák (Starostové)

PSČ: 471 18 až 473 01

Roku 1710 získal panství rod Kinských a hned v roce 1757 na žádost hraběte Kinského povýšila Marie Terezie osadu na město. To značně napomohlo rozvoji obchodu a díky exportním firmám byl zajištěn odbyt i do zahraničí. Největší poptávka byla po skle vyráběném v lesních hutích. Hrabě Kinský podporoval město zejména proto, že leželo na důležité obchodní cestě z Prahy do Německa při císařské silnici Praha – Rumburk. Do města se začal soustřeďovat sklářský průmysl. Ustavila se první kompanie obchodníků se sklem, která působila až do roku 1835 a pomohla městu získat světovou sklářskou proslulost. Roku 1870 byla v Novém Boru založena sklářská průmyslová škola.

Do histoie první světové války na území českých zemí se město zapsalo tzv. rumburskou vzpourou v květnu 1918, což bylo protiválečné vystoupení českých vojáků. Vzbouřenci nejprve obsadili město Rumburk a poté se vydali na pochod k Novému Boru, kde byli poraženi vojsky rakousko-uherské armády a následně popraveni. Po podpisu mnichovské dohody v roce 1938 byl Nový Bor připojen k nacistickému Německu.

Nejvýznamnějším historickým předělem v dosavadní existenci města se stal rok 1945. Důsledky druhé světové války zasáhly hluboce do života německé populace, která byla většinou odsunuta a postupně nahrazována novými osídlenci z vnitrozemí nebo Slovenska. Tento radikální zásah do struktury obyvatel samozřejmě ohrožoval zdejší sklářský průmysl. Naštěstí se černé prognózy o jeho zániku nevyplnily ani v letech padesátých, kdy spadl až na okraj zájmu, ani po roce 1989, kdy došlo k jeho privatizaci. Nový Bor je tak i v současnosti sklářským městem.

Turistické zajímavosti a kulturní akce:

Zdroj: Wikimedia Commons
Zdroj: Wikimedia Commons | Foto: Weefemwe

Nový Bor se návštěvníkům snaží především představit svou sklářskou tradici. V roce 1893 bylo založeno Sklářské muzeum Nový Bor, které dnes nabízí stálou expozici o historii a vývoji sklářství v regionu a také krátkodobé výstavy historického i současného skla. Ve městě se také nachází několik památek. Například kostel Nanebevzetí Panny Marie z 18. století nebo památkově chráněné budovy na Palackého náměstí. Výhodná poloha města umožňuje návštěvníkům podniknout výlety do nedalekých Lužických hor nebo Českého středohoří.

Nový Bor patří mezi několik měst na Českolipsku, kde se každoročně konají koncerty v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica.

Instituce v Novém Boru:

Městský úřad Nový Bor tvoří starosta, místostarostové, tajemník obecního úřadu a zaměstnanci zařazení do obecního úřadu.

Odkazy na oficiální stránky a kontakty.

Nový Bor patří do obvodu Okresního soudu v České Lípě. Odvolacím soudem je Krajský soud v Ústí nad Labem.

Odkazy na oficiální stránky a kontakty.

V Novém Boru se nachází územní pracoviště Finančního úřadu pro Liberecký kraj. Jedná se o organizační složku státu, která vykonává správu daní.

Odkaz na kontakty.

Úřad práce České republiky má v Novém Boru kontaktní pracoviště.

Odkaz na kontakty.

 

Právě se děje

před 17 minutami

O byty po H-Systemu má zájem 58 z 60 jejich současných uživatelů

Dnes končí termín pro podání nabídek na odkup 60 bytů v Horoměřicích u Prahy po zkrachovalé společnosti H-System. Nabídku podalo 58 z 60 současných uživatelů bytů, dva konkurzní správkyni napsali, že o byt nemají zájem a vyklidí ho. Celková hodnota sídliště podle minimálních cen znaleckých posudků činí zhruba 210 milionů korun, řekli dnes šéf věřitelského výboru a advokát největšího věřitele H-Systemu Petr Pavel a Martin Junek, předseda bytového družstva Svatopluk, které sdružuje část bývalých klientů H-Systemu.

"Nabídky ještě můžou chodit. Dva ze současných uživatelů nemají o odkup zájem všech zbylých 58 podalo nabídku, a souhlasí tak s cenou, kterou určil znalecký posudek," řekl Pavel. Konkurzní správkyně obdržela také několik nabídek na odkup některých bytů od třetí strany. Obdržené nabídky by měl věřitelský výbor vyhodnotit v úterý 26. ledna.

Zdroj: ČTK
Další zprávy