reklama
 
 

Litovel

9. 7. 2015 23:16
Litovel je město v okrese Olomouc v Olomouckém kraji.

Litovel leží Hornomoravském úvalu na kraji Mohelnické brázdy. Městem protéká řeka Morava.

Historie:

Litovel byla založena v polovině 13. století na významné obchodní cestě mezi Prahou a Olomoucí. Jejím zakladatelem byl král Přemysl Otakar II.

Základní údaje

Rozloha: 46,39 km²

Počet obyvatel: 9 924

Kraj: Olomoucký

Okres: Olomouc

Starosta: Zdeněk Potužák (STAN)

PSČ: 78401

Královské město se úspěšně rozvíjelo a získalo řadu privilegií. Za vlády Jana Lucemburského byly vystaveny městské hradby a roku 1346 vstoupila Litovel do obranného trojspolku s Uničovem a Olomoucí. Během husitských válek ohrožená Litovel požádala zemský sněm o ochranu a dostala se pod správu Vlašimů sídlících na nedalekém Úsově. V 16. století je vystřídal rod Boskoviců, který si Litovel zapsal do zemských desek jako svůj majetek. Litovel tak ztratila postavení královského města a dostala se do rukou šlechtických rodů. Za vlády Boskoviců město nadále vzkvétalo, úpadek přišel až v 17. století, kdy Litovel přešla do rukou Lichtenštejnů. V rámci jejich rozsáhlého majetku si město nedokázalo udržet svůj význam. Úpadek dovršila třicetiletá válka (1618 až 1648), v jejímž závěru byla Litovel vydrancována Švédy. Tuto historickou událost dodnes připomíná památník z roku 1652 se dvěma zazděnými dělovými koulemi.

V 19. století se v převážně německé Litovli začali prosazovat Češi. Roku 1899 dokonce vyhráli obecní volby, a tak se vedle německé Olomouce a Uničova stala Litovel významným střediskem nejen českého průmyslu a obchodu, ale také školství a kultury. V roce 1893 byl založen Pivovar Litovel. Dvacáté století radikálně změnilo vzhled města. Rozvíjel se průmysl a zpočátku zde převažovaly zemědělské závody. Mnohé památky středověku, městské brány i cechovní domy ustoupily nové výstavbě, potravinářské závody doplnil zejména po druhé světové válce strojírenský průmysl. Litovel proslavila zejména výroba papírenských strojů a litovelské gramofony. Roku 1990 získala oblast lužních lesů kolem Litovle statut CHKO Litovelské Pomoraví.

Turistické zajímavosti a kulturní akce:

Litovel se rozkládá na šesti ramenech řeky Moravy a díky tomu si poklidné středověké městečko vysloužilo přezdívku "Hanácké Benátky". Jednu z nejvzácnějších litovelských památek představuje Svatojánský most, který je třetím nejstarším mostem v České republice a nejstarším mostem na Moravě. Unikátem Litovle je mlýnský náhon zvaný Nečíz, který protéká přímo pod náměstím v centru města. Dá se k němu sejít po schodech nacházejících se přímo před radnicí. Radniční věž nabízí krásnou vyhlídku na město a okolí. V Litovli se vedle měšťanských domů a církevních staveb dochovaly také úseky původních hradeb vystavených ve 14. století na příkaz krále Jana Lucemburského.

Mezi tradiční akce v Litovli patří festival Hanácké Benátky, který nabízí nejen hudbu, ale také projížďku na loďkách po Nečízi, výstavy nebo farmářské trhy. Jednou z největších akcí v regionu je Litovelský otvírák v Pivovaru Litovel. Akce představuje kombinaci kulturního programu a dne otevřených dveří v místním pivovaru.

Instituce v Litovli:

Městský úřad Litovel tvoří starosta, místostarostové, tajemník obecního úřadu a zaměstnanci zařazení do obecního úřadu.

Odkazy na oficiální stránky a kontakty.

Litovel patří do obvodu Okresního soudu v Olomouci. Odvolacím soudem je Krajský soud v Ostravě.

Odkazy na oficiální stránky a kontakty.

V Litovli se nachází územní pracoviště Finančního úřadu pro Olomoucký kraj. Jedná se o organizační složku státu, která vykonává správu daní.

Odkazy na kontakty.

Úřad práce České republiky má v Litovli kontaktní pracoviště.

Odkazy na kontakty.

9. 7. 2015 23:16

reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama