Kyjov (okres Hodonín)

13. 4. 2015 13:57
Kyjov je město v okrese Hodonín v Jihomoravském kraji.
Zdroj: Wikimedia Commons
Zdroj: Wikimedia Commons | Foto: Radek Linner

Kyjov leží  jihozápadně od Uherského Hradiště. Je obklopen Kyjovskou pahorkatinou a Chřiby. Město je centrem folklórního regionu Kyjovské Dolňácko, neboli "dolní" Slovácko. Oblast je typická svou původní lidovou architekturou, zvyky, kroji a uměleckou tvorbou.

Historie:

První písemná zmínka o Kyjově pochází z roku 1126. Tehdy kníže Václav Jindřich Olomoucký věnoval tuto trhovou ves benediktinskému klášteru Hradisko u Olomouce.

Základní údaje

Rozloha: 29,88 km²

Počet obyvatel: 11 448

Kraj: Jihomoravský

Okres: Hodonín

Starosta: František Lukl

PSČ: 697 01

Ještě ve druhé polovině 12. století přešel klášter do rukou premonstrátů. Kyjov zůstal v přímé správě kláštera do druhé poloviny 14. století. Premonstráti jej pak začali pronajímat nižší šlechtě. Roku 1515 povýšil král Vladislav Jagellonský Kyjov na město. Nedlouho poté klášter město prodal a novým majitelem se stal moravský zemský hejtman Jan Kuna z Kunštátu. Jeho synové prodali město Janu Kropáčovi z Nevědomí a na Litenčicích. Jeho hrubé zacházení s poddanými vedlo kyjovské měšťany k tomu, že si od krále Ferdinanda I. vyžádali ochranu. Král je měl přijmout za poddané své komory s tím, že kyjovští obyvatelé sami vrátí Kropáčovi sumu, kterou za Kyjov zaplatil. Tak se také stalo a 18. srpna 1548 se jim listinou dostalo královského slibu, že Kyjov nebude nikdy zastaven, ani prodán. Od této chvíle se datuje období rozkvětu města.

Během třicetileté války (1618 až 1648) bylo město zpustošeno vpádem vojsk a postihl jej ničivý požár. V letech 1710–1784 ve městě působili kapucíni. Josefínská doba se svými správními a náboženskými reformami však zasáhla do života Kyjova a kapucíni museli z města odejít. V této době narůstá počet židovských obyvatel, kteří provozovali zejména obchod a živnosti. Devatenácté století je pak spojeno s hospodářským rozvojem města. Byly otevřeny hnědouhelné doly a sklárna. Zpočátku se výroba soustředila na tabulové sklo a postupně se přešlo na sklo obalové. To se zde vyrábí dodnes.

Podobně jako většina moravských měst měl i Kyjov ve druhé polovině 19. století německé obecní zastupitelstvo, i když Němci byli ve městě v menšině. První české zastupitelstvo bylo zvoleno roku 1896. Provokacemi namířenými proti Vídni si Kyjov vysloužil pověst rebelantského města. Protirakouské nálady nabývaly na síle a viditelnosti během první světové války a národnostní poměry ve městě se vyostřovaly. Po vzniku Československa se Kyjov opět zažil hospodářský a kulturní rozvoj, který přerušila nacistická okupace. Během druhé světové války přišla o život většina místní židovské komunity. Z vyhlazovacích táborů se jich vrátilo jen několik. Kyjov byl osvobozen rumunskými jednotkami 28. dubna 1945.

Během komunistické éry začala výstavba panelových sídlišť ve městě. Po roce 1989 se mnoho občanů pustilo po více než čtyřiceti letech do soukromého podnikání. Výsledkem jejich snažení jsou soukromé obchody a firmy s různým zaměřením. Některé navázaly na dřívější tradice, jako je sklářství, jiné do města přinesly nová odvětví.

Turistické zajímavosti a kulturní akce:

Wikimedia Commons
Wikimedia Commons | Foto: Radek Linner

Historické jádro Kyjova je městskou památkovou zónou. K nejzajímavějším místům v samotném Kyjově patří malebný renesanční zámeček se sgrafitovou výzdobou, dnes sídlo Vlastivědného muzea. Na hlavním Masarykově náměstí si pozornost zaslouží půvabná renesanční radnice s věží a barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie, sv. Cyrila a Metoděje při bývalém kapucínském klášteře. Zajímavou ukázku moderní architektury představují konstruktivistické vily z dvacátých a třicátých let minulého století. Kyjovsko je rovněž místem s vinařskou tradicí dlouhou přes tisíc let.

Kyjov je známý zejména svým bohatým kulturním životem. Významnou součástí kultury ve městě je folklór, reprezentovaný především národopisnou slavností Slovácký rok, která se poprvé konala v roce 1921 a od roku 1971 je pořádána každé čtyři roky. V ostatních letech probíhají v polovině srpna Kyjovské letní slavnosti spojené s dožínkami a mariánskou poutí. V listopadu mohou návštěvníci zavítat na tradiční Martinské hody. V průběhu celého roku se koná ještě několik dalších pravidelných folklorních akcí. Od roku 1996 se ve městě pravidelně koná mezinárodní hudební festival Concentus Moraviae a také Žalmanův folkový Kyjov.

Instituce v Kyjově:

Městský úřad Kyjov tvoří starosta, místostarostové, tajemník obecního úřadu a zaměstnanci zařazení do obecního úřadu.

Odkazy na oficiální stránky a kontakty.

Kyjov patří do obvodu Okresního soudu v Hodoníně. Odvolacím soudem ke Krajský soud v Brně.

Odkazy na oficiální stránky a kontakty.

V Kyjově se nachází územní pracoviště Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj. Jedná se o organizační složku státu, která vykonává správu daní.

Odkaz na kontakty.

Úřad práce České republiky má v Kyjově kontaktní pracoviště.

Odkaz na kontakty.

 

Právě se děje

před 58 minutami

Nové radní České televize poslanci nezvolili. Není jasné, kdy se k volbě znovu dostanou

Sněmovna v úterý čtveřici členů Rady České televize nevolila. Předseda opozičního klubu lidovců Jan Bartošek si po zhruba půlhodinové debatě k výběru televizních radních vzal přestávku do konce jednacího dne, poslanci se opět sejdou ve středu. Kdy bude výběr členů rady pokračovat, není jasné.

K odkladu volby vyzývá část opozice i Senát. Mezi adepty jsou i lidé, kteří podle kritiků představují ohrožení nezávislosti veřejnoprávní televize. Pirát Tomáš Martínek dnes neprosadil návrh, aby výběr pokračoval až potom, co sněmovní volební výbor posoudí výtky senátní mediální komise. Bartošek zase chtěl, aby se výbor zabýval zákonností postupu nynější členky televizní rady Hany Lipovské.

Zdroj: ČTK
Další zprávy