Moravská Třebová

24. 6. 2015 19:38
Moravská Třebová je město v okrese Svitavy v Pardubickém kraji.
Zdroj: Wikimedia Commons
Zdroj: Wikimedia Commons | Foto: palickap

Moravská Třebová leží na pomezí Čech a Moravy. Region Moravskotřebovska a Jevíčka je tvořen tzv. Malou Hanou s centrem v Jevíčku a Hřebečskem s centrem v Moravské Třebové.

Historie:

Moravská Třebová byla založena ve 13. století Borešem z Rýzmburka. Město vzniklo v průběhu německé kolonizace lesnatého území na hranicích Čech a Moravy.

Základní údaje

Rozloha: 42,21 km²

Počet obyvatel: 10 351

Kraj: Pardubický

Okres: Svitavy

Starosta: Miloš Izák

PSČ: 571 01

Období největšího rozkvětu zažilo panství na přelomu 15. a 16. století za vlády Ladislava z Boskovic. Roku 1509 zachvátil Moravskou Třebovou ničivý požár. Téměř celé město lehlo popelem, a tak muselo být opětovně vystaveno. Přestavby se dočkal také třebovský hrad, ze kterého Ladislav z Boskovic nechal udělat honosný zámek. Nedlouho poté došlo k dalšímu požáru, po kterém již město získalo svůj renesanční ráz. Na konci 16 století za vlády Ladislava Velena ze Žerotína nabyla Moravská Třebová velkého významu a stala se centrem humanistické vzdělanosti. Začalo se jí proto přezdívat "Atény Moravy". Z této doby se dochovala i jedna z nejstarších renesančních památek na sever od Alp, zámecký portál z roku 1492. Majitel panství se však v letech 1618 až 1620 zúčastnil českého stavovského povstání, za což byl potrestán konfiskací majetku. Moravskou Třebovou pak získal rod Lichtenštejnů, za jejichž vlády význam města postupně upadal.

V hospodářském životě Moravské Třebové vždy dominovala textilní výroba a s ní související pěstování lnu. Domáckého tkalcovství využívaly textilní továrny ještě ve 20. století. Největšími průmyslovými podniky byly tkalcovny, barvírny, úpravny a tiskárny lněného, bavlněného a hedvábného zboží. Nedalekým Svitavám se však Moravská Třebová v textilní výrobě nevyrovnala, a to především kvůli opožděné výstavbě želenice, které se město dočkalo až roku 1889.

Moravská Třebová patřila mezi města s významnou německou menšinou. Po vzniku Československa a především během hospodářské krize zde začal sílit německý nacionalismus. Po podepsání mnichovské dohody byla Moravská Třebová připojena k nacistickému Německu. Po druhé světové válce došlo k odsunu Němců a do města přišli noví obyvatelé.

Pro svůj ojedinělý soubor architektonických klenotů se Moravská Třebová stala roku 1980 městskou památkovou rezervací a v posledních letech se jí daří lákat stále víc nových návštěvníků.

Turistické zajímavosti a kulturní akce:

Zdroj: Wikimedia Commons
Zdroj: Wikimedia Commons | Foto: Lehotsky

Hlavní turistickou atrakcí Moravské Třebové je zámek, který prošel nákladnou rekonstrukcí a dnes návštěvníkům nabízí řadu expozic, například "Poklady Moravské Třebové" nebo "Život na venkově". V zámku je také mučírna a expozice věnovaná alchymii v raném novověku. Mezi další památky a zajímavosti patří kostel Nanebevzetí Panny Marie, Loretánská kaple, kostel sv. Josefa na Křížovém vrchu, kaple křížové cesty ke Kalvárii, zbytky středověkých hradeb, měšťanské domy a radnice. V okolí města se nachází řada turistických a cyklistických tras.

Řada kulturních akcí, ať už se jedná o výstavy, divadlo nebo hudbu, se odehrává v prostorách zámku. Místní specialitou je Fotofestival Moravská Třebová, který si klade za cíl představit současnou uměleckou tvorbu a jehož součástí je série přednášek a besed pro veřejnost.

Instituce v Moravské Třebové:

Městský úřad Moravská Třebová tvoří starosta, místostarostové, tajemník obecního úřadu a zaměstnanci zařazení do obecního úřadu.

Odkazy na oficiální stránky a kontakty.

Moravská Třebová patří do obvodu Okresního soudu ve Svitavách. Odvolacím soudem je Krajský soud v Hradci Králové.

Odkazy na oficiální stránky a kontakty.

V Moravské Třebové se nachází územní pracoviště Finančního úřadu pro Pardubický kraj. Jedná se o organizační složku státu, která vykonává správu daní.

Odkaz na kontakty.

Úřad práce České republiky má v Moravské Třebové kontaktní pracoviště.

Odkaz na kontakty.

 

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!

Právě se děje

Další zprávy